Začátkem příštího roku padne poslední monopol České pošty. Skončí její výhradní právo na doručování dopisů a pohlednic, tedy „adresných zásilek“ do váhy 50 gramů.

Na otevření trhu se těší soukromí poštovní operátoři. Doufají, že ukousnou co největší díl z téměř šesti miliard korun, které pošta ročně za listovní služby inkasuje.

Otevření trhu v lednu 2013 je nezvratné, nařizuje to evropská směrnice. Jenomže v Česku stále není jasné, jak bude fungovat. V úterý se ve sněmovně rozběhlo druhé kolo debat o novém zákonu, který má tato pravidla vymezit.

Strach o malé pošty

Zákon stanoví rozsah „univerzální poštovní služby“, jejíž dostupnost občanům musí zajistit stát. Službu bude dál zajišťovat Česká pošta. A protože hrozí, že jí lukrativní trh ve velkých městech přebere konkurence, zřizuje zákon nový kompenzační fond, do něhož mají soukromí operátoři přispívat a z nějž se má případná ztráta pošty z „univerzální služby“ hradit.

Zákon už jednou sněmovnou prošel – a to i přesto, že proti hlasovali někteří členové vládní koalice.

„Báli jsme se, že zákon nezaručí zachování pošt v malých obcích,“ říká Václav Horáček z TOP 09, jeden z poslanců, kteří byli proti.

Normu nakonec zamítli senátoři, proto se teď do sněmovny vrátil. Pokud ho neschválí červnová poslanecká schůze, nebude hotov včas. A pak by hrozil od příštího roku chaos: na trh vstoupí konkurence, ale nebudou stanovena pravidla hry.

Špatně vymezená služba

Novela v současné podobě se nelíbí ani konkurentům České pošty.

„Vadí nám mechanismus, jakým je tvořen kompenzační fond pro Českou poštu,“ řekl HN Michal Koliandr, šéf Mediaservisu, největšího z alternativních poštovních operátorů.

„Máme do fondu přispívat, ale jsme vyloučeni ze správního řízení, které vyčíslí ztrátu pošty a výši našeho odvodu. Nemůžeme si údaje předkládané poštou ověřit. A může nám být nařízen odvod, který bude pro nás likvidační, aniž bychom měli šanci se bránit,“ vysvětluje.

Petr Sikora, který stojí v čele dalšího velkého hráče České distribuční, přidává další výhradu.

„Špatná je i formulace univerzální služby, garantované státem,“ říká.

Výhrady k zákonu má i sama pošta. Ředitel Petr Zatloukal sice odmítl zákon pro HN komentovat, podle dřívějších vyjádření zástupců firmy je rozsah univerzální služby definován nepřesně.

Příležitost pro lobbisty

V každém případě jsou kvůli poštovnímu zákonu poslanci pod velkým tlakem, útočí na ně lobbisté jednotlivých zájmových skupin.

Otevírající se trh je pro Českou poštu i její konkurenty mimořádně důležitý. Kromě pošty u nás nyní působí zhruba pět tisíc firem, schopných doručovat zásilky do schránek. Většinou jde o lokální hráče, působící v oboru direkt-marketingu či reklamních tiskovin. Doručují „neadresné zásilky“, letáky, noviny a časopisy, dopisy těžší 50 gramů.

Existují však jen tři skutečně velké soukromé firmy, disponující celoplošnými sítěmi o tisícovkách doručovatelů: Mediaservis, Česká distribuční a I. D. Marketing. Ta třetí je ale od půli května v insolvenci, stala se první velkou obětí cenové války, jež na doručovatelském trhu zuří.

Více se o vznikající konkurenci na poštovním trhu dočtete ve středečních HN.

ctete streda