Podle nového občanského zákoníku se začalo postupovat letos v lednu. Mezi hlavní autory jeho prvních novel bude patřit i Petr Čech, který na ministerstvu nově působí jako poradce prvního náměstka ministryně spravedlnosti Roberta Pelikána. 

"Pokud má být občanský zákoník skutečným zákonem pro život, musíme co nejrychleji napravit jeho chyby. Nyní vzniká rychlá, urgentní novela. Jejím cílem je odstranit nejpalčivější problémy, na které odborná i uživatelská veřejnost upozorňovala často ještě před účinností zákoníku," říká Petr Čech.

Co je podle vás v současné úpravě občanského zákoníku z hlediska podnikatelů nejproblematičtější?

Nespočet dílčích nejasností, nedomyšleností, neúčelných požadavků a omezení, která zbytečně znejišťují či obtěžují. Jdou napříč všemi oblastmi. Jejich výčet by byl dlouhý. Mohu připomenout nejasnosti kolem zastupování právnických osob členy statutárního orgánu či jejich jednání vůči zaměstnancům. Problémy dané tím, že zástavní právo k pohledávce, je-li zapsáno do rejstříku zástav, je vůči dlužníku účinné, i když se o něm nedozví. Nikdo by proto neměl platit své dluhy, dokud se skrze notáře nepřesvědčí, že věřitel pohledávku nezastavil zápisem do tohoto rejstříku. Jinak riskuje, že bude muset platit dvakrát.

Právě ve vztahu mezi dlužníkem a věřitelem je více problémů. Na co je třeba si podle vás dát také pozor?

Petr Čech

- Poradce prvního náměstka ministryně spravedlnosti, odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK v Praze. 

- Zároveň působí jako counsel v advokátní kanceláři Glatzová & Co. 

- V minulosti byl ředitelem legislativního a právního odboru Komise pro cenné papíry, byl také asistentem soudkyně Nejvyššího soudu ČR. 

- Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze.

Například dá-li věřitel dlužníkovi ultimátum, že toto je poslední lhůta k plnění a že mu ji více neprodlouží, dojde jejím uplynutím automaticky k odstoupení od smlouvy. Vydá-li dlužníkovi chybné potvrzení o zaplacení, třeba se splete v identifikaci platby, dluh mu tím ze zákona promine. Neohradí-li se hned proti dodávce většího množství zboží, než objednal, musí je zaplatit. Ale zdaleka nejde jen o dlužníka a věřitele. Kývne-li například podnikatel na nabídku prodeje svého podniku, je tím vázán. Dříve šlo tyto smlouvy platně sjednat jen písemně. Aby potom vlastnické právo k podniku přešlo na kupujícího, musí rejstříkový soud zveřejnit informaci o tom, že do sbírky listin založil doklad o jeho koupi. Záleží jen na soudním úředníkovi, kdy to udělá. Prakticky nejde zařídit, neuvažuji-li o korupci, aby se to povedlo přesně k určitému datu, což podnikatelé v praxi nezbytně potřebují. A tak dále.

Je nutné právě tyto problémy řešit cestou novely? Neporadila by si s nimi praxe?

Novela je nezbytná. Výkladem leccos překlenete. Jenže kdy a jak? Máme praxi nechat roky čekat na právní jistotu o něčem, co víme, že působí problémy, a na co máme jasný názor? Riskovat, zda nepřevládne jiný, nezamýšlený? Často jsem slýchával, že něco není třeba do zákona psát, když to půjde vyložit. Nestačili jsme se pak divit, jak to soudy vyložily. Často opačně, než byl původní záměr. Zákoník třeba stanoví, že soud může svěřit dítě do zařízení, jako je Klokánek, nejvýše na šest měsíců. Výkladová komise při ministerstvu již v únoru vydala stanovisko, že se tak může stát i opakovaně, pobyt v Klokánku se tak dítěti může protáhnout i na delší čas. Stanovisko ale není závazné. Soudci zákoník opakovaně vykládají po svém a děti místo na tábor s Klokánkem putují do diagnostických ústavů. Problém nedostatečné dikce zákona tedy výkladem evidentně překlenout neumějí. Nač dál čekat?

O jak rozsáhlé změny by ale mělo jít? Budou jen technické, nebo budou měněny i koncepční záležitosti?

Nyní vzniká rychlá, urgentní novela. Jejím cílem je odstranit nejpalčivější problémy, na které odborná i uživatelská veřejnost upozorňovala často ještě před účinností zákoníku a které v závěru loňského roku i zavdaly podnět k úvahám, zda tuto účinnost na poslední chvíli ještě neodložit. Jakýsi balíček první pomoci, která nesnese odkladu, respektive měla být dávno poskytnuta. Její návrh by měl být rozeslán do připomínkového řízení v září. V takovém čase nelze navrhovat větší změny v koncepci. Dá se leda dílčím způsobem vylepšovat. To neznamená, že půjde jen o technické změny. Urgentní řešení si žádají i některé věcné problémy. Na tuto "letní" novelu naváže příprava rozsáhlejší novelizace, která napraví i zbylé nedostatky zákoníku, to již včetně změn v koncepci, jež není možné řešit ve spěchu. Vznikat bude po zbytek letošního a v průběhu příštího roku.


obalka Ekonom 322014- Jak budou vypadat práce na novele?

- Kdo se do nich zapojí?

- A nezkomplikují rychlé změny život firmám?

Celý rozhovor s Petrem Čechem najdete v aktuálním čísle týdeníku Ekonom. Přečíst si ho můžete i na iPadu iPhonu, tabletu Samsung a dalších zařízeních se systémem Android.

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist