V první emisi Dluhopisů Republiky nakoupili lidé od státu cenné papíry za tři miliardy korun. Počet žádostí o úpis dosáhl 7131, informovalo ministerstvo financí v tiskové zprávě. V průměru tak na jednu objednávku připadá 431 tisíc korun. Jejich prodej v prvním kole probíhal od 3. prosince 2018 do 18. ledna.

Objem první emise je vyšší než při poslední emisi spořicích státních dluhopisů na jaře 2014, zároveň je ale nižší než při předchozích emisích spořicích dluhopisů vydávaných od roku 2011.

"Zájem občanů o Dluhopis Republiky nás potěšil. Nejenže se nám podařilo zvýšit podíl spořicích dluhopisů na státním dluhu, ale také jsme téma veřejných financí a jejich udržitelnosti otevřeli ve veřejném prostoru," uvedla ministryně financí Alena Schillerová. "Občané tím vlastně potvrdili to, co již dříve deklarovaly ratingové agentury, že český stát je důvěryhodným partnerem," zhodnotila ministryně zájem o první emisi.

Dluhopisy Republiky jdou na dračku, i když nejsou příliš výhodné

Dluhopisy přitom nebyly podle analytiků příliš investorsky zajímavé. Neslibují velký výnos a nejsou příliš likvidní. "Znovu se tak potvrzuje, že český drobný investor je velmi konzervativní, a když stát zavolá, bez velkého přemýšlení poslechne," napsal hlavní analytik týdeníku Ekonom David Klimeš.

Ministerstvo hodlá dluhopisy občanům prodávat i nadále. Další prodej bude probíhat od 21. ledna do 15. března. Nově vydávaný Dluhopis Republiky je splatný v době do šesti let od data emise a jeho výnos bude reinvestován jednou ročně do stejné emise dluhopisů. Pro druhé upisovací období byl stanoven průměrný úrok před zdaněním ve výši 1,99 procenta.

O Dluhopis Republiky mohou občané požádat prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu.

Nové dluhopisy jsou vydávány v nominální hodnotě jedna koruna. Do konce roku 2012 zákon umožňoval, aby se z korunových dluhopisů neplatila daň, což řada firem využila k daňové optimalizaci. Dluhopis Republiky podléhá standardní 15procentní srážkové dani.

V rámci jednotlivých upisovacích období, která na sebe navazují, si mohou zájemci pořídit dluhopisy v minimální hodnotě 1000 Kč a maximální hodnotě jeden milion korun. Objem emisí není předem stanoven, pouze období, kdy si je možné dluhopisy objednat.

Se spořicími dluhopisy pro domácnosti začal v roce 2011 tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek. Od té doby proběhlo šest emisí a do oběhu se dostaly cenné papíry téměř za 106 miliard.