Ministerstvo financí jmenovalo od středy 28. ledna novou ředitelkou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Kateřinu Arajmu a zároveň k 27. lednu odvolalo dosavadního šéfa úřadu Františka Dittricha. Ten byl ve funkci od října loňského roku. V tiskové zprávě o tom v pondělí informovalo ministerstvo financí.

"Úkolem nové generální ředitelky bude příprava ÚZSVM na chystané legislativní změny v oblasti majetku státu, zefektivnění provozu úřadu a také zlepšení operativní i strategické spolupráce s ministerstvem financí," uvedl úřad. ÚZSVM ještě před Dittrichem řídil náměstek ministra financí Ondřej Závodský. Vedením byl pověřen poté, co k 1. dubnu rezignoval Miloslav Vaněk.

Arajmu má podle ministerstva s prací v ÚZSVM více než dvanáctiletou zkušenost, pracovala na různých vedoucích pozicích, naposledy jako ředitelka Územního pracoviště ÚZSVM v Praze. Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě.

Dittrich jako šéf ÚSVM vzešel z výběrového řízení, které ministerstvo vyhlásilo 19. května. Do té doby byl ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj. V minulosti působil například jako vedoucí Krajského pracoviště Pozemkového fondu ČR pro Pardubický kraj, zástupce ředitele Krajského úřadu Pardubického kraje a vysokoškolský pedagog na Univerzitě Pardubice na katedře výbušnin.

Úkolem ÚZSVM je zastupovat Českou republiku v právních sporech týkajících se majetku státu. Úřad tak vystupuje především před soudy a rozhodčími orgány místo jiných organizačních složek státu. ÚZSVM rovněž jedná v právních sporech ve věcech majetku, s nímž sám hospodaří. V některých řízeních vystupuje jako žalobce, v jiných jako žalovaný.