Nový katastrální zákon platí teprve dva a půl měsíce, Český úřad zeměměřický a katastrální již usiluje o jeho novelizaci. Největší nárůst administrativy katastrálním úředníkům působí beznávrhové vklady.

„Chceme ze zákona vypustit beznávrhové vklady. Pokud žádní navrhovatelé nejsou, úřední postup se velmi komplikuje,“ řekl HN místopředseda tohoto úřadu Karel Štencel. Zřídí-li například soudní exekutor zástavní právo k nemovitosti, zašle příslušnou listinu katastrálnímu úřadu, který zahájí správní řízení. To zahrnuje čtyři úřední obsílky, z nichž je podle Štencela v drtivé většině případů důležité pouze závěrečné vyrozumění o provedení vkladu.


„Vezmeme-li v úvahu, že vkladů bez návrhu bude za letošní rok přibližně 300 tisíc a průměrně se vždy jedná o obeslání tří účastníků řízení, pak výdaje na poštovné vzrostou o více než 50 milionů korun jen za tuto zbytečnou korespondenci,“ říká Štencel.

U exekucí navíc velmi často dochází k tomu, že dlužník žádnou úřední korespondenci nepřebírá a musí mu být doručována náhradním způsobem, což situaci ještě více komplikuje. V některých podáních nemusí navrhovatelé specifikovat, jaký zápis a ke kterým nemovitostem navrhují na základě předkládané listiny provést. Úředníci katastru tak musí zkoumat, co všechno se zástavním právem zajišťuje. Návrh na vklad obsahuje naopak jasnou informaci o tom, co se navrhuje zapsat a kdo to navrhuje zapsat.

Delší čekací lhůty

Mezi změny, které se od letošního roku dotkly mnoha lidí, patří lhůty, v nichž katastrální úřady zapisují vklady do katastru nemovitostí. Důvodem je nové ustanovení katastrálního zákona, podle kterého úředníci nesmí provést zápis dříve než 20 dnů po odeslání vyrozumění, že majiteli nemovitosti byla doručena vkladová listina.

Ještě loni přitom katastrální úřady zapisovaly změny do čtrnácti dnů. „Nyní se průměrná lhůta pohybuje na zákonné úrovni 30 dnů a jsou pracoviště, která se s prosincovým přívalem podání ještě nevypořádala a tuto lhůtu překračují,“ říká Štencel. Podle jeho odhadu budou všechna pracoviště schopna provádět vklady do 30 dnů do poloviny letošního roku, ale jen v případě bezchybných podání.

„Je to obrovský krok zpátky. Lidé čekají podstatně déle na peníze,“ komentuje důsledky změn David Černík z pražské realitní kanceláře Maxima Reality. Zatímco loni v srpnu zapisoval pražský katastr vklady v průměru za 16 dnů, dnes to podle jeho zkušeností trvá průměrně kolem 55 dnů. „Lidé měli peníze a všichni byli spokojeni, kdežto teď to trvá i mimo Prahu přes měsíc,“ říká Černík. Lidé, kteří kupují byt a zároveň jiný byt prodávají, musí podle něj počítat se čtyřmi měsíci od začátku transakce do jejího ukončení, než se mohou stěhovat.

Zavedením delší lhůty chtěli zákonodárci chránit vlastníky nemovitostí před případnými podvody a dát jim s předstihem vědět, že se v katastru něco děje. V minulosti se totiž vyskytly případy, kdy zloděj pomocí zfalšované listiny zařídil převod práv a něčí nemovitost chtěl přeprodat. Podle Štencela se však jednalo jen o desítky, maximálně 70 spíše pokusů o podvod z celkových zhruba dvou milionů zápisů do katastru nemovitostí ročně.

„Nikdy navíc nedošlo k tomu, že když už se ten podvod stal, že by se podvedený občan neubránil a o svou nemovitost přišel,“ říká Štencel. Od začátku letošního roku podle něj úřad zaregistroval jen jeden případ, kdy vlastník nemovitosti na základě vyrozumění kontaktoval katastrální úřad a policii s upozorněním, že žádnou smlouvu nepodepsal. Později ale bylo prokázáno, že smlouvu podepsal pod vlivem alkoholu, a proto si to nepamatoval. O podvod se tedy nejednalo. „Je to evidentní důkaz toho, že k takové činnosti nedochází,“ říká Štencel.

Ústřední katastrální úřad tak chce ze zákona vypustit povinnost obesílat všechny účastníky řízení a dvacetidenní lhůtu chce zkrátit na deset dnů.

„Hlídací pes“

„Osobně si myslím, že to je k ničemu. Každý by si měl své vlastnictví hlídat sám, a ne kvůli jednomu promile problémů omezit všechny,“ říká Černík. Na případná rizika podle něj upozorní nová služba „hlídací pes“, kterou katastrální úřad spustil letos. Služba upozorňuje na veškeré změny evidovaných údajů u nemovitostí, k nimž má uživatel služby evidováno vlastnické či jiné věcné právo. A to buď přes datovou schránku, formou SMS nebo e-mailem. Majitele méně než 20 nemovitostí vyjde služba jednorázově na 200 korun a může ji využívat trvale.

„Máme spoustu klientů, kteří žijí trvale nebo dlouhodobě v zahraničí, mají adresu v České republice, ale nepřebírají si tu poštu, a tyto lidi to (legislativní opatření – pozn. red.) neochrání. Hlídací pes by to vyřešil podstatně lépe,“ říká Černík.