Vybrat si nejlepší půjčku nebo třeba pojištění? Pro mnoho Čechů to může být velký problém, ukazují výsledky testu České bankovní asociace, kde lidé v průměru dosáhli na 55 bodů ze sta.

Oproti loňsku, kdy se test uskutečnil prvně, je to posun o jeden procentní bod, není tedy znát žádné zlepšení. Dlouhodobější srovnání výsledku testu není k dispozici, stejně jako srovnání se zahraničím, gestorka finančního vzdělávání České bankovní asociace Helena Brychová však potvrzuje, že znalosti Čechů se dlouhodobě příliš nezlepšují.

"Často je to proto, že jsme si ke světu financí vybudovali negativní vztah. Peníze pro nás často znamenají jen počty a spoustu definic. Jedním z důvodů může být i to, že jsme přesyceni odbornými informacemi, ve kterých se nevyznáme," komentovala výsledky Brychová.

Jak test vypadá

V testu České bankovní asociace lidé odpovídali třeba na tyto dotazy:

Je výhodnější úvěr za 1 % p.m. nebo za 10 % p.a.?

a) Je to úplně to samé.

b) Výhodnější je úvěr za 10 % p.a.

c) Výhodnější je úvěr za 1 % p.m.

Na čem je založena metoda průběžného financování důchodů?

a) pracující generace přispívá na generaci ve starobním důchodu

b) děti financují život v důchodu svých vlastních rodičů

c) každý průběžně spoří na svůj důchod

Zdroj: Test ČBA (správně jsou odpovědi b) a a))

Test potvrdil, že zběhlost ve světě financí roste se vzděláním a věkem, větší přehled mívají také muži než ženy. Například vysokoškoláci a lidé s vyšším odborným vzděláním ve zmíněném testu dosáhli 64 bodů ze sta, vyučení a lidé se základním vzděláním na 50 bodů. Muži se dostali v testu v průměru na 58 bodů, zatímco ženy na 52. Lidé nad 60 let udělali test v průměru na 57 bodů. Index je sestavován z odpovědí respondentů na 11 otázek. Platí, že čím náročnější otázka, tím více bodů za správnou odpověď. Průzkum uskutečnila na více než 1000 respondentech letos v únoru a v březnu agentura SC&C.

Podle výsledků zmíněného průzkumu mají Češi největší rezervy v porozumění odborným informacím. Téměř dvě pětiny respondentů totiž přiznaly, že nerozumí doporučením poradců a finančních odborníků. Za jeden z důvodů Brychová označila i stále složitější regulace finančních produktů. "Finanční poradci musí klienty seznamovat se stále větším množstvím informací. Často používají pro ně nesrozumitelné výrazy. Vysvětlovat každý finanční pojem je pro poradce složité a časově náročné. V praxi je to těžko možné," připustila Brychtová.

Víc než pětina lidí v průzkumu dokonce přiznala, že finančnímu světu vůbec nerozumí. Jen 19 procent respondentů uvedlo, že v této oblasti nemá problém.

Pozitivním zjištěním je, že rodiče si začínají uvědomovat význam vědomostí o financích a sami se je do výchovy dětí snaží zařazovat. Činí tak 92 procent rodičů, z toho 43 procent pravidelně a 31 procent v případě, kdy děti samy projeví zájem.

Finanční vzdělávání je součástí výuky na středních školách teprve od roku 2011, na základních školách od roku 2013. Více podpořit finanční gramotnost dětí chce i Česká televize, která příští týden startuje na svém dětském kanálu Déčko zábavně vzdělávací pořad Bankovkovi. Na soužití party mladých lidí se v něm dětem bude snažit přibližovat různé finanční pojmy. Jednotlivé postavy jsou odvozeny od jmen osobností na českých bankovkách - Tomáš, Ámos, Karel, Ema, Božena, František. Námětem už připravených dílů je například rozpočet a vlastnictví majetku.