V rodinných domech už bydlí téměř tři pětiny obyvatel Evropské unie. Zatímco v předkrizovém roce 2007 jich bylo 57,1 procenta, ke konci loňského roku 59,3 procenta, uvedl Eurostat.

Nejvíce lidí v domcích žije ve Velké Británii - 84,7 procenta obyvatel. Velmi rozšířené jsou i v Chorvatsku (80,8 procenta), Belgii (77,6 procenta) a v Nizozemsku (77,1 procenta). Naopak byty jsou nejvýrazněji zastoupeny ve Španělsku, kde tento způsob bydlení využívá 66,5 procenta lidí.

V České republice bydlí v rodinném domě 46,7 procenta obyvatel, z toho 36,6 procenta v samostatných domech a 10,1 procenta v dvojdomcích. V bytech žije 52,8 procenta Čechů - z toho 39,9 procenta v domech s více než deseti byty. Zbytek lidí využívá k bydlení objekty, které k tomu nejsou primárně určené - například lodě, různé chaty nebo třeba školy.

Většina Evropanů bydlí ve vlastním 

Vlastní dům nebo byt má 70,1 procenta všech Evropanů, z toho 27 procent jich splácí kvůli bydlení hypoteční nebo jiný úvěr. Pronajatý byt má v EU necelých třicet procent lidí.

Nejvyšší podíl vlastnického bydlení je v Rumunsku - 96,1 procenta. V České republice má vlastní dům nebo byt 78,9 procenta obyvatel, z toho 18,2 procenta jej splácí hypotečním nebo jiným úvěrem. 

Nejvyšší podíl bydlení zatíženého dluhem - tedy typicky hypotékou - je ve Švédsku (61,3 procenta) a v Nizozemsku (59,2 procenta). Naopak nejméně bydlí na dluh Rumuni a Bulhaři. Přestože tu má vlastní bydlení 96 procent, respektive 84 procent obyvatel, půjčku na bydlení splácí jen 0,7 procenta, respektive 2,7 procenta z nich.
V pronájmu bydlí hlavně lidé v Německu (47,5 procenta obyvatel), Rakousku (42,8 procenta) a Dánsku (36,7 procenta).

Komentář: Údaje jsou za rok 2014. Jen Irsko a Estonsko uvádí data za rok 2013. Zdroj dat: Eurostat

Nejnákladnější bydlení je v Řecku

Více než desetina (11,4 procenta) obyvatel EU loni platila za bydlení nadměrné náklady. Ty jsou definovány tak, že člověk dává za bydlení více než 40 procent všech svých příjmů, které má k dispozici. Největší problém je to v Řecku, kde nadměrnou částku platilo 40,7 procenta obyvatel. V Česku jde o 10,5 procenta lidí.

Komentář: Údaje jsou za rok 2014. Jen Irsko a Estonsko uvádí data za rok 2013. Zdroj dat: Eurostat

Nejvíc těsno je v bytech Rumunů

Eurostat sleduje také míru přelidněnosti domácností. Tu vyjadřuje jako nedostatek prostoru na osobu. Domácnost má mít alespoň jednu místnost pro dospělý pár, jednu místnost pro každou osobu nad 18 let a jednu místnost pro pár osob, kterým je méně než 17 let.
V celé unii dosahovala míra přelidněnosti domácností 17,7 procenta, častější je v zemích střední a východní Evropy. Nejvyšší hlásí Rumunsko, Maďarsko a Polsko, nejmenší naopak Belgie a Kypr. V Česku žije v přelidněné domácnosti pětina obyvatel.

Komentář: Údaje jsou za rok 2014. Jen Irsko a Estonsko uvádí data za rok 2013. Zdroj dat: Eurostat

S úrovní svého bydlení jsou podle statistiků spokojeni tři ze čtyř Evropanů, v průměru jde o 7,5 bodu na škále od nuly do deseti. Nejvyšší spokojenost deklarují obyvatelé severní Evropy, kde se ukazatel pohybuje nad osmi body, na opačném konci žebříčku jsou Bulhaři, Lotyši a Řekové. V Česku je spokojenost s bydlením mírně nadprůměrná - 7,7 procenta.