Praha se pomalu pouští do rozvoje projektu Smart Prague. Ten z ní má učinit chytré město, v němž moderní počítačové technologie ulehčují život obyvatelům i turistům. Klíčovou částí celého programu, jejž primátorka Adriana Krnáčová (ANO) představila loni v dubnu, má být takzvaná jednotná datová platforma. Počítačové úložiště, do něhož se shromáždí všechny informace, které různá čidla či kamery sbírají v ulicích města, má být oficiálně spuštěno začátkem příštího roku.

Na pomoc s jeho rozjezdem si nyní Praha přizvala dvojici počítačových odborníků z amerického Chicaga, kteří do hlavního města v předešlých dnech přijeli.

"Jednotlivé projekty, jako je chytré osvětlení, parkování nebo lavičky, jsou sice samy o sobě přínosné, ale bez datové platformy není jejich potenciál využit naplno. Až v okamžiku, kdy z nich získaná data dokážeme vyhodnotit a využít například k zefektivnění městské dopravy, bude možné mluvit o tom, že Praha je skutečně chytrým městem," řekla HN Krnáčová.

Účel chystaného úložiště spočívá právě ve shromažďování údajů třeba ze jmenovaných lamp veřejného osvětlení, které se rozsvěcují pouze při pohybu kolemjdoucích. Chytré lavičky lidem poskytují připojení k internetu a parkovací stání vybavená internetovými čidly zase řidičům oznámí, zda je konkrétní místo volné k zaparkování. Data z podobných chytrých zařízení, která budou dále analyzována, mají městu pomáhat v lepším plánování dopravy nebo úspor energií.

Podle primátorky není nynější příjezd dvojice chicagských expertů pouhou "zdvořilostní návštěvou".

"Přijeli opravdoví operativci, kteří nám jsou schopni skutečně pomoci s tvorbou vlastní datové platformy," dodává Krnáčová.

Chicago lidem radí, kterým restauracím nebo částem města se vyhnout

Chicago je partnerským městem Prahy a ve světě je považováno za jednoho z lídrů hnutí smart cities. S projektem na sběr a analýzu dat, která zefektivňují chod města, na severu USA začali před třemi lety.

"V naší datové platformě shromažďujeme veškerá stavební povolení vydaná na území města, tísňová volání, statistiky zločinnosti nebo i příspěvky občanů a návštěvníků města ze sociálních sítí," uvádí Tom Schenk, který působí ve funkci vrchního datového úředníka města Chicaga.

Úkolem jeho městského odboru je také dohled nad prováděním potravinářských kontrol, jež testují nezávadnost jídel podávaných v tamních restauracích.

"V Chicagu samotném je asi 15 tisíc restaurací, které musíme průběžně kontrolovat. Náš odbor o každé z kontrol vede počítačový záznam a celý balík takových dat posléze analyzuje. Díky tomu předvídáme, ve kterém ze sledovaných zařízení by mohlo v budoucnu dojít k nějakým nesrovnalostem, a inspektory tam proto přednostně navádíme," vysvětluje Schenk.

Dále uvádí, že podobné analýzy chicagští IT experti vytvářejí také v oblastech dopravy nebo veřejné bezpečnosti.

"Z dat dokážeme například určit místa, kde častěji dochází k dopravním nehodám nebo trestným činům. Takové informace poté zveřejňujeme na internetu, kde jsou volně přístupné všem občanům. Ti si pak mohou dát při řízení auta na inkriminovaných místech větší pozor nebo se mohou vyhnout některým méně bezpečným částem města," říká datový analytik.

Společně s kolegou Charliem Catlettem, který je počítačovým výzkumníkem na University of Chicago, Schenk jménem města vyjíždí do různých světových metropolí, jimž radí, jak se do podobných technologických zlepšováků mohou samy pouštět. Dvojice tak působí jako věrozvěsti úspěšného chicagského projektu.

