Poslanecká sněmovna vládní daňovou reformu, která ruší koncept superhrubé mzdy a od příštího roku má zavést nové zdanění hazardu, schválila na začátku listopadu. Přes odpor ODS a TOP 09 prosadila opozice a vládní Věci veřejné zachování daňového zvýhodnění stravenek. Soubor sedmi desítek novel nyní dostane k projednání Senát.

S výslednou podobou reformy však nyní není spokojen snad nikdo, o jejích nedostatcích hovoří i předseda vlády Petr Nečas (ODS). Nejednotné hlasování poslanců vládních stran navíc výrazně zhoršilo vztahy v koalici.

Senátoři ČSSD dostali za úkol změnit v horní komoře daňovou reformu tak, aby začala platit až po parlamentních volbách (květen, červen 2014). ČSSD takové odložení účinnosti reformy prosazovala už v Poslanecké sněmovně, vláda však hovoří jen o možnosti odložit ji na počátek roku 2014.

 

Ve sněmovně v rámci jednání o reformě prošlo i vyšší zdanění hazardu, po hlasování se mají odvody dělit na třetiny mezi sport, obce a veřejně prospěšné účely. Podle ČSSD je přitom důležité, aby se takto získané peníze anonymně nerozplynuly ve státním rozpočtu, ale skutečně přes účty obcí a ministerstva školství putovaly na podporu sportu.


Jaké změny přináší schválená daňová reforma? Jak se na novinky připravit? Budou se zákony ještě upravovat v roce 2012?

Ptali jste se Ladislava Minčiče, prvního náměstka ministra financí. Na dotazy čtenářů odpovídal v úterý 29. listopadu od 13 do 14 hodin.  

