Objem úvěrů a pohledávek v zemědělství, myslivosti a rybolovu stoupl loni o 2,8 procenta na 47,5 miliardy korun. Většinou šlo o dlouhodobé úvěry s dobou splatnosti nad pět let. Vyplývá to z tzv. Zelené zprávy za loňský rok na základě údajů České národní banky. Podle zprávy, kterou připravil Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI), tak byl objem úvěrů v loňském roce zatím rekordní.

Úvěry v zemědělství přitom loni činily 1,8 procenta z celkových českých úvěrů. Na více než dvojnásobek se zvýšily také přímé zahraniční investice do zemědělství, které dosáhly 671,1 milionu korun.

"Nejvyšší nárůst o 4,7 procenta zaznamenaly úvěry střednědobé," píše se ve zprávě, kterou se bude ve středu zabývat také vláda. Nárůst byl i u dlouhodobých a krátkodobých úvěrů. "Investiční úvěry se podílely na celkovém objemu úvěrů 73,8 procenta s meziročním nárůstem o 3,2 procenta, což dokládá růst investiční dynamiky zemědělských podniků," dodává zpráva.

Podle experta na zemědělství a ekoenergii Moneta Money Bank Mojmíra Severina byl loni obrovský nárůst ve financování zemědělské techniky. "Byl způsoben zejména únorovým kolem programu rozvoje venkova zaměřeným převážně na zemědělskou techniku. Díky rekordně krátké době administrace a termínu realizace se nám tento enormní zájem projevil ještě během minulého roku," řekl Severin.

%insert_attachment[59500990] priloha.html%

Podle něj byla průměrná splatnost těchto úvěrů okolo pěti let. Zároveň podle něj byl také velký zájem o úvěry na koupi půdy. "Ty poskytujeme se splatností až 20 let," dodal.

Letos podle Severina zájem o nákup techniky již klesl, naopak o půdu rostou meziročně úvěry o 35 procent. Zemědělci podle něj budou také investovat do živočišné a rostlinné výroby.

Ministerstvo zemědělství letos vypsalo druhé kolo podpor v evropském rozvojovém programu. Zemědělci a farmáři o celkovou částku tři miliardy korun však nepožádali, chtěli v něm celkem získat 2,6 miliardy korun.

V podzimním dotačním kole programu rozvoje venkova chce ministerstvo zemědělství přerozdělit 4,6 miliardy korun. Zvýhodněni budou zájemci, kteří se spojí do odbytových družstev.

V srpnu ministerstvo informovalo, že zhruba tisícovka zemědělců a lesníků si od letošního dubna zažádala o celkem 687 milionů korun na úvěry od státu. Plán byl přitom vyplatit letos jen 250 milionů korun. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) nyní příjem žádostí na provozní a investiční úvěry zastavil a znovu jej obnoví od 1. září.

Struktura úvěrů a pohledávek v zemědělství, myslivosti a rybolovu k 31.12. (v mld. korun):

Ukazatel 2014 2015 Meziroční index
Úvěry a pohledávky za klienty celkem 46,2 47,5 102,8
v tom - krátkodobé (do jednoho roku) 7,32 7,35 100,3
- střednědobé (1-5 let) 4,72 4,94 104,7
- dlouhodobé (nad 5 let) 34,1 35,2 103,1
z toho - investiční úvěry celkem 33,9 35,0 103,2

Zdroj: Zelená zpráva za rok 2015 Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI).