Pronájem prostor k podnikání se z právního hlediska dosud řídí zákonem č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Ten se ale od 1. 1. 2014 účinností nového občanského zákoníku ruší. Napříště se bude postupovat podle pravidel obsažených v tomto novém kodexu.

Přísné náležitosti smluv skončí?

Velkou novinkou je, že tato zvláštní ustanovení dopadají pouze na ty případy, kdy je nebytový prostor pronajat právě za účelem podnikání.

Pro jiné účely se uplatní obecná nájemní smlouva (třeba když pronajmu svému sousedovi garáž pro parkování jeho auta).

Dosavadní praxe byla zatěžována zbytečnými formalitami. Zákon předepisoval, co vše musela smlouva obsahovat, a stačilo zapomenout na jednu z náležitostí či ji vyjádřit jinak, než stanovil zákon, a smlouva byla absolutně neplatná.

Posuďte sami – ve smlouvě muselo být uvedeno:

  • předmět nájmu
  • účel nájmu
  • výše nájemného nebo způsob jeho určení
  • výše úhrady za služby nebo způsob jejího určení
  • údaj o předmětu podnikání.

Nový zákoník už toto nepožaduje – stačí, aby strany dostatečně určily předmět nájmu. Nic víc. Smlouva dokonce nemusí mít ani písemnou formu, leč stranám lze doporučit, aby pro zajištění lepší důkazní pozice pro případný spor písemnou formu zvolily samy.

Soudobá právní úprava je velmi vstřícná smluvní volnosti stran a nový občanský zákoník na tom nic nemění.

I nadále tak platí, že se strany mohou zcela volně domluvit nejen na činnosti, kterou bude nájemce v prostoru provozovat, ale též na výši nájemného nebo si ujednat, z jakých důvodů může pronajímatel či nájemce vypovědět nájemní vztah (nebo že to může učinit i bez důvodu).

Zbývá vám ještě 60 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Nově všechny články v audioverzi
Máte již předplatné?
Přihlásit se