Zhruba třetina domácností s dětmi v Česku vychází obtížně se svými příjmy. Mezi rodinami se třemi a více potomky je to zhruba 45 procent a u neúplných rodin dokonce 55 procent. Chudoba kvůli nízkému příjmu hrozí více než pětině rodin se třemi a více dětmi a téměř třetině členů neúplných rodin. Vyplývá to z výsledků šetření, které představil Český statistický úřad. Podle něj příjmy domácností v roce 2014 ale rostly, a to i reálně.

"Domácnosti s dětmi mají v průměru nižší příjmy než domácnosti bez dětí. Výrazně nižší jsou u rodin se třemi a více dětmi a u neúplných rodin," uvedla Šárka Šustová z Oddělení sociálních šetření ČSÚ. Podle ní si zvláště mnohé neúplné rodiny nemohou z finančních důvodů dovolit zaplatit dětem třeba kroužky, sportovní vybavení či nové oblečení.

Nejméně mají neúplné rodiny

HNBYZNYS NA FACEBOOKU

Byznysovou rubriku Hospodářských novin najdete také na Facebooku.

Čistý roční příjem na hlavu u rodin s více dětmi je zhruba o 65 tisíc korun nižší, než činí český průměr. Nejnižší roční příjmy na osobu mají v Česku neúplné domácnosti se dvěma a více dětmi, které mají k dispozici 88,1 tisíce korun na osobu. Následují úplné rodiny se třemi a více potomky, jejich roční příjmy činí  99,4 tisíce korun na hlavu. Průměr v Česku přitom je 153 269 korun.

Statistici srovnali domácnosti podle příjmů, které měly k dispozici. Mezi ně patří jednak mzdy či platy zaměstnanců, dále příjmy z pronájmů, podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti či sociální dávky. Šetření se zaměřilo právě na domácnosti s dětmi do šestnácti let.

"Více dětí znamená, že se daný příjem rozpočítává na více lidí. Pokud byste chtěli zajistit stejný příjem jako u bezdětných rodin, tak to znamená, že i příjem na dítě by se musel rovnat příjmu bezdětného člověka. Takže třeba jeden z rodičů by musel vydělávat dvojnásobek toho, co bezdětný," shrnuje analytik ČSOB Petr Dufek. "U neúplných rodin snižuje průměrný příjem právě chybějící příjem druhého partnera v domácnosti," doplňuje analytik Home Credit Michal Kozub.

Čisté roční peněžní příjmy na osobu:

Typ domácnosti Čistý roční příjem 
Průměr ČR 153,3 tis. Kč
Úplné rodiny s dětmi celkem 131,5 tis. Kč
Úplné rodiny s 1 dítětem 152,1 tis. Kč
Úplné rodiny se 2 dětmi 123,9 tis. Kč
Úplné rodiny se 3 a více dětmi 99,4 tis. Kč
Neúplné rodiny celkem 104,6 tis. Kč
Neúplné rodiny s 1 dítětem 117,8 tis. Kč
Neúplné rodiny se 2 a více dětmi 88,1 tis. Kč

Jak domácnosti zvládají hospodařit

Zhruba 31 procent všech českých domácností s dětmi vychází se svými příjmy s obtížemi. Lépe jsou na tom úplné rodiny. Pokud mají jen jedno dítě, týkají se problémy 26,9 procenta z nich. Při třech a více dětech není jednoduché vyjít s příjmy už pro 44,5 procenta těchto rodin.

Ve skupině neúplných domácností s dětmi má celkově problém s hospodařením 54,6 procenta rodin. Problémy přitom opět narůstají s počtem dětí.

Prijmy rodiny
Zdroj: Český statistický úřad

Necelá desetina rodin s dětmi do 16 let nemůže dovolit svým ratolestem týden prázdnin mimo domov, oslavu narozenin, návštěvu kamarádů nebo zájmové kroužky. "Aspoň jednu z uvedených aktivit si z finančních důvodů nemůže dovolit pětina domácností se třemi a více dětmi," dodává Šárka Šustová.