Online rozhovor

Online rozhovor byl ukončen. Již nelze položit nový dotaz.
Tomáš Stach
Dobrý den, pane náměstku, proč se účinnost daňové reformy odsunula až na rok 2014? A odsunula se tak platnost všech přijatých zákonů, nebo některé z nich začnou platit již dříve? KDy? Děkuji za vyjádření.
Zdravím všechny čtenáře, účinnost se neposunula, poslanecká sněmovna schválila účinnost v roce 2013. Je však pravda, že MF usilovalo o posun účinnosti na rok 2014. Důvody byly tyto: - nový občanský zákoník nabude účinnosti 2014, bude třeba významně znovelizovat všechny daňové zákony a není vhodné udělat jednu „daňovou revoluci“ 2013 a hned další 2014 - dostatečná legisvakance, aby se poplatníci stačili připravit na novou právní úpravu, - zákon o finanční správě, který přináší reformu finančních úřadů a je předpokladem fungování jednoho inkasního místa, byl schválen s účinností od roku 2013, - studie proveditelnosti JIM, kterou si MF nechalo zpracovat, i Světová banka v rámci poradenství pro ČR doporučila odsun realizace na rok 2014, aby se vše stihlo řádně připravit
Ladislav Minčič
Jar. Ondrák
Dobrý den, -jak to bude s odpočtem úroků z hypotečního úvěru. Od kdy bude změna platná. - Bude již v roce 2012 platná změna výše nezdaněného benefitu na dovolenou z 20 000Kč na 10 000Kč? Děkuji
Poslanecká sněmovna schválila soubor novel obsahující mj. i daňovou reformu tak, že má nabýt účinnosti od roku 2013. Je pravda, že MF usilovalo o posun až na rok 2014. Od roku 2012 se nic měnit nebude (pravděpodobně s výjimkou loterií).
Ladislav Minčič
Jan Sochor
Dobrý den pane Minčiči, proč v roce 2011 není možné mít přehledně zpracované výdaje a příjmy státního rozpočtu tak, aby člověk věděl kam peníze vybrané státem putují a v jakých částkách. Současná nepřehledná situace jen napomáhá rozkrádání. Kdy bude konečně učiněno transparentnosti za dost?
Ministerstvo financí již zveřejnilo tzv. rozklikávací rozpočet v rámci své kapitoly a vyzvalo ostatní úřady, aby učinily to samé. http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/vf_rozpocet_kap312.html Dalším krokem ke zvýšení transparentnosti veřejných rozpočtů je projekt Státní pokladny, který postupně rozšiřuje své funkcionality.
Ladislav Minčič
Milan Kuneš
Co říkáte na tohle: V privátním YU salonku letiště na Mauriciu jsem při čekání na let do Milána potkal majitele továrny na zpracování cukrové třtiny, který tu vyhlížel soukromý jet své rodiny z Evropy. Vyprávěl, jak mauricijská vláda, aby v krizi rozhýbala domácí byznys a ekonomiku, zavedla 3 svérázná opatření: 1. Snížila daně, u začínajících podnikatelů na nulu. 2. Zrušila jakékoliv podpory v nezaměstnanosti. 3. Zvýšila trestní sazby (např. za krádež 10 let). "Nezaměstnanost meziročně klesla o polovinu, státní rozpočet v součtu vydělal. Nezaměstnaný škodil státu dvakrát. Do společné kasy nepřispíval a ještě z ní bral. Kdo práci hledá a nenajde, si ji musí vytvořit sám vlastním snažením a podnikáním. Lidé tu přestali mít nataženou dlaň, tkají koberce, malují, uklízejí, sekají golfové trávníky. Berou vše a pracují rádi," vypráví mi podnikatel, a když se poslední větě zasměji, zvážní a dodává, že i Mauricius má svou milionářskou daň. Ale jinou, než známe od Jiřího Paroubka. Opačnou. "Čím víc vyděláváte, tím mín daní platíte. Stát si to umí spočítat. Komu zbude víc peněz - investuje a do státní kasy jdou zase jiné daně - ty nepřímé. A lidé jsou tu šťastni. Pracují hodně a fakt rádi. Mají totiž velkou motivaci - vlastní bohatství."
Ano, to je zajímavý návrh. Snižování sociálních výdajů je jednou z cest, jak snížit deficit a podpořit ekonomickou aktivitu. K tomu je však třeba přesvědčit většinu v poslanecké sněmovně.
Ladislav Minčič
Jenda
pane náměstku, nebylo by účelné proti jednomu výběrnímu místu zavést jednu daň ze mzdy a rozdělit daň na sociální a zdravotní až po jejím vybrání? Zjednodušilo by to nejen vybírání daně ale i její placení. Na podnikové úrovni to dělení stejně nikoho nezajímá. Každého zajímá jenom celkové danovné zatížení. Ubylo by formulářů i předpisů a také kontrol.
Ano, i o této variantě jsme uvažovali a zprvu jsme ji rovněž pokládali za nejjednodušší a tudíž za nejlepší. Bohužel je třeba (i s ohledem na mezinárodní systémy) stále operovat s pojmem „účasti na pojištění“ a od toho odvozovat výši plateb. Snažili jsme se však vámi navržený systém uplatnit alespoň u odvodu z úhrnu mezd, který nahrazuje dosavadní pojistné placené zaměstnavateli.
Ladislav Minčič
Štěpán Zábrana
Dobrý den, není vhodné v souvislosti s úniky daní výrazně snížit registrační práh pro plátce DPH? Děkuji
Snížení ročního registračního prahu z 1 mil. Kč na 750 000 Kč je v návrhu obsaženo.
Ladislav Minčič
Zdeněk Langer
Dobrý den léta se u nás straší mandatorními výdaji za které jsou považovány pouze výdaje v sociální oblasti. Ale ty jsou pouze menší částí rozpočtu. Daleko větší jsou výdaje na státní správu, obranu atd. Bylo by správné, aby tato větší část rozpočtu byla striktně limitována tak, aby byl státní dluh ročně snižován např. o 5%? Nikde přece není psáno, že musíme stavět další dálnice. Přepravci si znovu zvyknou na dnes nevyužívané železnice. Nezaměstnaní mohou mnohem levněji např. udržovat vše co v této zemi nyní chátrá a dodatečně vyžaduje další zdroje. Nezdá se Vám, že přijde mnohem levněji zajistit důstojné důchody z průběžného systému, než vyvolat tvrdý tlak na růst mezd, aby si každý zajistil důchod „podle svých představ“? Jakmile se rozpoutají mzdové nepokoje dopadneme jako před 50 léty Anglie a půjdeme od stávky ke stávce.
