Do velkých investic se ČSOB zatím příliš pouštět nechtěla, neboť nevěděla zda bude s Českou poštou dál spolupracovat. Ve středu ale banka podepsala dohodu na deset let, stane se mimo jiné výhradním finančním partnerem.

Nyní je ČSOB připravena investovat do online prodeje či zavedení biometrického podpisu. Nejviditelnější změnou ale bude stažení značky Poštovní spořitelna Era. "Představenstvo ČSOB už odsouhlasilo, že značka Era bude stažena. Je rozhodnuto, že preferovanou značkou bude Poštovní spořitelna," říká v rozhovoru pro HN člen představenstva ČSOB Petr Hutla.

Jak se změní Poštovní spořitelna poté, co skupina ČSOB získala smlouvu s Českou poštou na příštích deset let? Před zahájením tendru na nového partnera finančních služeb ČSOB potvrzovala, že je připravena víc investovat, ale počká si na výsledek. 

To je pravda. Bez záruky, že budeme na poště pokračovat, jsme některé větší investice odsunuli. Hlavní změna se bude odvíjet od exkluzivního postavení, které na poštách skupina ČSOB získá od 1. ledna 2018. Ještě nyní má pošta další alianční partnery, proto je velmi problematické poskytovat pracovníkům České pošty širší údaje o klientech Poštovní spořitelny. V řadě případů pracovníci České pošty nabízejí zároveň produkty jiných aliančních partnerů, a proto jsme nechtěli dávat citlivé klientské informace. To se právě od ledna změní. Abychom ale služby Poštovní spořitelny zlepšili, potřebujeme zároveň předělat IT systém, na kterém Poštovní spořitelna funguje. Ten je zatím postavený především na režimu offline a my usilujeme převést ho na online. To zrychlí služby pro klienty a bude to i příjemnější práce pro zaměstnance České pošty.

Přechod na online prodej plánujete hned od ledna 2018?

Rychlost bude záviset na tom, jak se nám podaří propojit náš IT systém se systémem České pošty. Cílem je, aby klienti Poštovní spořitelny mohli využívat v případě zájmu služby celé skupiny ČSOB jak na pracovištích České pošty, tak výhledově i v síti ČSOB. Budeme také společně s Českou poštou dál rozvíjet hotovostní a platební služby, protože vidíme, že zájem o ně u konečných klientů i mezi firmami zesiluje. A další věc, kterou bychom rádi zavedli, je digitalizace služeb. Jednou z prvních budou biometrické podpisy při obsluze klientů. Začneme s tím příští rok na poštách, kde to bude možné.

Chystáte také změnu v nabídce produktů prodávaných na České poště?

V květnu jsme spustili nový poštovní účet a loni poštovní spotřebitelskou půjčkou. Rozjíždíme tím novou produktovou řadu, kterou se budeme profilovat jako banka s výhodnými cenami. Nový obchodní model spolupráce s Českou poštou, který jsme podepsali na deset let, se opírá o jiné priority. Ten dosavadní těžil hlavně z využívání vkladů Poštovní spořitelny v rámci skupiny ČSOB. Jenže v době nízkých sazeb, kterou poslední roky zažíváme, takový model přestává fungovat. Myslíme si, že podobně jako banky na poštách v zahraničí se budeme schopni výrazně profilovat jako poskytovatel spotřebitelských půjček. Současně můžeme i víc prorazit s prodejem pojištění nebo třeba podílových fondů. Nechceme to ale s šíří produktů přehnat, na poštách chceme v rámci našeho ověřeného banko-pojišťovacího modelu mít jednoduché, každému srozumitelné a rychlé služby a produkty.

Bude Poštovní spořitelna pojištění prodávat na více přepážkách, než to dosud zajišťuje Česká pojišťovna?

Celou škálu životního a neživotního pojištění budeme prodávat na tzv. specializovaných finančních přepážkách. Ty máme nyní na sto padesáti poštách. V lednu k nim přibude dalších 80 míst, kde se dnes nabízely produkty České pojišťovny. S Českou poštou jsme se dohodli, že během dvou let jejich počet zvýšíme na přibližně 360. Možná jich otevřeme i víc. Jednoduché pojistky typu cestovního pojištění, pojištění proti platební neschopnosti nebo povinného ručení budeme nabízet na všech přepážkách Poštovní spořitelny. Přijdeme také s rozšířením produktové řady o atraktivní pojištění kybernetických rizik nebo s pojištěním pro drobné podnikatele.

Kolik bude ČSOB do zavedení nového obchodní modelu Poštovní spořitelny investovat?

Jsou to vyšší stovky milionů korun. Investice do IT z toho představují zhruba polovinu, zbývající část půjde na rozšiřování sítě specializovaných finančních míst a do zaškolování a tréningu zaměstnanců České pošty či nových pracovníků, kteří budou podporovat prodej na České poště.

Poštovní spořitelna má síť poboček mimo Českou poštu, na kterých používá i značku Era. Na poště se současně prodávají produkty pod značkou Poštovní spořitelna Era. Budete v tom pokračovat?

Představenstvo ČSOB už odsouhlasilo, že značka Era bude stažena. Je rozhodnuto, že preferovanou značkou bude Poštovní spořitelna. Pro současné klienty Ery se z pohledu obsluhy vůbec nic nezmění. Rozsah služeb pro ně zůstává v Poštovní spořitelně stejný, případně mohou využít i služeb ČSOB.

Do kdy zmizí Era?

Na České poště s tím začínáme teď a dokončeno to bude během prvního čtvrtletí 2018. V síti poboček mimo Českou poštu to proběhne ve 3. čtvrtletí. Ten manévr bude doprovázet nasazení mírně vylepšeného loga Poštovní spořitelny. Oproti současnému bude mít nová značka mírně upravený symbol čtyřlístku a trochu jiný bude i typ písma v jejím názvu. V komunikaci Poštovní spořitelny budeme nově více zdůrazňovat některé nové produktové oblasti.

Poštovní spořitelna přispívala do výnosu České pošty 1,5 miliardou korun ročně. Vedení pošty už řeklo, že nová smlouva s ČSOB jí má do deseti let zvýšit výnosy z finančních služeb o 15 procent ročně a rentabilitu o 10 procent. Co to naopak přinese ČSOB?

Poštovní spořitelna má skoro dva miliony klientů a je velká škoda, že jsme jim koordinovaným způsobem dosud nemohli nabídnout finanční služby celé naší skupiny. Tím, že Poštovní spořitelna, respektive prodejci na České poště budou mít víc údajů o stávajících klientech, můžeme jim nově správně nabídnout služby, které se jim budou hodit a budou pro ně užitečné, a tím zvýšit svůj prodej nejen z bankovních služeb, ale i z pojištění a dalších produktů. To jsme dosud nemohli.

Z čeho doposud ČSOB nejvíc těžila?

Z využívání vkladů Poštovní spořitelny, z hotovostních plateb klientů. A také z nabírání klientů. To ale omezeně, protože například pojištění jsme klientům na České poště ani nabídnout nemohli. Navíc, s výjimkou spotřebitelských půjček byl prodej ostatních bankovních produktů komplikovaný. Pracovníci na přepážce nemají online přístup k účtu a finanční historii klienta a nemůžou tak vědět, co má smysl mu nabízet. Jak už jsem říkal, pracujeme na tom, aby se to mohlo změnit. Rádi bychom současně klientům nechali i možnost zvolit si obsluhu účtu online nebo offline. Někteří klienti v menších místech totiž na Poštovní spořitelně oceňují i to, že nikdo z okolí do jejich účtu nemůže vidět.