"Podobné cesty jako teď do Prahy jsme nedávno podnikli do anglického Bristolu nebo Berlína či Milána. Pražská primátorka nás se svou prosbou o radu oslovila začátkem letošního června při své návštěvě Chicaga," upřesňuje Catlett.

V českém hlavním městě se již dvojice sešla s primátorkou i zástupci městské firmy Operátor ICT, jež má projekt datové platformy na starosti.

"Zatím jsme mluvili třeba o nutnosti instalovat nové senzory či kamery sledující dopravní provoz, které budou data sbírat. Jde o to, aby se taková nevzhledná zařízení nemusela instalovat na historické budovy. Navíc je potřeba vyřešit otázku ochrany soukromí, aby přístroje lidem pomáhaly, ale přitom jejich soukromí neomezovaly," říká Catlett.

Právě otázka ochrany soukromí je při sběru velkého množství informací z veřejného prostoru podle amerických odborníků klíčová.

"Přístup lidí ke sbírání a shromažďování takových dat se značně liší i v rámci celých Spojených států. Lidé jsou v této věci jinak citliví v Chicagu a jinak třeba v San Francisku.

I Praha si proto musí určit, které informace bude analyzovat a jakým způsobem je bude získávat," míní Schenk.

Jeho kolega Catlett dodává, že způsob počítačového vyhodnocování informací městskými "ajťáky" nemusí být vždy bezchybný. "Proto jednak zveřejňujeme maximální množství sesbíraných dat a veřejné jsou také naše počítačové algoritmy, tedy popisy postupů vysvětlující, jak informace zpracováváme."

Praha chce řešit hlavně parkování

Dvojice odborníků uvádí, že jejich hlavním úkolem v Praze bude české kolegy seznámit s chybami, jimiž si Chicago při zavádění datové platformy prošlo, aby české hlavní město předešlo porodním bolestem nového systému.

"Na začátku naší práce bylo pro nás velkou lekcí poznání, že musíme řešit aktuální problémy občanů a městských úředníků a odložit naše futuristické vize, které dosud nenaleznou uplatnění," říká Schenk.

Podoba pražské datové platformy se podle Američanů bude zřejmě značně lišit od té chicagské. "U nás se za pomoci analýzy dat soustřeďujeme především na zvyšování efektivity správy města nebo zdokonalování veřejné bezpečnosti. Z rozhovorů se zástupci Prahy jsme ale vyrozuměli, že má město zájem hlavně o vyřešení problému se zahlcením parkovacích míst," vypráví Schenk.

To potvrzuje i mluvčí Operátora ICT Oldřich Buchetka. "Naše pozornost bude upřena zejména na oblast dopravy, tedy problematiku parkování nebo předcházení dopravním kolizím," říká mluvčí bez dalšího upřesnění.

Praha podle všeho využije údajů z parkovacích stání opatřených internetovými čidly a výhledově by pak mohla přijít s novou regulací parkování ve městě.

Hlavní přínos chystaného úložiště dat pro Prahu ovšem spočívá v tom, že s jeho pomocí ve městě mohou vznikat nové služby pro Pražany i turisty.

"U nás v Chicagu máme celkem 600 různých souborů dat, které mohou volně využívat jak občané, tak různé start-upy. Lidé se snáze dostanou například k přehledu vydaných stavebních povolení či k údajům o aktuální kvalitě pitné vody. Start-upy mohou zase na základě takových informací rozvíjet nové služby, jako jsou různé mobilní aplikace usnadňující život ve městě," vysvětluje chicagský expert Schenk, který dodává, že z veřejně dostupných údajů těží také různé výzkumné instituce.

Díky takovým vlastnostem datového úložiště mohlo ostatně americké město větší část svého projektu financovat z výzkumných grantů. "Samotné Chicago datová platforma vyšla na necelých 500 tisíc dolarů, což je zanedbatelná suma, která padla především na platy zaměstnanců," míní Schenk.

Praha zatím za pilotní provoz svého úložiště vydá 25 milionů korun. První výsledky nového projektu město očekává v půlce příštího roku.