Výplaty klientům zkrachovalé družstevní záložny WPB Capital z Fondu pojištění vkladů (FPV) začnou nejpozději 16. října. WPB Capital, které Česká národní banka koncem června odňala licenci, nemá dostatek peněz k uspokojení věřitelů. Asi 11 tisíc střadatelů tak dostane zhruba tři miliardy korun.

Fond obdržel ve čtvrtek oznámení ČNB o neschopnosti WPB Capital dostát závazkům vůči oprávněným osobám. Ihned požádal insolvenčního správce družstva o předání podkladů k provedení výplaty náhrad vkladů.

FPV bude vyplácet náhrady vkladů do výše 100 procent, maximálně však do limitu 2,752 milionu korun na jednoho vkladatele. Nejpozději do 6. října stanoví den zahájení, místo a způsob vyplácení náhrad. FPV je povinen zahájit výplatu náhrad vkladů nejpozději do 20 pracovních dní od data vyhlášení platební neschopnosti, tedy nejpozději do 16. října.

Při nárokování výplaty náhrady pojištěných vkladů nemusí vkladatel spořitelního družstva vyplňovat žádný formulář. Stačí, když se na výplatním místě prokáže platným průkazem totožnosti. Klienti WPB Capital budou vypláceni buď prostřednictvím poboček České spořitelny, nebo GE Money Bank. O tom, která z nich to bude, rozhodne takzvaný minitendr.

"Fond nyní disponuje rezervami asi 19 miliard korun. Očekávaná výplata WPB Capital nepřesáhne tři miliardy Kč. Fond tedy ani tentokrát nemusí využít možnosti získání dalších finančních prostředků na finančních trzích a je schopen pokrýt náhrady z vlastních zdrojů," uvedla výkonná ředitelka FPV Renáta Kadlecová.

Termín zahájení výplat záležel na součinnosti bývalého vedení WPB Capital. Ta je ale nedostatečná, jejich spolupráce je podle likvidátora záložny Jiřího Švihly velice mizivá. Účetnictví v zákonném rozsahu prý dosud kampelička nepředala.

Do WPB Capital vložili členové zhruba pět miliard korun. WPB se dostala do problémů loni a letos v červnu definitivně přišla o licenci.

WPB Capital od loňského května nesměla na základě předběžného opatření centrální banky přijímat nové vklady a poskytovat nové úvěry. Záložna poskytovala podle ČNB úvěry v řádech desítek milionů korun účelově založeným obchodním společnostem. Peníze se pak dostávaly zpět do kampeličky ve formě dalších členských vkladů vedoucích pracovníků WPB nebo obchodních společností z její holdingové skupiny. Záložna údajně zároveň obcházela limity angažovanosti, a to prostřednictvím nákupu cenných papírů, což jí zákon zakazuje.

Podle WPB bylo správní řízení provázeno nestandardním jednáním ČNB a porušením zákonných předpisů. Mezi údajně protizákonnými postupy zmínila to, že předběžné opatření, které zakazovalo WPB jakoukoli činnost a plně ho paralyzovalo, trvalo téměř 11 měsíců, ačkoli zákon povoluje maximálně 120 dní. Celé správní řízení začalo podle WPB na základě záměrně zkreslených a nepravdivých anonymních podání.