Energetický regulační úřad (ERÚ) zažívá nezvyklý nápor. Návrhy změn v platbách za elektřinu, které ERÚ v lednu představil, vzbudily velký rozruch a lidé vzali výzvu regulátora k připomínkování návrhů velmi vážně.

"Dostali jsme za leden asi 5000 reakcí, které zpracováváme, všem odpovíme a jejich připomínky zapracujeme," říká Ondřej Touš, ředitel odboru elektroenergetiky, který na ERÚ změnu tarifní struktury připravuje.

Ví už ERÚ, jestli bude v navržených tarifech něco měnit? "Konzultační proces má jasná pravidla a trvá do poloviny roku, proto je předčasné cokoliv v tuto chvíli hodnotit. Nicméně nový tarifní systém nebude zaveden, pokud by měl významně poškodit určitou skupinu odběratelů," odpovídá Touš s tím, že s "jistými úpravami" navržených tarifů ERÚ od začátku počítá.

Navrhované změny tarifního systému se týkají výhradně takzvaných regulovaných cen, které každoročně stanovuje ERÚ. Nový tarifní systém má podle ERÚ motivovat lidi, aby se chovali zodpovědněji a šetřili s velikostí svých jističů. Podle nich totiž distributorským firmám říkají, jaký pro ně mají rezervovat příkon, a od toho se pak podle ERÚ odvíjí požadavky na distribuční síť a náklady na ni. Právě velikost jističe má mít podle navržených tarifů mnohem větší vliv na náklady za distribuci.

Nové tarify mohou velmi výrazně dopadnout například na chataře nebo chalupáře, kteří mají nízkou spotřebu, ale současně mají jistič s vyšší kapacitou. Například ekologové z Hnutí Duha ale varují před tím, že nový systém dopadne i na lidi, kteří mají obecně malou spotřebu, jako jsou třeba senioři nebo matky samoživitelky.

Tématu se včera chopili i politici. Například ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek ERÚ vzkázal, že je nezbytné návrh struktury tarifů přepracovat tak, aby byla sociálně průchozí. Zároveň dodal, že to je v plné kompetenci ERÚ. Regulátor má podle jeho názoru dost času na to, aby připravil nový návrh. "Chudí nesmí dotovat bohaté," doplnil Mládek. 

HNBYZNYS NA FACEBOOKU

Byznysovou rubriku Hospodářských novin najdete také na Facebooku.

Premiér Bohuslav Sobotka pak Mládka vyzval, aby mu ministerstvo průmyslu předložilo analýzu, jak na domácnosti nové tarify dopadnou.

ERÚ také přemýšlí o tom, že by vybrané domácnosti mohly na případnou budoucí výměnu jističů dostat od státu příspěvek. Uvažuje se také o speciálním sociálním tarifu například pro seniory či matky samoživitelky. "Jednáme s ministerstvem práce a sociálních věcí i s ministerstvem průmyslu, ale i s celou řadou dalších úřadů, občanských iniciativ a profesních organizací o všech možných variantách," říká Touš.