Češi u zaměstnavatelů oceňují především férové chování k zaměstnancům a snahu o ochranu životního prostředí. Důležité to je zhruba pro polovinu zaměstnanců. Naopak většina lidí nepokládá za příliš podstatné, jestli firma podporuje rovné příležitosti a komunitní život a zda se společnost zapojuje do humanitární pomoci. Za zásadní to považuje jen desetina lidí. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos CSR & Reputation Research 2016.

Dotazování ukázalo, že pro 79 procent zaměstnanců je důležité, zda je zaměstnavatel společensky odpovědný. Atraktivita zaměstnavatele je přitom dvakrát větší, jestliže se firma viditelně věnuje CSR aktivitám. 

"Z naší pravidelné studie i z dalších zkušeností vyplývá, že Češi od společensky odpovědných firem očekávají zejména odpovědné chování ke svým zaměstnancům a také ekologické chování. Pro zaměstnavatele tak bude stále důležitější dbát na celkovou firemní kulturu a férové a etické chování k zaměstnancům," uvádí Lenka Šilerová ze společnosti Ipsos.

Tuzemští zaměstnanci se také stále více zajímají o to, zda jejich zaměstnavatelé podporují nebo realizují vzdělávací a osvětové projekty související s jejich oblastí podnikání a zaměřené na širokou veřejnost. "To je výrazný rostoucí trend, který bude ještě posilovat," říká Šilerová.

Screen Shot 2017 03 15 at 10 46 38

Pracovat pro společensky odpovědné firmy chtějí především mladí lidé. "Zejména generace mileniálů je přesvědčena, že má jejich zaměstnavatel vytvářit pozitivní dopad na společnost a dostát svým sociálním a ekologickým závazkům," podotýká ředitelka Asociace společenské odpovědnosti Lucie Mádlová.

Podle amerického průzkumu Millennial Employee Engagement Study se 89 procent mladých zaměstnanců chce podílet na zlepšování CSR aktivit firem. Pro 88 procent lidí z mladé generace je důležité, aby zaměstnavatel sdílel cíle a výsledky svých CSR aktivit a 83 procent si přeje, aby jim zaměstnavatel umožnil dobrovolnické aktivity. Tři čtvrtiny mileniálů by si dokonce vybraly práci pro společensky odpovědnou firmu, přestože by měly nižší plat.