Akcie telekomunikační společnosti O2 C.R. budou ve středu po ukončení obchodního dne vyřazeny z indexů MSCI. To by mělo zesílit lavinu výprodejů ze strany fondů, které indexy MSCI sledují. K propadu ceny akcie na značných objemech dochází již několik dní. "Očekáváme větší rozkolísanost na ceně akcie i zvýšený objem obchodů s titulem," předpokládá hlavní analytik J&T Banky Milan Vaníček.

Ve čtvrtek a pátek pak bude s akcií O2 C.R. pozastaveno obchodování na burze v Praze. Důvodem je plánované dělení společnosti. Od 1. června se pak na burze bude obchodovat už jen s částí stávající firmy. Ze společnosti O2 se k 1. červnu 2015 pod názvem Cetin vydělí infrastrukturní část. Ta už nebude obchodovaná na hlavním trhu pražské burzy.

06 vanicek archiv JT Banky R46 2013Kolik ze současné hodnoty akcií O2 s největší pravděpodobností uzme nově vyčleněný Cetin? Jaký vývoj můžeme na cenných papírech O2 i nově vzniklého Cetinu očekávat v budoucnu? Odpovídal hlavní analytik J&T Banky Milan Vaníček.

Není možné vkládat další dotazy. On-line rozhovor již skončil.

