Každý devátý až desátý ekonomicky aktivní Čech v roce 2015 skončil v exekuci. Ta bývá v případech, kdy je dlužník zaměstnaný, prováděna zejména srážkami ze mzdy. Exekuce se tak dotýká i zaměstnavatele a plynou mu z ní určité povinnosti. V případě jejich nedodržení mu hrozí sankce, nebo dokonce žaloba.

Počet lidí, kteří se loni do platební neschopnosti dostali, sice v porovnání s předchozími roky klesl, ale dramaticky se zvýšilo průměrné množství exekucí na jednoho člověka. Zatímco v minulosti čelil každý sedmý občan 3,3 exekucím na osobu, loni se jednalo o šest na každého přibližně desátého.

Toto enormní množství však nezatěžuje jen dlužníka a jeho rodinu, ale také zaměstnavatele, který je v průběhu procesu například povinen komunikovat a spolupracovat s příslušnými úřady, odpovídat za správné pořadí exekučních srážek, za jejich správný a včasný výpočet a platbu vůči exekutorskému úřadu.

V nevýhodě jsou zejména firmy, na jejichž zaměstnance jsou uvalené vícečetné exekuce. Na jednu takovou exekuci totiž připadá přibližně jedna hodina práce mzdové účetní. "U velkých firem s vyšším počtem zaměstnanců s exekučními srážkami nebo při vícečetných exekucích se může jednat o agendu, kterou musí zpracovávat i více než jedna osoba," upozorňuje Ivana Brancuzká z poradenské společnosti Baker Tilly.

Buďte v obraze

Staňte se naším fanouškem na Facebooku a neunikne Vám žádná novinka na portále ProByznys.info

V případě vícečetných exekucí u zaměstnance může zaměstnavatel často čelit výzvám exekutorských úřadů, proč se jím vymáhaná pohledávka zaměstnanci nesráží ze mzdy, z čehož plyne další administrativa a s tím spojené finanční náklady.

Mezi firmy, kterým hrozí největší riziko, že budou vystavené tomuto maratonu, jsou podle statistik výrobní podniky. "Převažují nízko a středně příjmové, často dělnické profese s hrubou mzdou v rozmezí 11 a 20 tisíc korun měsíčně," popisuje Brancuzká.

Sankce za nedodržení všech povinností spojených s exekucí zaměstnance přitom mohou zaměstnavatele přijít až na 50 tisíc korun. Hrozit jim může také žaloba na zaplacení neodvedených srážek. Přinášíme přehled povinností a odpovědností, které by měl každý zaměstnavatel znát, aby se vyhnul problémům.

Jaké má zaměstnavatel povinnosti?

- komunikovat s exekutorským úřadem
- dokládat přehled o příjmech a evidenci aktivních závazků zaměstnavatele
- předběžné vyčíslovat nezabavitelné částky a výši exekučních srážek
- informovat exekutorské úřady o změnách pracovního poměru
- evidovat všechny aktivní exekuční výměry
- aktualizovat pořadí podle data doručení a nabytí právní moci
- sledovat a aktualizovat výši dlužných částek
- poskytnout součinnost při provádění insolvenčních srážek

Za co zaměstnavatel odpovídá?

- za správné určení pořadí exekučních srážek, za jejich správný a včasný výpočet a platbu
- za shromažďování prostředků ze srážek tzv. deponovaných, které má zaměstnavatel povinnost zaměstnanci srazit a na své riziko, odpovědnost a náklady prostředky nadále držet na účtu dokud exekuce nenabyde právní moci
- za vypořádání deponovaných exekucí při skončení pracovního poměru a při skončení exekuce

Podrobněji se o tématu můžete dočíst ZDE.