Státní podnik Lesy České republiky (LČR) v úterý vypsal tendry na lesnické práce a těžbu dřeva v letech 2015 až 2019. Předpokládaná cena soutěžených lesnických prací je 2,2 miliardy korun.

Soutěžit se bude o práce a těžbu na 27 územních jednotkách, tedy asi v pětině lesů podniku. Pro tři jednotky LČR současně vypsaly tendry, při kterých se na dobu jednoho roku budou zkušebně soutěžit odděleně pěstební a těžební práce.

V úterý to oznámil mluvčí LČR Zbyněk Boublík. Lesům ČR patří polovina lesů v zemi a podnik ročně dosahuje zisků v řádu miliard korun.

Hodnotícím kritériem tendrů bude nabídnutá cena. Lhůta pro doručení nabídek je stanovena na 24. září do 10.00. Ihned poté se v sídle ředitelství Lesů ČR v Hradci Králové uskuteční veřejné otevírání obálek.

"Jsme přesvědčeni, že oproti minulosti umožní dnes nastavené podmínky, aby se soutěže mohlo účastnit větší množství firem, a to včetně malých a středních. Tendr obsahuje také některé nové aspekty týkající se zaměstnanosti a dostupnosti dříví v regionech," uvedl generální ředitel LČR Daniel Szórád.

Dodal, že tendry připravilo nedávno jmenované nové vedení podniku po konzultacích s ministerstvem zemědělství, oborovými organizacemi a obchodními partnery.

Na vyhodnocení podaných nabídek budou mít Lesy ČR přibližně tři měsíce. Na základě výsledků nových tendrů by se mělo na soutěžených územích v lesích pracovat od 1. ledna 2015.

Cílem zkušebního odděleného soutěžení těžebních a pěstebních prací na třech jednotkách je podle podniku vyzkoušet tento model a zjistit, zda je funkční a pro podnik do budoucna zajímavý. Po tendru bude moci na těchto třech jednotkách teoreticky pracovat až šest firem.

Vítězné firmy musejí podepsat čestné prohlášení, že nezaměstnávají lidi "načerno" a že dodržují bezpečnostní podmínky práce. Budou muset následně státní firmě předložit seznamy všech lidí, kteří pro ně v rámci zakázek pracovali. LČR je předají kontrolním orgánům.

Součástí podmínek zakázek je také povinnost vítězných firem prodávat část těžby smrkové kulatiny prostřednictvím elektronického aukčního systému LČR.

Lesy ČR měly loni hrubý zisk 5,1 miliardy korun. Podle dřívějšího Szórádova vyjádření by zisk firmy letos měl klesnout v souvislosti s církevními restitucemi asi na čtyři miliardy.