V Česku podniká jako fyzická osoba téměř 2,1 milionu lidí, z toho je 35 procent žen a 65 procent mužů. Počet podnikatelek tak přesahuje 730 tisíc. Mezi ženami obliba podnikání v posledních letech roste rychleji než u mužů. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz společnosti CRIF.

Z celkového počtu žen s oprávněním podnikat jako fyzická osoba jich téměř pětina začala podnikat v posledních pěti letech a 18 procent podniká šest až deset let. Ze všech podnikatelských oprávnění pro muže jich bylo 14 procent založeno v posledních pěti letech a 15 procent podnikajících mužů má toto oprávnění šest až deset let. Zatímco podíl začínajících fyzických osob podnikatelů na celé skupině podnikajících mužů se postupně snižuje, u žen naopak roste.

"Podíl mužů a žen, kteří si zakládají oprávnění pro podnikání jako fyzické osoby, se tak postupně přibližuje. Zatímco mezi podnikateli s oprávněním platným 16 a více let tvoří ženy pouze 32 procent, u oprávnění založených v posledních pěti letech je to celých 41 procent," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

Mezi začínajícími podnikateli mají muži převahu především u mladých do 30 let. U letošních nově vzniklých oprávnění se ve věkové skupině od 41 let výše počet nově vznikajících oprávnění u mužů a žen téměř srovnal. "V dalších letech se tak za určitých okolností můžeme dočkat i toho, že se v této skupině bude do podnikání pouštět více žen než mužů," dodala Kameníčková.

Muži začínali v daleko větší míře než ženy podnikat během prvního desetiletí po revoluci. Nyní se však počet podnikatelek zvyšuje rychleji než počet podnikajících mužů. Na deset zaniklých oprávnění pro podnikání fyzických osob připadá mezi ženami 15 nově založených, zatímco mezi muži 11 nových oprávnění.

Ženy a muži se liší i ve svém zaměření. Muži preferují podnikání v obchodu (25 procent), za kterým následuje stavebnictví (21 procent) a zpracovatelský průmysl (15 procent). Ženy preferují obchod mnohem výrazněji, působí v něm téměř každá třetí podnikatelka. Následují profesní, vědecké a technické činnosti (20 procent) a ostatní činnosti (12 procent). Ve zpracovatelském průmyslu působí méně než desetina podnikatelek a jejich zájem o stavebnictví je zcela zanedbatelný.

Podnikatelky se také více než muži soustřeďují do větších měst a jejich okolí. Zatímco v Praze je registrováno 18 procent všech žen s podnikatelským oprávněním, v Ústeckém kraji je to šest procent. Proti tomu mezi muži působí v Praze 15 procent všech podnikatelů a na Ústecku sedm procent.