Neodborně a nekompetentně provedené vrty a navíc špatně zvolená metodou. Těmito výrazy hodnotí stavební společnost Eurovia CS důkazy Ředitelství silnic a dálnic (RŠD). Firma Eurovia CS se tím brání proti nedávnému nařčení, že ošidila stavbu ostravské dálnice D47.

Podle ŘSD úsek mezi 153. a 155. kilometrem dálnice D47 u Ostravy postrádá pod asfaltovým povrchem mechanicky zpevněné kamenivo a štěrkokodrť, které mají silnici držet, aby se nepropadla. Ministr dopravy Zdeněk Žák v demisi proto společně s experty rozhodl, že tento kus dálnice se musí zbourat a postavit znovu.

Eurovia jakoukoli odpovědnost či pochybení odmítla. Její ředitel Martin Borovka proto jde v pondělí hájit čest firmy přímo u ministra. Na jednání si nese materiál s řadou protiargumentů, který má IHNED.cz k dispozici.

Společnost se v něm kategoricky vymezuje proti "nevěrohodným a neprůkazným podkladům ŘSD", na základě nichž ministr Žák 24. října informoval o údajných vadách novináře. Podle názoru společnosti šlo o "nekompetentní a neodbornou práci zaměstnanců ŘSD". Mluví také o poškození dobrého jména a možných právních krocích.

V dokumentu Eurovia zmiňuje, že podle předepsaných norem, byla metoda průzkumného vrtu zcela nevhodná a neprůkazná. Navíc prý písemné závěry nemají "kulaté razítko", které by dokazovalo odbornou způsobilost.

Podezřelý je prý také fakt, že "dotyčný materiál údajně chybí ve všech 100 % pořízených vzorků, což je v praxi ojedinělá záležitost dokazující nekompetentnost metody".

Firma navíc argumentuje, že průběh stavby a její jednotlivé kroky probíhají za účasti dodavatele i investora a postup je neustále dokumentován. Každá vrstva stavěné vozovky prý musí podléhat testům akreditované testovací instituce.

Ve zmíněném dokumentu Eurovia všechna potvrzení o kontrolách a testech přikládá. Jde o stavební deníky, protokoly ze zátěžových zkoušek i geodetická měření. Navíc ukazuje vlastní fotografie, podle kterých mají být vrstvy na svém místě a v pořádku.

Problém Eurovia spatřuje také v tom, že ŘSD vrty neprovádělo ve spolupráci s ní a výsledky měření sdělilo veřejnosti dříve než jí samotné. Navíc prý do dnešního dne neobdržela oficiální závěry, které ministr Žák na tiskové konferenci slíbil dodat.

ŘSD vyhrálo arbitráž

ŘSD s Eurovií vede řadu rozhodčích sporů. Letos na začátku října stát vyhrál první arbitráž. Podle rozhodčího soudu si stavební firmy Eurovia, Skanska a Porr účtovaly za D47 neoprávněně miliony korun.

Stát po firmách původně nárokoval 180 milionů korun, větší část z toho je ale podle rozhodců už promlčená, a tak mají zaplatit jen 12,5 milionu korun.

V srpnu policie odložila trestní oznámení, které ŘSD podalo kvůli podezření z podvodu při stavbě problémového úseku D47 u Ostravy. Podle vyšetřovatelů se ale trestný čin nestal, přestože policie připustila, že zvlněná dálnice nebyla postaven tak, jak stanovovala smlouva o dílo.

Celá D47 vede od Lipníku nad Bečvou, kolem Ostravy a Bohumína k hranicím s Polskem, po napojení na D1 se oficiálně stala její součástí.