V prvním pololetí zahájilo podnikání 29 089 fyzických osob, naopak 23 401 podnikatelům registrace zanikla. Čistý přírůstek tak dosáhl 5688, což je dvakrát více než v prvním pololetí loni. Vyplývá to z analýzy, kterou uskutečnila společnost CRIF na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.

"Čistý přírůstek způsobilo především nižší tempo zániku fyzických osob podnikatelů v prvním pololetí. Zatímco počet nových podnikatelů se meziročně téměř nezměnil, počet těch, kteří se rozhodli své podnikání ukončit, klesl o 11 procent. Dobrá ekonomická situace, růst mezd a nízká nezaměstnanost zvyšují poptávku lidí po výrobcích a službách, díky čemuž se podnikatelům zvyšuje odbyt a snižují se ekonomické tlaky na ukončení podnikání," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

Průměrně připadlo v prvním pololetí 12 nových registrací na 10 zaniklých. Největší rozdíl zaznamenala Vysočina a Praha, kde v prvním pololetí 2016 připadlo 15 nových podnikatelů na 10 končících. Podobnou rychlostí přibývali noví podnikatelé také v Královéhradeckém a Jihočeském kraji, kde na 10 zaniklých registrací připadlo 14 nově registrovaných. 

Naopak v Karlovarském kraji připadlo devět nových podnikatelů na 10 končících. Jde o jediný kraj v České republice, kde se počet podnikatelů v prvním pololetí snížil. V Plzeňském kraji se jejich počet téměř nezměnil.

Mezi lidmi, kteří nově založili své podnikání, převažovaly mladší osoby. Více než polovinu (52 procent) tvořili lidé do 30 let, dalších 28 procent potom lidé od 31 do 40 let. Pouze každý pátý nový podnikatel byl starší než 40 let. Naopak mezi lidmi, kteří ukončili svoji podnikatelskou činnost, převažovali lidé starší 50 let, kteří stáli za více než polovinou (56 procent) ukončených. Pětinu končících podnikatelů tvořili lidé ve věku od 41 do 50 let a necelou čtvrtinu lidé ve věku do 40 let.