Státní podnik Lesy České republiky odvedl v závěru loňského roku do státního rozpočtu 3,05 miliardy korun. Informovala o tom ve středu mluvčí firmy Eva Jouklová. Byl to nejnižší odvod od roku 2013, kdy Lesy ČR začaly peníze do státního rozpočtu posílat. Výši loňského odvodu již v listopadu schválila vláda. Státnímu podniku patří téměř polovina lesů v ČR a za loňský rok očekává hrubý zisk na úrovni čtyř miliard korun.

Za posledních pět let podnik do rozpočtu státu odvedl 29,37 miliardy korun. V roce 2016 odvedl 5,6 miliardy korun, v roce 2015 odvod činil 8,22 miliardy korun. V roce 2014 byl odvod ve výši 6,5 miliardy korun a v roce 2013 to bylo šest miliard korun.

"Stát má coby zakladatel podniku právo hospodařit s jeho ziskem. Do státní pokladny jsme v posledních pěti letech odvedli přes 29 miliard korun. Prostředky pochází z podnikatelské činnosti Lesů ČR," uvedl generální ředitel podniku Daniel Szórád.

Do roku 2015 byly v odvodu rozpouštěny rezervy ze zisků Lesů ČR za 25 let, tedy za celou jejich historii. Těmito rezervami již podnik nedisponuje. "Pro určování výše dalších odvodů je nyní podstatné aktuální hospodaření podniku. Tak tomu bude i při stanovení výše odvodu v roce 2018. Předpokládáme, že půjde o nižší částku než v předchozích letech, ale zatím není stanovena," uvedl ekonomický ředitel podniku Karel Buchta.

Do konce října klesl podniku zisk o osm procent

Lesům ČR za deset měsíců loňského roku klesl hrubý zisk meziročně o osm procent na 3,97 miliardy korun. Tržby za vlastní výrobky a služby podniku za leden až říjen 2017 vzrostly o jedno procento na 9,14 miliardy korun. Těžba dřeva vzrostla o čtyři procenta na 6,91 milionu metrů krychlových. 

Pokles zisku podnik přičetl tomu, že od pololetí loňského roku zastavil úmyslnou těžbu jehličnatých stromů. V souladu se záměrem ministerstva zemědělství tím chtěl podnik snížit přetlak dřeva na trhu zahlceném dřevem z větrných a kůrovcových kalamit. Nadbytek méně kvalitního dříví z kalamit vedl k významnému snížení cen dřeva, což se také negativně promítlo do tvorby zisku Lesů ČR.

Další ztráty podnik v následujících měsících očekává kvůli vichřici Herwart, která na konci října ve státních lesích poničila asi 1,5 milionu metrů krychlových dřeva. Podnik odhadl, že ztráty z vichřice Herwart budou asi 600 milionů korun. Polomy z vichřice by chtěl podnik zlikvidovat do jara. Těžit bude i dřevo, které v lesích poničil kůrovec a jiné větrné epizody před vichřicí Herwart. Průměrná ztráta z vichřicí poničeného metru krychlového dřeva činí asi 400 korun.