Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) v úterý vydal povolení k dalšímu provozu bloků tři a čtyři Jaderné elektrárny Dukovany, u nichž nynější desetileté licence skončí s letošním rokem. Vyplývá to z údajů zveřejněných na webu SÚJB. Firma ČEZ tak může další léta provozovat všechny čtyři dukovanské bloky, protože na první dva už povolení dostala. Všechna nová povolení jsou podle tiskové zprávy společnosti ČEZ vydaná na dobu neurčitou.

Státní úřad vydal rozhodnutí o dalším provozu třetího a čtvrtého bloku Dukovan na základě žádostí firmy ČEZ podaných letos 30. června. Rozhodnutí úřad zveřejní, až nabudou právní moci. Společnost ČEZ už rozhodnutí dostala do své datové schránky. "Získání povolení neznamená, že máme hotovo a usneme na vavřínech. Čeká nás plnění řady podmínek i periodických kontrol zařízení," uvedl v tiskové zprávě ředitel divize jaderná energetika ČEZ Bohdan Zronek.

Dukovany s celkovým instalovaným výkonem 2040 megawattů pokrývají pětinu celkové spotřeby elektrické energie v Česku. Dukovanský blok číslo jedna byl uveden do provozu v roce 1985 a poslední čtvrtý blok Dukovan roce 1987. Ředitel elektrárny Miloš Štěpanovský na listopadovém semináři ve Valči řekl, že jeho cílem je zajistit u dukovanských bloků provoz minimálně na dalších 20 let.

U prvního bloku Dukovan má ČEZ nové povolení od loňského března a pro druhý blok této elektrárny ho získal letos v červnu. Také u nich původní licence končily s kalendářním rokem. Firma ČEZ ale v obou případech požádala státní úřad o prodloužení původního povolení o několik měsíců kvůli zpoždění způsobenému nutností opakovaně zkontrolovat svary. Kontroly svarů si vynutilo to, že v dokumentaci byly nalezeny jejich nekvalitní rentgenové snímky. Kontroly byly dokončeny v tomto roce.