Aplikaci brněnského start-upu Edookit používá od nového školního roku více než 400 škol v Česku, na Slovensku, v Indii a v Nigérii. Informační systém obsahuje elektronickou třídní knihu a žákovskou knížku, nástroje pro administrativu, školní obědy a účetnictví. Zahrnuje také e-learningové programy. Firma na jaře získala 33 milionů korun od soukromých investorů.

Autor nápadu a zakladatel firmy Jakub Štěpaník chce v budoucnu oslovit školy ve střední a východní Evropě. "Zajímá nás Polsko a Rakousko. Intenzivně jednáme se školami v Bulharsku a v Rumunsku. Soustředíme se také na jihoamerické země, kde si vystačíme se španělštinou a kde mám několik kontaktů," jmenuje Štěpaník. Také Afrika je podle něj velmi zajímavým trhem, kde počet škol stoupá. O aplikaci mají zájem i jihoafrické a argentinské školy.

Pro oslovení zahraničních škol využívá firma několik způsobů. "Školy si systém mohou objednat přes náš web, v některých zemích hledáme spolupracovníky a větší partnery, kteří by náš systém mohli přičlenit ke své nabídce pro školy. Takto vznikla spolupráce v Nigérii, kde firma školám nabízela zřízení internetu v balíčku s naší aplikací," vysvětluje Štěpaník. V Brazílii start-up jedná s firmou, která do škol šíří výukové materiály a ráda by je propojila s českým informačním systémem.

Cloudový informační systém je podle Štěpaníka odlišný od jiných v tom, že neklade důraz na školní administrativu, ale na podporu učitelů a výuky. V západní Evropě jsou podle něj školní informační systémy mnohem častější, využívá je velká část moderních škol. "Stále je však běžné používání více různých systémů najednou, které dohromady pokrývají všechny důležité funkce," vysvětluje Štěpaník.

HNBYZNYS NA TWITTERU

Byznysovou rubriku Hospodářských novin  najdete také na Twitteru.

Na vývoji aplikace se podíleli brněnští programátoři z řad studentů a čerstvých absolventů. Vývojový tým nyní čítá 20 lidí, dalších 12 zaměstnanců se stará o technickou podporu, český a zahraniční obchod a marketing. Edookit se stal součástí programu společnosti Microsoft, díky čemuž může přiblížit svou aplikaci učitelům a ředitelům škol na akcích určených pro školy. "Cílem naší spolupráce je zvýšení kvality vzdělávání a úrovně digitalizace na českých i zahraničních školách," uvedl Štěpaník.