Prijmy rodiny 2
Zdroj: Český statistický úřad

Podíly domácností, které nemohou dětem do 16 let zaplatit alespoň jednu z uvedených činností (2014):

Typ domácností Podíl
Všechny domácnosti s dětmi 9,8 %
Úplné rodiny s dětmi celkem 7,8 %
Úplné rodiny s 1 dítětem 5,2 %
Úplné rodiny se 2 dětmi 6,6 %
Úplné rodiny se 3 a více dětmi 20,2 %
Neúplné rodiny s dětmi celkem 21,2 %
Neúplné rodiny s 1 dítětem 15,2 %
Neúplné rodiny se 2 a více dětmi 27,4 %

S dětmi roste riziko chudoby

U úplných a neúplných rodin s dětmi se také mění struktura jejich příjmů. V prvním případě tvoří téměř 90 procent pracovní příjmy, u neúplných rodin to bylo jen 67,9 procenta. Dalšími 19,7 procenta se tu podílely sociální příjmy, mezi které patří pomoc v hmotné nouzi, příspěvek na bydlení nebo přídavky na bydlení. V případě úplných rodin s dětmi to bylo jen z 8,9 procenta.

HNBYZNYS NA TWITTERU

Byznysovou rubriku Hospodářských novin  najdete také na Twitteru.

Podle ČSÚ jsou domácnosti, které si pořídily děti, také více ohroženy příjmovou chudobou. To znamená, že se nedostanou na stanovenou částku, která činí 60 procent střední hodnoty příjmů všech domácností a odvíjí se od velikosti domácností. Například pro jednotlivce to loni bylo 9901 korun a pro jednoho rodiče s dítětem do třinácti let 12 872 korun měsíčně.

V případě neúplných rodin činila celková míra ohrožení 31,7 procenta. Pokud měly dvě a více dětí, jednalo se o 43,6 procenta. Podle Kozuba to může být dané i tím, že pokud péče o rodinu zůstává na jednom dospělém, tak tato osoba nemůže věnovat práci tolik času, jako kdyby se dělila o výchovu a domácnost s někým dalším.

U úplných rodin s jedním nebo dvěma dětmi byla míra ohrožení chudobou nižší než osm procent. U tří a více dětí ovšem vzrostla na 21,6 procenta. "Ukazuje se tak, že právě třetí a další dítě může být zlomové pro rodinný rozpočet," říká Kozub.

Jak se liší průměrné příjmy

Průzkum ČSÚ ukázal, že čisté peněžní příjmy tuzemských domácností v průměru rostou. V roce 2009 činily 139 733 korun ročně, v roce 2012 pak 147 456 korun ročně a loni to bylo již zmíněných 153 269 korun ročně.

Nejvyšší byl loni tento průměrný příjem v kraji Hl. m. Praha, kde činil 205 793 korun ročně. Nejhůře na tom byly naopak domácnosti v Moravskoslezském kraji. Ty ročně měly v průměru k dispozici 133 866 korun.

Čisté peněžní příjmy na osobu v domácnostech (za rok):

Kraj Čistý peněžní příjem za rok
1) Hl. m. Praha 205 793 Kč
2) Středočeský 162 934 Kč
3) Plzeňský 153 495 Kč
4) Jihomoravský 151 841 Kč
5) Královéhradecký 149 799 Kč
6) Vysočina 145 966 Kč
7) Pardubický 144 593 Kč
8) Liberecký 144 139 Kč
9) Jihočeský 143 257 Kč
10) Olomoucký 140 968 Kč
11) Ústecký 140 526 Kč
12) Karlovarský 139 159 Kč
13) Zlínský 138 590 Kč
14) Moravskoslezský 133 866 Kč

Téměř polovina (43,4 procenta) českých domácností měla loni měsíčně na osobu mezi 10 až 15 tisíci korun. Čistý příjem mezi 15 až 20 tisíci na osobu mělo 15,7 procenta domácností.

Rozložení čistých měsíčních příjmů mezi českými domácnostmi:

Měsíční příjmy na osobu Podíl domácností
do 6000 Kč 5,8 %
6001–8000 Kč 8,2 %
8001–10 000 Kč 14,1 %
10 001 – 15 000 Kč 43,4 %
15 001 – 20 000 Kč 15,7 %
20 001 – 30 000 Kč 9,3 %
30 001 – 50 000 Kč 2,8 %
nad 50 001 Kč 0,6 %