Sociální výdaje představují, myslím, přes 40 % všech výdajů veřejných rozpočtů, zatímco náklady na fungování státní správy jsou dvakrát nižší. I výše důchodů z průběžného systému záleží na vývoji objemu vyplácených mezd. Problémem je však dlouhodobá udržitelnost důchodového systému.
Ladislav Minčič
Michal Křižík
Proč se upustilo od Spuerhrubé mzdy? To si stát po letech spočítal, že se mu to vlastně nevyplatí?
Zejména z důvodu praktických komplikací při správě daní (ve vztahu k zahraničí) a paradoxně i v souvislosti s nepřehledností výše daňového zatížení ve srovnání zaměstnanec versus osoba samostatně výdělečně činná. I po zrušení superhrubé mzdy se daňové zatížení zaměstnanců nezvýší.
Ladislav Minčič
anonym
Dobrý den, prosím o jednu malou daňovou radu - rád bych přes své www stránky začal prodávat autorské fotografie. Neočekávám veliký zájem, celkový obrat do 20 tisíc ročně - je potřeba si kvůli tomu zřizovat živnostenské oprávnění a odvádět daně, když mám k tomu i standardní pracovní úvazek? Děkuji.
Doporučuji obrátit se na živnostenský úřad.
Ladislav Minčič
Marek Lukáš
Dobrý den, dotkne se nějak nová legislativa vztahu České republiky k daňovým rájům? Téměř každý den se píše o tom, kolik tam utíká peněz. Děkuji za odpověď. Marek Lukáš
Česká republika je v současné době velmi aktivní při uzavírání smluv o výměně informací v daňových záležitostech. Tyto smlouvy uzavíráme právě s "daňovými ráji" za účelem omezení daňových úniků. Letos jsme podepsali sedm smluv a další jsou v jednání.
Ladislav Minčič
Mirka
Co si slibujete od zavedení Specializovaného finančního úřadu? Jaká bude jeho náplň a koho bude kontrolovat?
Větší účinnost při výběru daní a větší komfort pro daňové poplatníky. Bude spravovat daně bankám, pojišťovnám a velkým firmám s obratem nad 2 miliardy korun.
Ladislav Minčič
eman
Dobrý den, myslíte si, že ovládáte finančnictví stejně dobře jako soudruh Janota nebo Vy nemáte patent na rozum jako tento "nepostradatelný" soudruh?
Zesnulý Eduard Janota byl mým mnohaletým přítelem a vážím si jej.
Ladislav Minčič
Jaroslav
Dobrý den. Kalousek se sám chválí jak omezením podpory stavebního spoření ušetří 5 mld ročně. Podporu stavebního spoření snížil na 2.000Kč rok. Jak je ale možné, že zadlunci jako hypotékaři jsou podporováni mnohem více. Ti při dřívějších prograsivních sazbách daně dostali od FÚ zpět až 96.000Kč/rok, nyní dostávají až 45.000Kč/rok a budou dostávat 80.000x0,19=15.200Kč/rok. Těm spořivým přes ss stát nechce dávat celkem 11mld ale klidně si díky odpočtům hypotékařů dle statuistik nechá zaplatit ročně o 18 miliard méně na daních. Proč ti co mají úvěry na bydlení dostávají od státu podporu (vráceny daně díky odpočtům úroků úvěrů) celkem 18mld a ti co spoří budou mít nyní jen cca 6mld. Jednotlivec u státní podpory ss dostane max. 2.000Kč/rok, kdežto hypotékař nyní dostává až 45.000Kč a bude po reformě dostávat 15.200Kč. Jak mají lidé dokázat, že ss použili za účelem bydlení, když si po dospoření CČ třeba až za 2 roky sami svépomocně zrekonstruují chalupu na trvalé žití na důchod? Nebo když po dospoření CČ dají třeba až za 3 roky ty peníze vlastnímu dítěti na pořízení bytu? Děkuji za obě odpovědi.
Původní návrh Ministerstva financí počítal s úplným odstraněním daňové úlevy na odečet úroků z úvěrů ze stavebního spoření a hypoték. Výsledná podoba je kompromisem.
Ladislav Minčič
Vltava
Plánujete, že by nepodnikající osoba mohla odečítat alespoň část (vydaje na zdravotní a sociální pojištění) mzdových nákladů, které vynaloží na zaměstnanou osobu? Jde o to, zda konečně stát reálně podpoří zaměstnanost na pozicích paní na hlídání, zahradník/údržbář, domácí pomocnice nebo asistentka. V současné době je obdobná sekundární zaměstnanost velice drahá.
Otázka uplatňování výdajů k udržení, dosažení a zajištění příjmu u zaměstnanců je již delší dobu předmětem diskuze. Prvním vykročením je tzv. zaměstnanecký paušál. Posouzení každého jednotlivého výdaje je však otázkou velmi složitou.
Ladislav Minčič
Vltava
Dobrý den, plánujete v rámci daňové reformy jako odečitatelnou položku výdaje nepodnikajících osoba za dále zaměstnané osoby? Alespoň v rozsahu výdajů na jejich sociálního a zdravotního pojištění? V současné době je velice drahé zaměstnat někoho jako hospodyni, uklízečku, paní na hlídání nebo údržbáře/zahradníka. Otevřelo by to prostor k vyšší poptávce po těchto pozicích a snížení nezaměstnanosti.
Viz výše.
Ladislav Minčič
martin
Dobrý den, v návrhu reformy je zrušena superhrubá mzda. Nově by se mělo základní zdanění pohybovat na cca 19%, což má přinést údajně stejný výsledek. Znamená to, že oněch 19% bude základní daňovou sazbou platnou i pro jiné daně (z příjmů) než je daň ze mzdy?
Ano. Číslo 19 % bude nyní odpovídat míře zdanění všech druhů příjmů (s výjimkou těch příjmů, u kterých se uplatňuje srážková daň - např. dividendy, úroky, kde bude sazba vesměs 15 %, zato však bez jakýchkoli zvláštních úlev).
Ladislav Minčič

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist