Zásadní změny způsobu, jakým jsou v EU schvalovány nové modely automobilů, ve středu v reakci na nedávný emisní skandál Volkswagenu představila Evropská komise. Novinky směřují k větší nezávislosti zkoušek, ale také k přísnějšímu dohledu nad typy vozidel, které už po silnicích jezdí. Systém má být jako celek posílen také na celoevropské úrovni.

"Zjištění okolo Volkswagenu ukazují potřebu zlepšit systém, který umožňuje vstup automobilů na trh," myslí si místopředseda Evropské komise pro růst, investice a konkurenceschopnost Jyrki Katainen. Návrhy podle něj doplňují už existující unijní snahu zavést testování emisí automobilů v reálném provozu.

Komise ve středu navrhla, aby národní technické zkušebny, které testují způsobilost nových vozů k provozu, nemohly přijímat za svou práci platby přímo od výrobců aut. Součástí budou také přísnější kritéria pro práci těchto zkušeben. Úřady, které nové vozy certifikují, mají být pod "vzájemnou" kontrolou orgánů z jiných členských zemí tak, aby nebyly na "své" automobilky příliš měkké.

Podle eurokomisařky pro vnitřní trh a služby Elžbiety Bieńkowské je cílem zvýšení kvality a nezávislosti testování automobilů.

Komise chce mít pravomoc pozastavit, omezit nebo odejmout možnost testů zkušebně, která by pravidla uplatňovala málo či laxně. V budoucnosti bude komise moci provádět ověřovací zkoušky také už povolených typů vozidel a v případě nutnosti iniciovat jejich stažení z trhu.

Podle návrhu bude komise také moci ukládat finanční sankce. To by mělo výrobce i zkušebny odradit od toho, aby umožnily vstup nevyhovujících vozidel na trh.