Jaké problémy a komplikace přináší kontrolování bankovních účtů obchodních partnerů a ručení za DPH? Jak postupovat, na co si dát pozor, čemu se vyhnout?

Na dotazy čtenářů v on-line rozhovoru od 10:00 odpovídali experti společnosti Deloitte Olga Ježková, Aleš Reho a Radek Buršík.

Olga Ježková

Pracuje v oblasti financí od roku 2004. Od roku 2012 působí v účetním a daňovém oddělení společnosti Deloitte ČR. Zabývá se komplexním účetnictvím podle českých, IFRS a US GAAP standardů a oblastí daně z přidané hodnoty a silniční daně.

Aleš Reho

Je manažerem v daňovém a právním oddělení Deloitte ČR. Ve společnosti Deloitte působí od roku 2006. Má zkušenosti s poskytováním poradenství a dalších služeb dodržování souladu s požadavky v oblasti daně z přidané hodnoty a cla českým výrobním a mezinárodním společnostem. Je registrovaným daňovým poradcem v ČR.

Radek Buršík

Radek Buršík je advokátem ve společnosti Ambruz & Dark/Deloitte Legal, která  minulý týden zveřejnila anketu Zákon roku. V rámci této ankety získal institut tzv. nespolehlivého plátce anticenu Paskvil roku. Radek Buršík se zaměřuje především na daňové spory a má rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů v různých fázích daňového řízení i v řízení před správními soudy. S advokátní kanceláří Deloitte Legal začal spolupracovat v roce 2011, předtím se věnoval oblasti daňových sporů v jedné z poradenských společností „Big 4“ a působil i na Ministerstvu financí, kde podílel se na přípravě novelizací právních předpisů v oblasti daní a účetnictví.Online rozhovor

