Zadlužení Čechů se dál zvyšuje. Objem úvěrů, které banky poskytly domácnostem, dosáhl v červenci výše 1483 miliard korun. To je meziročně o 8,5 procenta víc. Meziměsíčně zadlužení domácností vzrostlo o 0,8 procenta.

Největší dluhy Čechů představují úvěry na nemovitosti. Podle nejnovější statistiky České národní banky domácnosti na konci července dlužily na úvěrech na bydlení celkem 1106 miliard korun, což představuje 75 procent z jejich celkových dluhů bankám. Meziměsíčně vzrostly úvěry na bydlení o 0,6 procenta.

"Zadluženost domácností táhnou nahoru stále zejména úvěry na bydlení. Ceny bytů, hlavně ve velkých městech, přitom stále letí vzhůru. To je způsobeno jednak nedostatkem bytů, jednak příznivou ekonomickou situací," komentoval čísla partner v oddělení auditorských služeb PwC ČR Marek Richter. Růst úrokových sazeb ani zpřísnění regulace podle něj tento trend zatím nezvrátily.

Stejným tempem se v současnosti zvyšuje i zadlužení Čechů na nákupy. Na spotřebitelských úvěrech měly domácnosti na konci července napůjčováno 226 miliard korun.

Statistika ČNB také ukazuje, že domácnosti si od bank půjčují víc než podniky. Celkový objem úvěrů firmám v červenci dosáhl úrovně 1033 miliard korun. Zhruba polovina z těchto peněz šla na dlouhodobé úvěry.

"Podniky věří v růst a nebojí se si na investice i půjčit. Stále však jejich úvěrová aktivita není tak velká, jak by si banky ve svých růstových plánech přály," uvedl Richter. Důkazem je podle něj i průzkum PwC, podle něhož si letos na svůj růst hodlá půjčit jen třetina českých firem.

Aktuální data ČNB zároveň potvrzují velmi dobrou kvalitu úvěrových portfolií bank. Podíl úvěrů domácnostem se selháním, tedy nesplácených více než 90 dní, činil v červenci 2,7 procenta, zatímco před čtyřmi třemi lety to bylo 5,1 procenta. U firemních úvěrů v červenci dosahoval podíl špatných úvěrů na celkovém objemu poskytnutých úvěrů 4,5 procenta. To znamená, že oproti konci roku 2010 banky mají o polovinu méně nesplácených úvěrů.

Navzdory rostoucí spotřebitelské poptávce a větším investicím firem bankám nadále roste objem vkladů. Celkový objem úspor rezidentů u českých bank v červenci dosáhl 4098 miliard korun. Z toho úspory domácnosti přesáhly 2303 miliard a úspory firem činily přes 982 miliard korun. Za posledních dvanáct měsíců vklady domácností vzrostly o 182 miliard korun a vklady firem o 107 miliard korun.