Převod živnosti OSVČ na právnickou osobu, především na společnost s ručením omezeným, může být a často také je velmi významným přínosem a milníkem při rozvoji podnikání. Pohnutky podnikatelů k tomuto kroku jsou různé. Významným motivem je rychle rozvíjející se podnikání, vidina vyššího obratu doprovázená prudkým růstem zaměstnanců, ale i riziky možného neúspěchu. Někteří podnikatelé přechodem na "eseróčko" řeší i otázku nástupnictví ve firmě.

Buďte v obraze

Staňte se naším fanouškem na Facebooku a neunikne Vám žádná novinka na portále ProByznys.info

"Převod podnikání fyzické osoby, respektive obchodního závodu fyzické osoby na osobu právnickou, je individuálním procesem, který může být poměrně jednoduchý, ale i složitý. Vždy záleží na aktuální situaci dané firmy a jejím majetkovém stavu," upozorňuje Martin Chamr, jednatel ve společnosti Chamr & Partners. 

Převod lze uskutečnit kdykoli během roku. "Pokud jste plátci DPH, je výhodné si k převodu vybrat čas konce daňového období DPH nebo konec roku. To především proto, že zvláště ke konci roku tak či tak musíte udělat mnoho účetních operací – např. inventarizaci, která převod obvykle provází," vysvětluje Chamr.

Nespornou výhodou podnikání prostřednictvím "eseróčka" je omezené ručení podnikatele za závazky firmy. Zatímco podnikatelský neúspěch OSVČ může znamenat zadlužení několika dalších generací podnikatele, v případě krachu "eseróčka" ručí sice společnost za závazky celým svým majetkem, ale majetek společníků je dotčen pouze ve výši jejich nesplacených vkladů. "Doporučujeme proto, pokud je to možné, vždy celý vklad splatit co nejdříve," dodává Chamr.

Daně, kam se podíváš

Plusem podnikání prostřednictvím právnické osoby je nižší daňová zátěž a lepší možnosti daňové optimalizace. Při případném prodeji akcií nebo obchodního podílu po pěti letech vlastnictví není dokonce výnos z jejich prodeje zatížen daní z příjmu.

Nehledě na to, že podnikat prostřednictvím právnické osoby přináší firmě vyšší image při jednání s obchodními partnery i bankami. Další výhody přinášíme přehledně v tabulce, kterou jsme doplnili i o nevýhody podnikání jako OSVČ.

 
Výhody podnikání PO
Nevýhody podnikání FO
jménem společnosti může snadno jednat více osob i bez plné moci (jednatelé a prokuristé)                podnikání pokračuje i po zániku (př. smrti) podnikatele                                    
není nutné platit zdravotní pojištění a sociální pojištění z celé výše zisků nemožnost dispozice s podíly a podnikáním jako celkem
je možná změna společníků a jejich vkladů i jejich poměr, snadné je případné přistoupení nového společníka                           ručení za závazky celým majetkem podnikatele (ukazuje se jako velká nevýhoda v případě, kdy je dočasně omezena platební schopnost podnikatele, který má zaměstnance)
možnost zastavení obchodního podílu nebo akcií v případě potřeby zaručení se např. za úvěr                                                                         v případě neúspěšného konce podnikání je možné zatížení na mnoho let, které ovlivní život jednotlivce i jeho blízkých
možnost nakládat s podnikem - lze jej prodat bez rizik                                                     

nemožnost prodat snadno podnik FO (protože u prodeje podniku fyzická osoba dále ručí za všechny nesplacené závazky ke dni prodeji podniku)

Právní forma společnosti s ručením omezeným vám navíc usnadní i vstup do výběrových řízení a lépe zpřístupní dotace z fondů EU. 

Jak převod funguje?

V praxi je nejběžnější přechod na společnost s ručením omezeným, zejména pro rychlost jejího založení a její nízkou administrativní náročnost. Je možné si zvolit několik možností realizace.

Jednou z nabízených alternativ je okamžitý převod celého závodu fyzické osoby. Při takovém přechodu dochází k naprosté kontinuitě se současným podnikáním. "Založená právnická osoba bude mít v každém případě nové IČO a vaše stará živnost zanikne ke dni, který si zvolíte. Nicméně obchodní firma (tedy název) vaší nové společnosti může odpovídat tomu názvu, který jste byli zvyklí používat a na nějž si zvykli také vaši obchodní partneři i zákazníci, vyjma případu, kdy je takový název zaměnitelný s firmou jiné korporace zapsané do obchodního rejstříku," vysvětluje Chamr.

Při přechodu na podnikání z fyzické na právnickou osobu nezanikají žádné závazky a pohledávky - to v praxi znamená, že nemusíte uzavírat nové kontrakty, jelikož v případě převodu podniku, resp. obchodního závodu, přecházejí všechna práva a povinnosti na nový subjekt - vaši  novou společnost. Své obchodní partnery stačí pouze informovat o změně podnikající osoby a sdělit jim všechny nové informace - IČ, DIČ, číslo bankovního účtu a ostatní důležité údaje.

Další možností převodu je kontinuální převod, kdy na novou společnost převedete jen část svého podnikání a nebo majetek do nové společnosti převádíte postupně.

Zbývá vám ještě 40 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Máte již předplatné?
Přihlásit se