Průměrná mzda v Česku ve třetím čtvrtletí meziročně vzrostla o 1170 korun na 27 220 korun, tedy o 4,5 procenta. Reálně, po odečtení inflace, se lidem výdělek zvýšil o čtyři procenta. Informoval o tom v pondělí Český statistický úřad. Růst mzdy se shoduje s odhady analytiků.

Obecně ale platí, že dvě třetiny zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosáhnou. Medián mezd, tedy prostřední hodnota, činil ve sledovaném období 23 527 korun a proti loňskému třetímu čtvrtletí byl vyšší o 5,1 procenta. U mužů dosáhl 25 720 korun, u žen byl o 4759 korun nižší. Medián představuje číslo, kdy polovina hodnot mezd je vyšší než tento údaj, a druhá polovina zase nižší.

"Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 11 365 a 43 349 korunami," uvedli statistici.

"Nadále trvá tlak na mzdy zejména u nízkokvalifikovaných činností, což souvisí mimo jiné s úpravou minimální mzdy a projevuje se vyšším růstem mediánové oproti průměrné mzdě," říká Pavel Sobíšek, hlavní ekonom UniCredit Bank.

Z jejich informací vyplývá, že výdělky v podnikatelské i nepodnikatelské sféře rostly zhruba stejně. V podnikatelské stoupla průměrná mzda o 4,5 procenta a po odečtení inflace o čtyři procenta, zatímco v nepodnikatelské oblasti nominální nárůst činil 4,6 procenta a reálný 4,1 procenta.

Vzhledem k tomu, že na trhu stále existuje silná nabídka volných pracovních míst a firmy považují nedostatek zaměstnanců za stále větší problém pro jejich další expanzi, dá se čekat, že růst mezd bude nejen pokračovat, ale že bude akcelerovat. "Překonání pětiprocentní hranice růstu by proto v roce 2017 neměl být velký problém, zvlášť když napomůže i navyšování platů ve veřejném sektoru a výraznějšímu nárůstu minimální mzdy," říká Petr Dufek, ekonom ČSOB.

Průměrná mzda ve třetím čtvrtletí 2016 v krajích:

Zdroj: ČSÚ