České firmy mají v Číně největší šance uspět v odvětví strojírenství a dopravy. Ve 14 čínských městech se v současné době staví metro, budují se také tramvajové sítě. Tam mohou tuzemští výrobci využít příležitosti. V rozhovoru pro ČTK to řekl český velvyslanec v Číně Libor Sečka.

Čeští exportéři, hledající nové mimoevropské trhy pro své výrobky, mají podle něj v poslední době stále vyšší zájem o čínský trh. Úspěšná už byla například Škoda Electric, dceřiná firma Škody Transportation, která loni vyhrála tendr na dodávku kompletní trakční výzbroje pro 23 pětivozových jednotek metra pro čínské město Suzhou v hodnotě půl miliardy korun.

Náklady na práci v Číně každý rok rychle rostou, podle Sečky tak výrobci přesunují své závody do levnějších části země, tedy do vnitrozemí a na západ, kde cena práce ještě není tak vysoká. Například v provincii Sin-ťiang nyní otevírá nový závod koncern Volkswagen. Čínská vláda poskytuje investorům, kteří do těchto oblastí vstupují, pobídky.

Náš export do Číny loni vzrostl o 33 procent na 1,67 miliardy dolarů, v letošním prvním pololetí se zvedl o 15 procent. Saldo obchodu se loni prohloubilo na 17,2 miliardy dolarů v neprospěch ČR.


POZOR NA NAIVITUJak mohou české firmy uspět na čínském trhu? O jaké zboží je největší zájem? Na co si dát naopak pozor?

Ptali jste se Libora Sečky, velvyslance České republiky v Číně. Na dotazy čtenářů serveru Ekonom.cz odpovídal v pondělí 10. září.

