Anonymní akcie má v Česku stále 11 254 firem, což je o 1288 méně než v březnu. Stále jde o více než 44 procent akciových společností. Zákon, který ruší anonymní akcie, platí od ledna 2014 a právě v úterý uplynula půlroční lhůta, během níž měli akcionáři uvést své vlastnické vztahy do souladu se zákonem.

Vyplývá to ze statistik, které v pondělí zveřejnila poradenská společnost Bisnode. Pokud akciové společnosti své vlastnické vztahy neupravily, může je soud poslat do likvidace.

Firmy musí své anonymní akcie zaknihovat u Centrálního depozitáře, imobilizovat, tedy fyzicky uschovat u banky nebo transformovat na listinné akcie na jméno. "Z našich statistik je zřejmé, že podnikatelé, aby vyhověli novému zákonu, nejčastěji mění formu akcií z doručitele na jméno a ponechávají listinnou podobu," uvedla analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Majitelé firem, kteří vyčkávají nebo nový zákon ignorují, anonymní akcie podle ní zřejmě přemění až v okamžiku, kdy budou chtít se svou společností nějak nakládat. Například prodat obchodní podíl nebo vyplatit dividendy.

"Odhadujeme, že nezanedbatelná část firem s anonymními akciemi nebyla primárně určena pro podnikání, ale k držení majetkových podílů nebo jde o mrtvé schránky, často s nedohledatelnými kontaktními osobami," upozornila Štěpánová.

Z praxe podle manažerky společnosti Smart Office & Companies Jany Babůrkové vyplývá, že mnoho akciových společností, které využívaly listinných akcií na majitele, řešilo situaci na poslední chvíli.

Místo trestů spíše napomenutí

V případě, že by akciové společnosti své vlastnické vztahy neupravily, může soud přistoupit k jejich zrušení likvidací. "To ale zatím nehrozí, spíše je nejprve vyzve k nápravě," dodala.

Všichni držitelé akcií na majitele se museli do konce června nechat zapsat do seznamu akcionářů. Pokud tak neučinili, nebudou moci vykonávat svá akcionářská práva. "Rozhodne-li společnost o rozdělení zisku, akcionáři, který akcie na majitele společnosti k výměně nepředložil, právo na dividendu nevznikne," uvedl advokát ze společnosti PwC Legal Ondřej Plánička.

Hospodářská komora požaduje, aby zákonná lhůta pro přizpůsobení zakladatelských dokumentů vzrostla na pět let. Prezident komory Vladimír Dlouhý v pátek dojednal s ministryní spravedlnosti Helenou Válkovou (ANO) alespoň to, že soudy nebudou v nejbližších měsících trestat firmy, které nestihnou potřebnou revizi smluv.

Válková o situaci informovala předsedy krajských a vyšších soudů. Pokud by přesto nastaly problémy, využije komora svou síť k identifikaci potíží a ministerstvo spravedlnosti slíbilo pomoc při řešení.