Věřitelé povolili v pátek reorganizaci brněnské inženýringové společnosti Královopolská RIA, která je od srpna v úpadku. Firma se tak vyhnula konkurzu. Do problémů se dostala zejména v souvislosti se spory kolem dostavby elektrárny Chvaletice. Reorganizaci doporučoval i insolvenční správce Ivo Šotek. Podle něj a podle vedení firmy tak budou lépe uspokojeny pohledávky, protože v opačném případě by na nezajištěné věřitele zřejmě nezbylo nic.

Pro reorganizaci, která dovolí podniku pokračovat ve své činnosti, hlasovala naprostá většina z několika desítek věřitelů. Proti byli pouze dva, jedním z nich byla společnost Sev.en EC, tedy majitel elektrárny Chvaletice, se kterou je Královopolská RIA ve sporu.

Na pátečním jednání u Krajského soudu v Brně, které trvalo přes sedm hodin, byly zastoupeny firmy s celkovými pohledávkami přes 1,3 miliardy korun. Hlavní pohledávky jsou ale k dnešnímu datu už téměř 1,5 miliardy.

Podle ředitele Královopolské RIA Ctirada Nečase je povolení reorganizace pozitivní zprávou a firmu to bude stabilizovat i vzhledem k zaměstnancům. Firma bude pokračovat v plnění zakázek a restrukturalizaci, dodal Nečas. Do 120 dní připraví reorganizační plán, který předloží věřitelům a soudu. Věřitelé na závěr jednání odvolali dosavadního insolvenčního správce a dosadili nového. Nečase to překvapilo. "Je to pro mne překvapení, spolupráce byla věcná a korektní, a proto to vnáší jakousi částečnou nejistotu do dalšího fungování naší firmy," řekl Nečas.

Královopolská RIA již udělala restrukturalizační kroky k optimalizaci nákladů, propustila polovinu svých zaměstnanců a nyní jich má kolem 90. Získávání nových zakázek je naproti tomu pozvolné, zejména vzhledem ke stavu insolvenčního řízení.

Krajský soud v Brně insolvenční řízení zahájil v červnu na základě návrhu britské společnosti FORMOSANA LIMITED, která tvrdí, že jí brněnská společnost dluží zhruba 40 milionů korun. Královopolská RIA tento insolvenční návrh považuje za šikanózní a tvrdí, že v tomto případě jde o zneužití institutu insolvenčního řízení jako nástroje konkurenčního boje.

Problémy Královopolské souvisejí zejména s obnovou dvou bloků elektrárny Chvaletice. Provozovatel elektrárny Sev.en EC koncem června vypověděl Královopolské RIA smlouvu kvůli nedodržení termínů. Sev.en EC pak přihlásila v insolvenčním řízení například smluvní pokutu přesahující 382 milionů korun a další pohledávky v řádech desítek milionů korun. Ani jedna ze stran nechce vývoj sporu blíže komentovat.

Z pátečního jednání u soudu ale vyplynulo, že od smlouvy odstoupila i Královopolská RIA a její pohledávka vůči investorovi je prý nejcennější z majetkové podstaty. Jak velká ale tato pohledávka je, není jasné. Zatím se ji nepodařilo ocenit ani znalci ustanovenému místně příslušným soudem, protože elektrárna znalce do objektu nepustila. Pokusí se tedy pohledávku ocenit i bez toho. Hodnota zakázky byla 2,6 miliardy korun, podle Královopolské RIA byla zakázka dokončena z 98 procent. Zástupce Sev.en EC v pátek uvedl, že elektrárna funguje, ale nesplňuje požadované parametry. Žádnou pohledávku ze strany Královopolské RIA firma Sev.en EC neuznává, mimo jiné proto, že Královopolská RIA nedodržela parametry a lhůty zakázky. Způsob řešení úpadku Královopolské RIA reorganizací označil za nesmyslný.

Královopolská RIA je inženýrsko-dodavatelskou společností. Orientuje se zejména na jadernou energetiku, chemii a petrochemii a čištění a úpravu vod. Zakázky měla vedle ČR i na Slovensku, v Srbsku, Bosně a Ázerbájdžánu. Podílí se na dostavbě jaderné elektrárny Mochovce. Navazuje na tradici brněnské strojírny Královopolská. V roce 1991 z ní byla vyčleněna jako samostatná jednotka na realizace velkých investičních akcí, od roku 1996 funguje jako samostatná společnost.