Úřad průmyslového vlastnictví loni udělil 781 patentů, z toho 637 domácím přihlašovatelům. Je to nejvíc za posledních 20 let. Vysokým školám a univerzitám bylo uděleno 240 patentů, to je o 17 meziročně víc. Celkový počet patentů platných na území Česka dosáhl na konci loňského roku téměř 38 tisíc. Vyplývá to z výroční zprávy Úřadu průmyslového vlastnictví.

"V roce 2016 bylo domácími přihlašovateli podáno 792 patentových přihlášek, nejvíce z oborů doprava a skladování, stavby, zdraví a zábava. Lze považovat za pozitivní, že téměř čtvrtina přihlášek byla podána našimi vysokými školami," uvedl předseda úřadu Josef Kratochvíl.

Zahraniční přihlašovatelé získali 5964 patentů platných na území Česka, je to o pětinu meziročně více. "Vývoj potvrzuje, že ČR je chápána majiteli evropských patentů jako území příhodné pro podnikání, jako průmyslově vyspělé teritorium, na kterém je potřeba zajistit ochranu nových technologií a výrobků," dodal Kratochvíl.

Úřad loni zapsal do rejstříku také 1187 užitných vzorů, které jsou obvykle řešením pro menší vynálezy. Od roku 2012 tento počet klesá. Celkový počet platných vzorů v ČR je 8398. Nejvíce přihlášek užitných vzorů bylo loni z oborů stavebnictví a doprava a skladování. Roste také zájem českých podnikatelů o získání ochrany v zahraničí, loni podali 180 mezinárodních patentových přihlášek.

Doba ochrany užitným vzorem trvá čtyři roky, na žádost jeho majitele může být prodloužena. Maximální doba účinnosti je deset let. Patent platí maximálně 20 let od podání přihlášky.

Úřad také loni zapsal do rejstříku 6985 národních ochranných známek, 6344 z nich českým subjektům. Na konci roku 2016 bylo v ČR platných celkem 1,35 milionu ochranných známek, z nich 123 tisíc národních, 83 tisíc mezinárodních s vyznačením ČR, 143 tisíc s vyznačením EU a přes milion ochranných známek Evropské unie.