Ministerstvo financí poslalo k připomínkám návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty (DPH), který zavádí druhou sníženou sazbu DPH deset procent. Norma zároveň ponechává základní sazbu 21 procent a sníženou 15 procent a ruší zavedení jednotné sazby DPH. Ta měla být od ledna 2016 ve výši 17,5 procenta.

Návrh je zveřejněn na vládních internetových stránkách. Se zavedením druhé snížené sazby pro vybrané léky, knihy a nenahraditelnou dětskou výživu počítá koaliční smlouva.

"Položka dětské pleny v tomto návrhu není řešena, a to z důvodu rizika opětovného zahájení řízení pro porušení práva EU," uvádí materiál. Podle názoru EU totiž směrnice o DPH neumožňuje všem členským státům aplikovat snížené sazby DPH na dětské pleny.

Státní rozpočet by zavedením další sazby DPH měl podle propočtů MF přijít příští rok o zhruba tři miliardy korun.

MF dále v novele navrhuje jako jedno z opatření pro zamezení daňových podvodů zavedení kontrolního výkazu, tedy evidence údajů z daňových dokladů. "Obdobný model kontrolního výkazu mají i jiné státy Evropské unie, například Slovensko," uvádí návrh.

Úřad rovněž navrhuje nechat limit pro registraci plátce DPH na jednom milionu korun - v souvislosti se spuštěním Jednoho inkasního místa (JIM) to mělo původně být 750 tisíc korun. Spuštění JIM vládní koalice odložila.

Pokud má podnikatel obrat za 12 předcházejících měsíců přes milion korun, musí se registrovat a platit DPH. Plátcem DPH se může dobrovolně stát i podnikatel s nižším obratem. Podle odborníků je obecně výhodnější platit DPH, pokud je většina zákazníků plátcem DPH.

DPH může místo prodejce platit zákazník

Novela rovněž rozšiřuje režim přenesení daňové povinnosti (tzv. reverse charge). Ten je založen na principu, že v případě poskytnutí služeb nebo zboží nepřiznává DPH prodejce, ale odběratel. Prodejce vystaví daňový doklad, kde proti běžnému daňovému dokladu neuvede výši DPH.

Místo toho uvede, že výši daně je povinen doplnit a přiznat odběratel. Cílem opatření je zamezit podvodům a spekulacím v souvislosti s platbou DPH.

Přenesení daňové povinnosti novela rozšiřuje kromě dosud stanoveného převodu povolenek na emise skleníkových plynů nově i o dodání mobilních telefonů, zařízení s integrovanými obvody, herních konzolí, tabletů a laptopů, obilovin a technických plodin, včetně olejnatých semen a cukrové řepy, surových či polozpracovaných kovů, včetně drahých kovů. V případě tohoto zboží tak bude přiznávat DPH odběratel.

Další snížená sazba DPH by podle návrhu měla být zavedena od ledna příštího roku. Zrušení limitu pro obrat kvůli registraci by mělo být účinné od 31. prosince 2014 a zavedení kontrolního výkazu od ledna 2016.