Online rozhovor

Online rozhovor byl ukončen. Již nelze položit nový dotaz.
Václav Menšík
Dobrý den, fuznguje podle Vašeho názoru v Číně kapitalismus a otevřená hsopodářská soutěž jako jinde na Západě? Děkuji za odpověď.
Dobrý den, Cína buduje tržní ekonomiku posledních cca 30 let a je to dlouhý, překotný proces. Můžeme se přít o tom, zda je v Cíně nyní tržní socialismus, státní kapitalismus nebo něco jiného, lepší odpověd na tržní prostředí však může dát EU dosud nepřiznaný statut tržní ekonomiky. Důvody jsou jasné - čínský trh je vysoce konkurenční, avšak v oblasti veřejných zakázek tomu tak není, chybí zde transparentnost, jasné podmínky, naopak stále přebývá státních zásahů. Takže odpověd zní - zatím nikoli.
Libor Sečka
B. Vosecký
Dobrý den, jaké firmy podle Vašeho názoru mají šanci v Číně uspět a jaké nikoli? Myšleno dle oboru podnikání. Děkuji.
Dobrý den, z naší zkušenosti a čísel o vzájemném obchodu vyplývá, že v současné době se našim vývozcům daří nejvíc vyvážet obráběcí stroje a zařízení, strojírenské výrobky, automobilové díly a součásti, výrobky pro energetiku, elektronika a elektrotechnika, v menší míře (ale s trvale růstovým trendem) spotřební zboží a potraviny. Pokud se podíváme do budoucna, věříme, že šanci budou mít hlavně výrobky s vysokou přidanou hodnotou, nové technologie (př. bio- a nanotechnologie), výrobky z oblasti ochrany životního prostředí, obnovitelných zdrojů energie, s malou energetickou náročností, dále výrobky, které mohou řešit čínské problémy (kupř. důlní zařízení z hlediska bezpečnosti, dopravní telematika) nebo se trefí do nových trendů (letecký průmysl - malá dopravní a sportovní letadla), moderní služby (včetně finančnictví) atd. Obecně lze říci, že věci, které si Cína umí sama vyrobit, byt ne ve 100% stejné kvalitě, a nepřinášející převratně nová řešení, mají nižší šanci na úspěch.
Libor Sečka
anonym
jak je na tom čína s autorským právem? ještě kopíruje všechno co je pod sluncem? kolik třeba za loňský rok podali patentových přihlášek ve srovnání s amerikou???
Dobrý den, co se týče autorského práva, jeho ochrany a vymáhání, Cína udělala krok vpřed a dnešní úroven/možnost ochrany práv duševního vlastnictví jsou na srovnatelné úrovni se Západem. Samozřejmě otázka vymáhání a trestání viníků je diskutabilní (třeba výše pokuty, vykonání trestu), ale sami už máme zkušenost z pomoci našim firmám při podobných případech a výsledek byl pozitivní. Vývozce však nesmí ponechat tuto věc náhodě a něco pr ochranu svých práv podniknout - kupř. registraci u čínského úřadu SIPO, aby bylo vůbec možné něco vymáhat. Kopírování samozřejmě nezmizelo, ale čínské firmy kopírují i samy sebe, což vyvolává tlak na státní správu, aby činila patřičné kroky, chce-li navíc účinně hájit i práva svých firem ve světě. Přesnější čísla o počtu patentů můžete najít třeba v naší Souhrnné teritoriální informaci na webu, ale CLR se v počtu patentů už přiblížila USA. Otázkou je ovšem jejich skutečná kvalita.
Libor Sečka
libor
Neprojevuje se na Číně, že její ekonomický boom je do značné míry jenom nafouknutá bublina? Viz. problémy s realitním trhem, viz třeba etnické spory nebo chudý venkov ve vnitrozemí? Jaké hrozby z toho pro české exportéry plynou a jak by toho naopak mohli využít?
Dobrý den, čínský ekonomický boom vychází především z faktu, že tato obrovská země již přes třicet let dohání to, co za předchozí desetiletí promeškala a její potenciál (vlastní vnitřní trh) je nesmírný. Přitom vláda řeší za pochodu spousty problémů a nových otázek, které jí čtvrtá dekáda překotného rozvoje přinesla a přináší. Nejen zahraniční experti, ale i samotné čínské vedení si uvědomuje, že dlouhodobě není udržitelný model extenzívního rozvoje a exportní mašinérie, jak ukazuje nynější krize ve světě a pokles poptávky. Cína by se měla soustředit víc na vlastní trh a posilování/uspokojování domácí poptávky, což je ovšem dlouhodobý proces. Přímé hrozby pro české exportéry z toho podle nás neplynou, možnosti však ano - zejména tam, kde jsme schopni nabídnout čínským partnerům to, co je zajímá (nové technologie, kvalitní spotřební zboží)nebo pomáhá řešit jejich problémy (bezpečnost práce v dolech, životní prostředí, dopravní systémy).
Libor Sečka
Jan Veselý
Jaká je nejúspěšnější česká firma v Číně?