Online rozhovor

Online rozhovor byl ukončen. Již nelze položit nový dotaz.
Jana
Dá se ještě očekávat, že bude O2 i po rozdělení dále vyplácet dividendu?
To je samozřejmě stěžejní otázka vzhledem k atraktivnosti pokračující O2. Zde bohužel nedokáži odpovědět s jistotou. Samotná společnost se vyjádřila, že její dividendová politika se ani po rozdělení nezmění. Nicméně aktuálně žádná dividendová politika neexistuje. Management rozhodne o (ne)navržení dividendy až po zhodnocení předchozího roku a dalších například investičních potřebách. Celkově si dokáži představit, že dividenda bude v nějaké úrovni zachována, ale dokáži si představit scénáře, kdy žádná dividenda z různých důvodů být vyplacena nemusí.
Milan Vaníček
Karel
Existuje v historii české burzy nějaký podobný případ, kdy se takto firma dělila? Jsou nějaké zkušenosti z praxe v zahraničí, které by daly nápovědu k tomu, co může maloinvestor čekat?
Osobně si žádnou podobnou situaci nepamatuji. Nelze však vyloučit, že v dobách po kupónové privatizaci podobné transakce neproběhly. Bohužel já osobně takovou zkušenost nemám. Obdobné zkušenosti ze zahraničí v technice transakce jsou, ale vždy záleží na přístupu majoritního akcionáře. Takže v našem a i v každém jiném případě se může jednat o rozdílné výsledky pro minority. Respektive jsem si v historii pražské burzy na některé případy vzpomněl. A to na Orco a poměrně podobná byla i situace u KIT Digital, ale to zrovna nejsou příklady, které by byly pro minoritní akcionáře pozitivní.
Milan Vaníček
Petr
Jakým způsobem bude možné obchodovat s akciemi Cetin, když nebudou na burze? Jakou odhadujete jejich tržní cenu?
Zde mám možná pozitivní informaci, protože prozatím dle nepotvrzených zpráv se možná bude CETIN obchodovat na volném trhu burzy. Respektive jsou na trhu takové snahy, které by k podobnému kroku vedly. Nedá se rovněž vyloučit, že bude obchodován na RM Systému, ale to je prozatím jen odhad. V případě, že nebude CETIN na žádném trhu, pak by bylo samozřejmě obchodování poměrně složité. Vlastně by se jednalo o možnosti najít si přímou protistranu včetně samotné společnosti či majoritního vlastníka. Osobně se domnívám, že by cena CETINu neměla klesnout pod 150 Kč/akcii, což je zhruba poslední ocenění ke konci minulého roku. Očekávám, že pokud bude titul obchodován a cena by šla níže, že by to mohla být zajímavá příležitost při spekulaci, že v dohledné době proběhne vytěsnění minorit.
Milan Vaníček
Lumír
Mám nyní jako drobný akcionář raději akcie O2 prodat než budou zaknihované?
Domnívám se, že riziko zaknihování zde je, ale aktuálně vnímám tržní cenu jako neodpovídající fundamentu společnosti. Navíc zde existuje šance, že CETIN bude stále volně obchodovatelný. Samozřejmě bude zřejmě potřeba počítat s nižší likviditou. Rozhodnutí je samozřejmě vždy na každém investorovi, protože při nerealizaci dané investice zde bez pochyb existují rizika, které nelze přehlížet. Pak je nutné zvážit, zda daná rizika nepřevažují fundamentální potenciál investice.
Milan Vaníček
Václav
Může se ještě v novém posudku nějak výrazněji změnit hodnota Cetinu oproti posudku z konce roku? Pokud ano, jakým směrem?
Můj odhad je, že posudek z konce roku by měl být spodní hranicí pro další ocenění. Takže očekávám, že nabídnutá cena bude mírně vyšší než udávaných zhruba 150 Kč na akcii. Současně však nečekám výraznější odchylku, tedy zhruba do deseti korun.
Milan Vaníček
JN
Považujete současné úrovně za atraktivní pro vstup do spekulace s tím, že po rozdělení se bude CETIN obchodovat na burze a bude ho možno s akcií­ O2 CR prodat za vyšší­ cenu?
Velmi rychle odpovím ano. Dodám k tomu, že cena CETINu se dle mého moc vychylovat od 150 Kč/akcii nebude (+/- 10 Kč/akcii), tedy když bude titul stále obchodovatelný (viz. výše). Ale potenciál by mohl být v pokračující O2 CR akcii, která by mohla být více likvidní, a zde by se mohlo projevit uklidnění po vyloučení z MSCI indexů.
Milan Vaníček
VašekT
Která ze dvou společností má větší potenciál na růst a dividendu? A doporučil byste nákup O2 po rozdělení v pondělí za cenu 25-30 korun?
Předpokládám, že akcie CETINu by mohla být nosná pro dividendu. Nicméně zde existuje riziko a z mého pohledu poměrně vysoké, že postupně dojde k vytěsnění minorit. V pokračující O2 CR vidím potenciál kapitálového zhodnocení vzhledem k tomu, že aktuálně je na titulu tlak z důvodu rozdělení a vyřazení z indexů MSCI. Bohužel lze aktuálně jen těžko spočítat hodnotu pokračující O2 CR (nedostatek informací). Nicméně z aktuálních dat jen hodnota O2 SK (součást pokračující O2 CR) dle vykázaného provozního zisku EBITDA a běžného relativního násobku konkurenčních společností by mohla mít hodnotu kolem 30 Kč na akcii. Takže odpověď na Váš dotaz, zda zvážit investici do O2 po rozdělení za Vámi uváděné ceny. Pak moji odpověď znáte.
Milan Vaníček
Mirek
S akcii se v poslednich dnech hodne obchodovalo. Mate nejaky odhad, kdo takove masivni objemy akcii kupoval?
Zde bych vnímal několik možností a zřejmě bude realita někde uprostřed. Kupci mohou být zahraniční spekulanti například fondy rizikového kapitálu či domácí investoři, kteří vidí v dané situaci příležitost, protože se jedná o unikátní souhru událostí. V neposlední řadě se nedá vyloučit, že by mohl být kupec i na straně PPF. Samozřejmě je to jen odhad, protože na současném systému obchodování jen těžko poznáte kdo je investorem.
Milan Vaníček
J. Váňová
