Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) nemohl kvůli omezení své působnosti v zákoně prověřit prodloužení metra za 27,1 miliardy korun. Přitom šlo o jednu z nejdražších staveb poslední doby. Úřad proto chce rozšířit své pravomoci, uvedla Jana Gabrielová z odboru komunikace NKÚ. Generální ředitel pražského dopravního podniku s tím ale nesouhlasí a sdělil, že úřadu nabídl, ať kontroluje i oblasti, kam podle zákona nesmí.

Nyní totiž může úřad kontrolovat hospodaření se státním majetkem, podle chystané novely by mohl prověřovat hospodaření s veřejným majetkem či majetkem státních firem či samospráv.

HNBYZNYS NA TWITTERU

Byznysovou rubriku Hospodářských novin  najdete také na Twitteru.

Nový úsek se čtyřmi stanicemi na trase A pražského metra byl zprovozněn letos 6. dubna. "Výstavba měla stát 22,6 miliardy korun. V době schválení projektu byly tyto předpokládané náklady o pětinu navýšeny na 27,1 miliardy," uvedla Gabrielová.

V případě prodloužení metra NKÚ podle Gabrielové předpokládal, že část nákladů bude moci prověřit, protože stavba bude dotována částkou 7,4 miliardy z fondů Evropské unie. V době kontroly ale dotace proplacena nebyla. 

"NKÚ nemohl prověřit, jak Dopravní podnik hlavního města Prahy s většinou těchto prostředků hospodařil a jestli je využil skutečně účelně a hospodárně, protože to neumožňovalo nastavení měřitelnosti celkové prospěšnosti akce a hlavně podle současného znění zákona o NKÚ se na ně nevztahuje kontrolní působnost NKÚ," oznámila.

"Je neuvěřitelné, že takto ohromný balík veřejných prostředků nepodléhá žádné externí kontrole," sdělil prezident NKÚ Miloslav Kala. "Myslím, že vývoj situace kolem kontroly prodloužení metra A je dobrým argumentem pro rozšíření působnosti NKÚ na kontrolu skutečně všech veřejných prostředků," doplnil.

"Kontroloři při plánování vycházeli mimo jiné z projektové dokumentace, podle které mělo být v době kontroly zmíněných 7,4 miliardy již proplaceno z evropských fondů, případně alespoň předfinancováno ze státního rozpočtu. V tom případě by NKÚ hospodaření s těmito prostředky prověřit mohl," uvedla Gabrielová.

"Ve skutečnosti ale do doby ukončení kontroly veškeré výdaje hradil dopravní podnik z vlastních peněz nebo prostředků poskytnutých městem," doplnila.

NKÚ nemohl prověřit třeba takzvané vícepráce, jež často navyšují cenu veřejných zakázek. Dopravní podnik totiž podle kontrolorů zařadil vícepráce do nákladů, na které nebude požadovat evropské dotace.

"Tyto výdaje, které u infrastrukturních projektů bývají problematické z pohledu jejich účelnosti, hospodárnosti a legality - zejména postupy při zadávání dodatečných stavebních prací, tak zůstanou mimo stávající kontrolní působnost NKÚ," píše se ve zprávě úřadu.

Ředitel dopravního podniku NKÚ nabídl, ať prošetří i oblasti, kde nesmí

Generální ředitel pražského dopravního podniku Jaroslav Ďuriš s NKÚ ale nesouhlasí. Úřadu prý nabídl, ať kontroluje i oblasti, kam podle zákona nesmí.

"Osobně jsem jim v době před zahájením kontroly sdělil, že stavba nebude v době jejich kontroly dokončena a k čerpání evropských peněz tudíž nedojde," řekl Ďuriš. Následně prý úřadu řekl, že nechá představenstvem přijmout usnesení, že úředníci NKÚ mohou kontrolovat i ty oblasti, do kterých podle zákona úřad nesmí. "Nereagovali a kontrolu přesto dělali. Ta zpráva je pro mne nezodpovědná informace," dodal.

Podle Ďuriše navíc není pravda, že by Praha stavbu nekontrolovala, jak tvrdí úřad. "Těch kontrol bylo jen za mého působení tolik, že si je už všechny z hlavy ani nepamatuji," dodal.

Legislativní rada vlády na konci června schválila návrh novely zákona o NKÚ, která má upravit právě rozšíření pravomocí. Novela navazuje na změnu ústavy, kterou loni schválila sněmovna a kterou čeká projednání v Senátu.

Podle současného znění ústavy kontroluje NKÚ hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Nově by měl kontrolovat hospodaření s veřejnými prostředky a prostředky z veřejných rozpočtů a také hospodaření s majetkem firem s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku.

Někteří odpůrci rozšíření kontrolních pravomocí poukazují na to, že na samosprávy tak dolehnou další kontroly a že je to zatíží.