Nejlevnější elektřinu v zemích Evropské unie mají domácnosti v Bulharsku (9,6 euro za 100 kWh) a Maďarsku (11,5 euro), nejdražší v Dánsku (30,4 euro) a Německu (29,5 euro). Vyplývá to z údajů za druhé pololetí roku 2015, které nyní zveřejnil Eurostat.

Průměrná cena elektřiny pro středně velkou domácnost v Evropské unii dosahovala 21,1 eura za 100 kWH a v porovnání s druhým pololetím roku 2014 stoupla o 2,4 procenta. V Česku byla průměrná cena podle unijních statistiků 12,9 eura.

Odlišné pořadí zemí vyjde po přepočtení na uměle vytvořenou jednotku PPS, která má vyrovnat rozdíly v kupní síle mezi státy.

Nejlevnější elektřinu pak podle tohoto měřítka mají Finové (12,3 PPS za 100 kWh) a Švédové, mimo EU platí ještě méně domácnosti na Islandu a v Norsku. Naopak nejdražší elektřinu mají Portugalci (29,3 PPS) a Němci.

Plyn je při zohlednění odlišné kupní síly nejlevnější v Lucembursku (4,0 PPS za 100 kWh) a Velké Británii (5,1 PPS). Nejdražší plyn mají v Portugalsku (12,6 PPS) a Španělsku (10,4 PPS), po Řecku a Švédsku pak následuje Česká republika (9,1 PPS).

Od roku 2008 stoupla cena elektřiny pro domácnosti v EU v průměru o třetinu (33 procent), cena zemního plynu o 14 procent.

Daně a různé poplatky se na celkové ceně elektřiny pro domácnosti v EU podílely v průměru 33 procenty. Nejvíce v Dánsku – 69 procent, nejméně ve Velké Británii a na Maltě (shodně pět procent). V Česku připadá na daně a poplatky 18 procent.

2ecc35e834f0b404f940a22d972e base optimal

Zemní plyn byl nejlevnější v Rumunsku (3,4 euro za 100 kWh) a Maďarsku (3,5 euro), nejdražší ve Švédsku (11,7 euro) a Portugalsku (9,8 euro). Průměrně za něj spotřebitelé v Evropské unii platili 7,1 eura, což je o 1,7 procenta méně než před rokem. České domácnosti platily za plyn 5,8 eura, vyplývá z údajů Eurostatu.

U zemního plynu tvoří daně a poplatky v EU v průměru 23 procent celkové ceny, nejvíce v Dánsku (57 procent), nejméně ve Velké Británii (pět procent). V Česku je to 17 procent.


Cena elektřiny po přepočtení na PPS (za 100 kWh):

Portugalsko 29,3
Německo 28,3
Španělsko 26,5
Rumunsko 26,5
Polsko 24,9
Turecko 24,9
Lotyšsko 24,5
Itálie 24,1
Slovensko 22,9
Dánsko 22,6
Irsko 22
Řecko 21,7
Belgie 21,3
průměr EU 21,1
Bulharsko 20,7
Chorvatsko 20,7
Litva 20,6
Maďarsko 20,5
Slovinsko 20,4
Kypr 20,2
Česko 20,1
Černá Hora 19,9
Albánie 19,6
Rakousko 18,3
Estonsko 17,8
Bosna a Hercegovina 17,6
Nizozemsko 16,8
Velká Británie 16,7
Malta 15,8
Francie 15,2
Lucembursko 14,7
Švédsko 14,6
Srbsko 14,5
Finsko 12,3
Norsko 10,6
Island 9,8

Cena plynu po přepočtení na PPS (za 100 kWh):

Portugalsko 12,6
Bosna a Hercegovina 10,9
Španělsko 10,4
Řecko 9,2
Švédsko 9,2
Česko 9,1
Itálie 9
Srbsko 9
Polsko 8,8
Bulharsko 8,5
Slovinsko 7,6
Slovensko 7,5
Chorvatsko 7,3
Lotyšsko 7,2
Litva 7,2
průměr EU 7,1
Nizozemsko 7,1
Turecko 7,1
Rumunsko 6,8
Francie 6,7
Rakousko 6,6
Německo 6,5
Irsko 6,5
Maďarsko 6,3
Dánsko 5,7
Belgie 5,6
Estonsko 5,3
Lucembursko 4