Online rozhovor byl ukončen. Již nelze položit nový dotaz.
Andrea
Dobrý den, jaký je Váš odborný názor na to, jak stát postupuje proti karuselovým podvodům? Jaký je rozdíl oproti ostatním zemím?
Samotné nastavení systému daně z přidané hodnoty bohužel neumožňuje příliš účinně bojovat obecně proti těmto typům daňových podvodů. Nástroje jako jsou ručení za DPH a měsíční zdaňovací období zmírňují rizika těchto podvodů. Zavádění přenesení daňové povinnosti (tzv. reverse-charge) je sice proti efektivním nástrojem proti těmto podvodům, ale narušuje podstatu fungování výběru DPH a otevírá jiné možnosti daňových podvodů.
Deloitte
Martin
Dobrý den, existuje institut nespolehlivého plátce také jinde ve světě nebo je to česká specialita? Děkuji.
Ano, existuje. Například ve Velké Británii, nejde o českou specialitu. Možnost využití institutu nespolehlivého plátce plyne ze Směrnice.
Deloitte
Karel
proč se prodloužila doba pro osvobození akcií z půl roku na tři roky?
crawley
jak myslite, ze cely tento paskvil dopadne?
Je velmi těžké předvídat další vývoj. Vzhledem k tomu, že vláda plánuje schválit limit (navrhuje 700.000 Kč na jednu fakturu)do něhož se ručit za DPH nebude, nemusely by být dopady do praxe běžných plátců nijak dramatické.
Deloitte
Petra
Dobrý den, k omylům dochází často, proto by mě zajímalo, pokud se u mé firmy v registru objeví "Ano" v kolonce nespolehlivého plátce, ale přitom daně odvádíme správně a včas, jak a kde nejrychleji reagovat? Může se vůbec takový omyl stát, nebo to prochází tolika kontrolními mechanismy, že se to stát nemůže. Děkuji za odpověď.
Nespolehlivým plátce se stáváte na základě rozhodnutí FÚ, které Vám musí být doručeno. Proti němu je možné podat odvolání. Doporučujeme řešit s FÚ, pokud se domníváte, že v registru je nesprávný údaj.
Deloitte
Marie
Dobrý den, velkou mezeru vidím v tom, že musím ručit za dodavatelovo DPH, i když mu platím na účet vedený v cizině, který ani nemusí být zveřejněný. Celkově si myslím, že můžou nastat velká rizika v souvislosti s účty v cizině. Není to proti evropskému právu?
Ano, tento typ ručení je podle našeho názoru v rozporu s právem EU.
Deloitte
faktoring
Zdravím, chtěl bych se zeptat, jak to dopadne s faktoringem? Komu to způsobuje větší komplikace? Říkalo se, že se to nějak vyřeší, ale zatím jsem nějaký posun nezaznamenal.
Ručení při postupování pohledávek je skutečně problém (komplikace způsobuje všem zainteresovaným), který by mohlo v některých případech vyřešit plánované omezení částkou 700.000 Kč na jednu fakturu.
Deloitte
ondra
Co říkáte na další novinku, co údajně může projít - placení daní jen ze zaplacených pohledávek? Zajímalo by mě, proč by to mělo být jen u DPH, a ne u příjmovky. A taky zda se k A řekne i B, a tedy že do nákladů budou moct jít jen zaplacené závazky?
Odvod DPH až ze skutečně přijatých plateb se skutečně zvažoval, podle našich informací však MF ČR prozatím takovou změnu v nejbližší novele neplánuje.
Deloitte
Markétka
Dobrý den, myslíte si, prosím, že projde v současném politickém uspořádání zrušení zdanění dividend? Děkuji, M.
Osvobození dividend je nutno obecně považovat za správný krok, neboť odstraňuje dvojí zdanění. Je součástí platného (tj. schváleného ale dosud neúčinného zákona), ale zda bude zachováno či nikoli skutečně závisí na tom, jakou daňovou politiku zvolí příslušná politická reprezentace.
Deloitte
Aleš
Co je teď trendem při podvodech s DPH kromě nafty?
Investiční zlato, odpady, stavební práce, komodity s vysokou hodnotou a obratovostí.
Deloitte
yoda
zdravim,jak muze dopadnout stiznost v bruselu?
Ručení při placení na zahraniční účty bude velmi pravděpodobně Komisí EU vnímáno jako rozporné s právem EU. V dalších případech ručení bude velmi záležet na tom, jaké bude Česká republika předkládat argumenty (dle našeho názoru tyto další možnosti ručení nejsou v příkrém rozporu s pravidly danými Směrnicí EU, upravující oblast daně z přidané hodnoty).
Deloitte
Petr
Dobrý den, prosím o Váš názor k vysvětlení termínu ,,poruší závažným způsobem" (§ 106a odst. 1 Poruší-li plátce závažným způsobem své povinnosti...). Jde někde dohledat, u kterých ,,závažných" porušení povinností se plátce stává nespolehlivým, nebo je toto čistě na rozhodnutí správce daně ? Jinak řečeno podle čeho je posuzována ,,závažnost" porušení povinností plátce ?
K bližšímu vymezení tohoto termínu Generální finanční ředitelství na internetových stránkách finanční správy vydalo počátkem tohoto roku poměrně detailní informaci.
Deloitte
čtenář
Co bych měl dělat, abych se vyhnul ručení?
Lze využít např. institut zajištění daně, tj. uhradit DPH přímo na účet finančního úřadu Vašeho dodavatele. Doporučujeme upravit smluvní dokumentaci s dodavateli.
Deloitte
Petr
Jak bych si měl upravit smlouvy se svými obchodními partnery?
Provést úpravu smluv se svými dodavateli je skutečně nezbytné, zejména pokud využijete možnosti institutu zajištění daně (tj. uhradíte DPH přímo na účet finačního úřadu Vašeho dodavatele). Bez korespondující úpravy smlouvy se Vám může stát, že budete nadále dlužit svému dodavateli částku ve výši DPH. Lze doporučit ve smlouvě stanovit vzájemnou informační povinnost ve vztahu k jednotlivým podmínkám ručení, případně i řešit otázku možného postoupení pohledávek atd.
Deloitte