Developerské firmě CP Praha, která je autorem jednoho z největších projektů rezidenčního bydlení v hlavním městě s názvem Central Park, hrozí úpadek.

Firma na sebe ve čtvrtek k Městskému soudu v Praze podala návrh na insolvenci a žádá v něm o schválení reorganizace. Soud insolvenční řízení zahájil a vyzval případné další věřitele, aby se do něj přihlásili. Informoval o tom server Aktuálně.cz.

Firma podala návrh na insolvenci kvůli úvěru od UniCredit Bank, kterým projekt na pražském Žižkově financovala. Bance, od níž si v roce 2006 půjčila celkem zhruba 3,2 miliardy korun, dluží přes 785 milionů.

Pražský Central Park

Rezidenční komplex tvoří celkem 10 věžových a dále několik terasových domů mezi ulicemi Pitterova, Malešická a Ke Kapslovně v městské části Praha 3 - Žižkov. Obsahuje 547 bytových jednotek a množství nebytových prostor.

CP Praha již žádala o posunutí splatnosti, nebylo jí ale vyhověno. „Vzhledem k odpovědi UniCredit Bank z 22. prosince 2014, že k prodloužení splatnosti úvěru nedojde, ocitnul se dlužník bez dalšího ve stavu hrozícího úpadku, neboť k 31. prosinci 2014 nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků,“ stojí v insolvenčním návrhu.

Spolu s insolvenčním návrhem předložil developer CP Praha reorganizační plán, který UniCredit Bank jako jeho největší věřitel schválila. "Dlužník v reorganizačním plánu navrhuje omezení svých dispozičních oprávnění nakládat s majetkem," dodává Bugan.

Do situace blízko úpadku se firma podle svých slov dostala kvůli padajícím cenám nemovitostí od roku 2009 a také kvůli špatným rozhodnutím dřívějšího vedení.