Běžný účet platební bilance, který je souhrnem veškerých ekonomických transakcí tuzemské ekonomiky se zahraničím, se po měsíci vrátil k přebytku. Květnové aktivum činilo 8,9 miliardy korun. Uvedla to v pondělí Česká národní banka. V dubnu běžný účet vykázal naopak schodek 11,4 miliardy korun.

"Celkově můžeme hodnotit vývoj běžného účtu velmi pozitivně. Existuje velká šance na dosažení lepšího výsledku než v loňském roce," uvedl analytik ČSOB Petr Dufek. K pozitivnímu výsledku podle něj přispěl nejen zahraniční obchod se zbožím a službami, ale také příliv peněz z EU a slabší výplaty dividend podniků pod zahraniční kontrolou.

"Příznivý vývoj v platební bilanci od počátku roku nám dává dost důvěry věřit v první přebytek běžného účtu platební bilance v historii Česka," míní hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.

V květnu byly vyplaceny dividendy ve výši 13 miliard korun. Bilance zboží a služeb byla aktivní ve výši 25,6 miliardy korun a běžné převody do Česka z rozpočtu EU vykázaly přebytek 8,3 miliardy korun. Přebytek bilance obchodu s cizinou se proti dubnu snížil o téměř čtyři miliardy na 20,2 miliardy korun.

Platební bilance
položka miliardy korun
   
Běžný účet 8,96
Obchodní bilance 20,213
Bilance služeb 5,454
Bilance výnosů -22,861
Kapitálový účet 0,0146
Finanční účet 10,968
Přímé investice 16,671
Portfoliové inv.  - 15,496
Ostatní investice  11,265

Zdroj: ČNB

Příliv kapitálu na finančním účtu v metodice Evropské centrální banky činil 10,9 miliardy korun. Přímé zahraniční investice skončily v přebytku 16,7 miliardy korun, z toho 7,6 miliardy byl reinvestovaný zisk. Ostatní investice vykázaly přebytek 11,3 miliardy korun.

"Příliv kapitálu byl ovlivněn především změnou krátkodobé pozice bank vůči zahraničí. Saldo transakcí pro klienty ČNB vedlo, po vyloučení kurzových rozdílů, ke zvýšení devizových rezerv o 3,1 miliardy korun," doplnila banka.