Jak si máme vysvětlit propad akcií O2 od převzetí­ PPF o skoro polovinu? Vždyť jiné telecomy se tak nepropadly a O2 se naví­c chlubí­ lepší­mi výsledky. Ostatně poslední­ čtvrtletí­ to vypadalo, že ani moc nepřehání­.
Tady by měla otázka zřejmě jít spíše na prodejce. Protože právě prodávající subjekty jsou ti, kteří v daném období výrazně ovlivnili cenu. Nicméně dění kolem titulu prodejnímu tlaku nahrávalo. Nejistota kolem budoucnosti dividendy. Rozdělení, kdy část nebude veřejně obchodovaná, je pro mnoho fondů nepřekonatelný problém. V neposlední řadě vyřazení z indexů, na které jsme již dříve upozorňovali, je rovněž pro mnohé fondy nepřekonatelnou překážkou. To je jen sporadický výčet událostí, které jsou pravděpodobně za zmíněným prodejním tlakem.
Milan Vaníček
Igor
Máte informace o tom, zda rozdělení O2 nějak připomí­nkovala ČNB? Je zvláštní­, že veřejně k tomu instituce zodpovědná za dozor neřekne ani popel.
Bohužel takovou informaci nemám. Respektive si nejsem vědom, zda k nějakému připomínkování došlo. Ani nevidím výraznější důvod, proč by to měla ČNB připomínkovat. Regulátoru zřejmě byla předložena žádost na rozdělení a na úpravy v obchodování titulu. Jestli ČNB bude schvalovat ještě odkupní cenu pro CETIN, si rovněž nejsem jistý, protože již nepůjde o veřejně obchodovanou společnost (v běžném slova smyslu).
Milan Vaníček
Příbramák
Je možné, že si akcie O2 a následně CETIN ponechá některý z fondů, nebo jim to regule neumožní? Zají­má mě, jestli bude mít Kellner alespoň trochu silného protihráče
Očekávám, že většina fondů se titulu zbaví z Vámi uvedeného důvodu, protože jim to prostě statut nedovolí. Nicméně v poslední době sama společnost uvedla, že do portfolia investorů některý nový (potenciálně fond) přibil. Ale ani v tomto případě nečekám, že by se jednalo o protihráče. Samozřejmě ještě mohou existovat jiní investoři (fondy rizikového kapitálu), kteří mohou mít různé zájmy. Ale zde bych čekal, že investice bude spíše krátkodobá a s jiným záměrem.
Milan Vaníček
Peter
Da se srovnat hodnota O2 po rozdělení s hodnotou jiných tel.operátorů v Evropě a implicitně určit jeho cena?Myslim fundamentalně­ hodnota ne cena akcie na burze
S jistým omezením ano. Omezením myslím to, že není zřejmé jaké výsledky (např. marže) bude pokračující O2 dosahovat. Ale i tak se domnívám, že při velmi konzervativním přístupu si může investor udělat vlastní obrázek o hodnotě pokračující O2. Atraktivnost pokračující O2. To je již jiná otázka, protože ta může být ovlivněna jinými faktory, jako například existencí či výši dividendy.
Milan Vaníček
Petr
Do kdy mohu prodat akcie přes burzu než budou zaknihované? Jen do konce května? Bude pro mně jako drobného akcionáře výhodnější nechat si akcie zaknihovat? Děkuji za odpovědi.
Akcie nerozdělené společnosti se obchodují do 27.5. (středa) pak 28.-29.5. bude obchodování pozastaveno z důvodu rozdělení. Odpovědi na Vaše další dotazy jsem již zodpověděl výše.
Milan Vaníček
Tomas
Jaky je dalsi nejpravdepodobnejsi scenar, pokud nyni nekdo nakoupi? Obchodovatelnost, mozne vytesneni, cena, ...
Nerad bych hodnotil pravděpodobnosti jednotlivých scénářů, které se v dané situaci nabízejí, ale z mých předchozích odpovědí lze vyčíst, že existuje šance, že se CETIN bude v jisté podobě obchodovat i po rozdělení na volném trhu. Současně se domnívám, že u CETIN dojde následně v relativně blízké budoucnosti k vytěsnění minorit. V případě pokračující O2 CR se domnívám, že je aktuálně podhodnocená. Ani v tomto případě nelze do budoucna vyloučit vytěsnění minorit. Ale v tomto případě se domnívám, že půjde spíše o delší období, pokud vůbec. Zajímavé by v tomto případě bylo na kolik by byla oceněna majoritním vlastníkem....
Milan Vaníček
Petr K.
Hezký den přeji, PPF by měla mít ve společnosti CETIN snad až 90procentní podí­l. Mám jako budoucí­ minoritní­ akcionář očekávat, že se mě pokusí­ Kellnerova společnost vytěsnit?
Dobrý den, Z mého pohledu je pravděpodobné, že PPF může dosáhnout na hranici 90 % a pak se domnívám, že je vytěsnění minorit nasnadě.
Milan Vaníček
Karel
Finančním poradcem mi bylo řečeno, že nejlepší­ investicí­ na důchod je investice do akcií­ velkých firem, u kterých je z kontextu státem garantováno, že firma neskončí­. Jako ideální­ se prý˝ jeví­ operátoři či velcí­ hráči v energetice. Investoval jsem tedy značné prostředky do o2. Myslí­te, Že to je dobrᡠinvestice na důchod?
Když pominu situaci, jak jste se stal akcionářem O2 CR, pak je dobré určit, kdy k tomuto kroku došlo. Ale to spíše ve vztahu jak aktuálně s danou investicí naložit. Sice nejsem finanční poradce ve smyslu, jak uvádíte v otázce, ale asi bych zvážil, zda investice čistě do akcií ať už jakýchkoliv je vhodná alternativa spoření na důchod. Akcie je rizikové aktivum a je potřeba jej sledovat, respektive míra potenciálního zisku (ztráty) se rovná její rizikovosti.
Milan Vaníček
Richard
Bude se CETIN obchodovat na neregulovanem trhu START?
Jak uvádím někde v předešlé odpovědi, tak věřím, že ano. Respektive se o to aktuálně účastníci trhu snaží. Nicméně prozatím to nelze z mého pohledu stoprocentně potvrdit.
Milan Vaníček
Zdeněk
Zeptám se zcela "polopaticky". Řekněme, že dnes mám 50 akcií společnosti v hodnotě asi 175,- Kč/ akcii. V pondělí budu mít 50 akcií­ v hodnotě asi 30,- Kč za kus?
Vaše odpověď je jen částečná pravda, protože k tomu co píšete, je nutné ještě přičíst hodnotu akcií CETINu, které budou mít hodnotu zhruba 150 Kč/akcii. Se vším co je popsáno výše. Jelikož toto byl poslední dotaz, tak bych všem moc rád poděkoval za zajímavé dotazy a popřál jen úspěšné investice.
Milan Vaníček