Dobrý den, na nejúspěšnější českou firmu v Cíně můžeme pohlížet přes různá kritéria a bylo by to možná fér, nevypichovat jen jednu z nich. Tak např. PPF se svým modelem spotřebitelského financování Home Credit získala jako jediná zahraniční firma pilotní licenci ve městě Tianjin, kde již druhým rokem úspěšně poskytuje své služby. Může nás těšit, že Skoda Auto od zahájení licenční výroby Octavií, Fabií a Superbů v Sanghaji v roce 2007 prodala na trhu více než milión vozů. Společný podnik TOS Varnsdorf a jejich čínského partnera - TOS Kunming - již sedmým rokem vyrábí a každoročně prodává více obráběcích strojů po celé CLR. Krom toho existují úspěchy v segmentu malých a středních firem, které se dokázaly na tomto náročném trhu prosadit a postupně si získávají další zákazníky (kupř. výrobci hudebních nástrojů, pivovary, vinaři, skláři a další).
Libor Sečka
anonym
Dobrý den, pane velvyslanče, zkusil byste mi prosím jako potenciálnímu zájemci vysvětlit, jakou přesně podporu bych od vás mohl očekávat při realizaci úmyslu vstoupit na trj ČLR? Děkuji za odpověď, Ing. Michal Drak.
Dobrý den, začnu s tím, že veškeré naše služby klientům poskytujeme zdarma a v rámci pravidel daných jak diplomatickými konvencemi, tak i směrnicemi MZV. Pro začínající exportéry/importéry jsme především informačním a poradenským servisem, nemůžeme dělat přímo obchod, uzavírat smlouvy atd. Na našich stránkách nebo kupř. na businessinfo.cz můžete najít základní informace, doporučení a kontakty v CLR, včetně varování před možnými riziky i praktické návody na podnikání s CLR. Vydáváme také měsíční newsletter s aktuálními informacemi. Takto můžete získat velmi dobrý přehled a podklad pro další rozhodování. Dále Vám můžeme v rámci možností pomoci s prověřením potenciálního partnera, jeho vyhledáním, řešením případných problémů, navazováním kontaktů jak na úrovni byznysu, tak i ve státní správě. Můžeme Vám pomoci při propagaci a prezentaci, a to jak ve vlastních prostorách na ambasádě,tak i na výstavách a veletrzích, ve styku s médii atd. Nakonec Vám můžeme doporučit kontakty na další osoby a instituce, které Vám mohou pomoci tam, kde naše možnosti a pravomoc končí.
Libor Sečka
Vl. Kovář
1) V článku nad on-line rozhovorem se píše, že čínská vláda poskytuje investiční pobídky. V jaké formě? 2) Nesílí v Číně averze vůči zahraničnímu kapitálu? Není již Čína dostatečně bohatá, aby chtěla začít budovat svou hi-tech ekonomiku, nikoli být pouze továrnou pro Západ?
Dobrý den, čínská vláda vydává tzv. Katalog zahraničních investic, kde stanovuje tři kategorie investic - podporované, povolené a zakázané. V kategorii podporovaných jsou uvedeny obory, které mohou za určitých podmínek získat podporu formou úlevy na daních, nižších nákladů na pronájem půdy, energií atd. Také investice do regionů západní a severozápadní Cíny (obecně ve vnitrozemí) mohou získat i další formu podpory od místních vlád a to včetně některých oborů z kategorie povolených investic, jinde (zejména na pobřeží) již nepodporovaných. Neřekl bych, že se v Cíně objevila averze k zahraničnímu kapitálu. Spíš má čínská vláda k dispozici dostatek vlastních zdrojů, takže pro ni v tuto chvíli není priorita zajištění dalších toků peněz, ale spíš přilákání či osvojení, chcete-li, nových technologií a tím i zvýšení konkurenceschopnosti vlastní ekonomiky. Ano, CLR již nechce být dílnou světa pro pracné výrobky s nízkou přidanou hodnotou, zátěží pro životní prostředí a malou mírou zisku. Proto se snaží podporovat vlastní firmy, a to i formou státní intervence v rozporu s volným trhem, aby mohly konkurovat jak na domácím trhu, tak i v zahraničí.
Libor Sečka
Václav Nývlt
Pěkný den, pane velvyslanče. Měl bych na Vás jeden osobní dotaz - co vás na Vaší práci baví? Děkuji, VN.
Dobrý den, práce diplomata v Cíně je náročná časově i psychicky, avšak velmi zajímavá a poučná. S určitou nadsázkou se dá říci, že se tu člověk každý den naučí něco nového a v souhrnu ho pobyt a práce v této zemi rozhodně obohatí a posune dál. Je to fascinující, když vidíte, kam se tato obrovská masa lidí dostala za tak historicky krátkou dobu a kam směřuje, jak to ovlivní svět kolem ní a co to i pro nás bude znamenat. Obecně vzato práce diplomata je hodně o vytváření kontaktů, snaze pochopit partnera a najít cestu k prosazení zájmů vlastní země tak, aby pokud možno obě strany z toho měly prospěch. Je to samozřejmě také o vytváření povědomí o naší zemi v hostitelském státě a naopak, což diplomatům přináší možnost lépe poznat i vlastní zemi a její kulturu či historii. Máte-li k tomu navíc možnost cestovat, je to velmi zajímavá součást práce.
