Jsou sebevědomé, vysokoškolsky vzdělané a mají daleko vyšší kariérní cíle než jejich předchůdkyně. Podle nejnovějšího celosvětového průzkumu poradenské společnosti PwC ženy z generace Y, které firma vymezuje roky narození 1980 až 1995, už zásadně ovlivňují nebo do pár let změní pracovní trh. 

Globální firma PwC se proto ptala na postoje a názory více než deseti tisíc mladých žen ze 75 zemí světa. Téměř 90 procent z nich žije v dvoukariérních partnerských vztazích nebo v manželství. A více než 65 procent žen generace Y vydělává stejně, nebo dokonce více peněz než jejich partner.

Podle průzkumu chce více než 70 procent millennials pracovat v zahraničí. Tuto zkušenost navíc považují jako zásadní pro další kariérní postup. Téměř polovina dotazovaných žen věří tomu, že jim současný zaměstnavatel umožní kariérní postup.

Toto očekávání se však v rostoucím věkem respondentek snižuje. "Vyvracíme také mýtus, že místo ženy opouštějí kvůli rodině. Odcházejí kvůli tomu, že jim zaměstnavatel neumožní kariérní postup," doplňuje šéf oddělení globální diverzity PwC Agnès Hussherr.

Jako samozřejmost berou ženy generace Y u svého zaměstnavatele zpětnou vazbu za odvedenou práci, osobní přístup, jednání z očí do očí či flexibilní pracovní dobu. A v porovnání s muži jim daleko více záleží na dobré pověsti společnosti. Aktuálně se jim nechce do finančního sektoru nebo do ropného průmyslu.

"Tato generace již zastává manažerské pozice a bude se na firemních žebříčcích zabydlovat stále výše - bude měnit kulturu ve firmách, a je proto dobré vědět, kam bude směřovat," říká Daniel Soukup, odborník na řízení lidských zdrojů z PwC ČR. Podle jeho slov přibližně polovina zaměstnanců PwC jsou ženy a generace Y by v příštím roce měla tvořit až 80 % pracovníků.

Největší zastoupení mají respondentky ze střední a západní Evropy. Věk dotazovaných se pohybuje mezi 20 až pětatřiceti lety. Autoři studie si uvědomili, že není zcela možné srovnávat absolventky s již zkušenými manažerkami. Analýza proto nabízí názory čerstvě vystudovaných žen, které jsou na začátku kariéry. Dále pracovnic s minimálně čtyřletou praxí a také pohled zaměstnankyň, jež pracují devět a více let.