Češi, kteří jsou dlouhodobě největšími pijáky piva na světě, v posledních letech ale konzumaci piva omezují. Průměrný počet týdně vypitých půllitrů u mužů klesl z 9,5 v roce 2007 na letošních 7,7. U žen je spotřeba piva stabilní a činí v průměru dva půllitry týdně.

Zároveň se v Česku snižuje frekvence pití piva i podíl jeho konzumentů v české populaci.

Vyplývá to z průzkumu, který pro Český svaz pivovarů a sladoven provedlo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

"Trend poklesu konzumace piva považujeme za logický důsledek několika jevů. Je to především vliv dlouhodobých změn v životním stylu obyvatel, rostoucí tlak na pracovištích s cílem intenzivněji využívat pracovní dobu a v neposlední řadě rovněž fakt, že generace velkých konzumentů piva postupně odchází," komentoval dnes výsledky průzkumu výkonný ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven Jan Veselý.

Češi podle Veselého pozvolna omezovali spotřebu piva již od roku 1995. Její pokles po roce 2008 výrazně urychlila hospodářská krize.

"Výpadek (konzumace piva u Čechů) dříve nahrazoval rostoucí počet turistů, kteří k nám jezdili a o to více vypili piva. Celková tuzemská spotřeba byla díky tomu konstantní. V období krize ale počet turistů klesl a najednou se ukazuje, že Češi skutečně pijí méně piva," řekl Veselý.

90 procent českých mužů

Pivo pije přibližně 90 procent českých mužů a zhruba 50 až 60 procent žen, tento podíl je poměrně stabilní. Od roku 2004 ale postupně ubývá mužských konzumentů, kteří pijí v průměru více než 14 půllitrů za týden, a to z 20 procent na letošních 14 procent. Podíl mužů, kteří si dají osm až 14 piv týdně, se snížil z 27 procent na 23 procent.

Naopak vzrostl počet mužů konzumujících tři až sedm půllitrů týdně. V roce 2004 jejich podíl mezi pivaři činil 33 procent a letos 40 procent. "Ubývá nejsilnějších pijáků piva a těch, kteří pili pivo každý den," podotkl Jiří Vinopal z CVVM.

Muži pijí pivo v průměru přibližně třikrát a ženy zhruba dvakrát týdně. V letech 2007 a 2008 si muži dopřávali pivo čtyřikrát týdně. Od roku 2007 se zmenšuje skupina mužů, kteří pijí pivo každý den. Zatímco v roce 2007 jejich podíl mezi konzumenty piva činil 26 procent, letos klesl na 15 procent. Naopak se zvětšuje skupina těch, kteří si pivo dávají dvakrát za týden. Jejich podíl se zvýšil z 16 procent v roce 2007 na 24 procent.

134 litrů za rok

Členské pivovary svazu vyrobily loni 15,7 milionu hektolitrů piva, což bylo o 7,9 procenta méně než v roce 2009. Nejvíce klesla produkce výčepních piv, která byla bezmála o 13 procent meziročně nižší. Letos se české pivovary po loňském propadu zřejmě odráží ode dna a vzrostla jim výroba i prodej. Odbyt některých značek se zvýšil až o desetinu. Výstav členů svazu představuje 84 procent veškeré tuzemské produkce piva.

Na jednoho obyvatele Česka loni v průměru připadlo 134 litrů vypitého piva, což Čechy ve světových statistkách stále řadí na první místo před druhé Iry.