Libor Sečka
anonym
Měl bych dva dotazy: 1 - v čem jsou Číňané jiní od Čechů? Z hlediska povahy, nátury, zvyků apod.? 2 - Lze je zaměstnat jako řídící pracovníky s dostatkem vzdělání a manažerských zkušeností, nebo byste raději doporučoval přivézt Čechy, které pobočku budou řídit?
Dobrý den, Cínané se kulturně hodně odlišují od západních zemí, tedy i Ceska, což je dáno historií, dřívější uzavřeností čínské říše, systémem fungování a vládnutí, rodinným modelem atd. Na popis rozdílů by nám dnešní rozhovor nestačil, pokud Vás to zajímá, mohu doporučit bud seriál o čínské etiketě v našem každoměsíčním newsletteru (na našem webu), příp. nějakou z knih (kupř. Cínská etiketa), je to opravdu zajímavé téma. V Cíně najdete celou řadu velmi dobrých, zkušených, vzdělaných a schopných manažerů, kteří mohou řídit jak místní firmu, tak i mezinárodní korporaci. Během posledních desetiletí ekonomického vývoje měli možnost se vypracovat, získat zkušenosti a dokázat, že jsou rovnocennými partnery cizincům. Je to v podstatě otázka zajímavých podmínek, které může zahraniční firma nabídnout. Na druhé straně, pokud chce mít česká firma kontrolu nad tím, jak její dceřinná firma v CLR funguje, jaké jsou peněžní toky, jak se pečuje o značku, musí mít svého vlastního důvěryhodného manažera. To doporučujeme všem našim investorům na základě dosavadních i nedobrých zkušeností.
Libor Sečka
marek
Existuje komunistickou stranou vytvořený nějaký seznam činností, které se budˇ v číně vykonávat nesmí, nebo je může probozovat pouze lokální hráč, nikoli mezinárodní konkurence?
Dobrý den, jak jsem již zmínil v jedné z předchozích odpovědí, existují obory, kde ze strategických a jiných důvodů čínská vláda neumožnuje zahraničním investorům podnikat či získat majoritu/určitý podíl ve společném podniku. Přehled takových oborů lze najít právě ve zmíněném Katalogu zahraničních investic (viz i náš letošní newsletter na webu ZÚ), obecně je to kupř. energetika, obranný průmysl, média atd.
Libor Sečka
Filip Masopust
Dobry den, existuje nejaka jednoducha rychla moznost jak si cinskeho partnera overit? Napr. obdoba justice.cz, insolvencniho rejstriku atp. Dekuji
Dobrý den, bohužel nikoli, podobnou užitečnou databázi využitelnou i zahraničními subjekty pro celou Cínu v současné době nenajdete. Existují volně přístupné, ovšem až na výjimky pouze čínské servery lokálních vlád a jejich odborů obchodu, kde lze na základě znalosti jména, adresy firmy atd. dohledat alespon základní údaje o obchodní registraci, jinak jsou k dispozici jen placené zdroje (různé specializované firmy, ověřování bonity atd.). Můžete se nás obrátit s údaji, které máte o čínské firmě k dispozici, a naše čínská asistentka zkusí prověřit jak lokální vládní databázi, tak i internetové zdroje (reputace firmy, podvodné jednání apod.), příp. zavolá do firmy a ověří, zda se nejedná o "mrtvou schránku". Výsledek Vám zašleme zpět v řádu několika dnů.
Libor Sečka
Lucie
Dobrý den, pane Sečko, zajímalo by mě, zda-li máte informace o tom, s jakými nejčastějšími problémy se české podniky střetávají při vstupu na čínský trh? Resp. co je nestěžejnější problém/krok (i z pohledu čínské legislativy)? Děkuji
Dobrý den, obecně řečeno to asi bývá nedostatek informací, ztížený přístup na trh, podvodná jednání, nižší míra transparence a předvídatelnosti prostředí, konkurence, porušování duševních práv vlastnictví. Konkrétně chybí možnost snadno a alespon do určité míry prověřit čínského partnera (jako kupř. v CR justice.cz), což umožnuje výskyt různých podvodných jednání vůči českým firmám. Cínská vláda navíc v podstatě neustále koriguje vývoj v ekonomice podle vlastních záměrů a to často vytváří překážky na trhu (různá omezení, rostoucí byrokratickou zátěž, nejasné podmínky podnikání), což ovlivnuje nejen ziskovost, ale i samotné podnikání a plánování do budoucna. Riziko porušení ochrany práv duševního vlastnictví je i navzdory existující legislativě a soudům faktor, s nímž je třeba počítat a bránit se mu dostupnými způsoby. Nejstěžejnější problém z pohledu čínské legislativy a vůbec podnikatelského prostředí je tak jeho nižší míra transparentnosti a předvídatelnosti. Proto je kromě kontroly nad podnikáním v CLR (přes českého zástupce) důležité mít v týmu také spolehlivého místního zaměstnance/partnera, který pomůže s orientací v předpisech a prevencí možných problémů.
Libor Sečka

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist