Developer Sekyra Group v pátek představil urbanistické řešení druhé etapy výstavby na Rohanském ostrově v Praze-Karlíně. Workshopu se zúčastnilo devět architektonických studií. Jako nejlepší vybrala odborná porota návrh od společnosti Schindler Seko architekti. Jedná se o základní urbanistický koncept, nikoli o výslednou podobu zástavby.

"Návrhy, které se umístily na prvních třech místech, úspěšně vyřešily složité zadání, které zahrnovalo vztah k řece, k historické zástavbě Karlína a k zamýšlenému Rohanskému mostu," řekl předseda poroty Michal Sedláček, který je zároveň ředitelem Kanceláře architekta města Brna. "Workshop podle mého názoru zcela naplnil hlavní cíl – vytvořit živý kus města se smíšenou výstavbou," dodal Sedláček.

V porotě dále seděli Jaromír Hainc a Michal Bartošek z pražského institutu plánování a rozvoje, architekti Ladislav Lábus, Pavel Hnilička a Jan Kasl, za městskou část Praha 8 architektka Iveta Zikmundová a za investora, společnost Sekyra Group, Leoš Anderle a Igor Klajmon.

Výsledky hlasování

Porota se v rámci svého hlasování jednomyslně shodla na tomto pořadí: 1. místo: Schindler Seko architekti 2. místo: Atelier bod architekti 3. místo: Loxia

Projekt nové městské čtvrti s názvem Rohan City se rozkládá na území o velikosti dvacet hektarů mezi Rohanským nábřežím a Vltavou. Jeho druhá etapa vznikne mezi Šaldovou ulicí, kde naváže na nové kancelářské budovy a bytové domy, a Kaizlovými sady. A hlavním architektem druhé etapy bude ateliér Schindler Seko. Ten, stejně jako ostatní účastníci workshopu, dostal na poslední chvíli pokyn, aby do projektu zakomponoval zamýšlený Rohanský most, který by měl spojovat Holešovice s Karlínem, kde by ústil v ose vedoucí k Lyčkovu náměstí. Návrhy architektů musely zároveň fungovat i bez mostu, protože o této celoměstsky významné stavbě rozhodne město. Architekti návrhy zpracovali na základě zadání urbanistické studie s regulačními prvky od společnosti Pavel Hnilička Architekti.

"Naší ambicí je, aby se nově řešené území stalo integrální součástí Karlína," uvedl Luděk Sekyra, předseda představenstva Sekyra Group. Ten také zdůraznil, že investor na rozvoji Rohanského ostrova úzce spolupracuje s Prahou i městskou částí. Developer se už loni zavázal přispět na občanskou vybavenost částkou 60 milionů korun na vybudování nové školy.

Dále návrhy předložili

- A.D.N.S. production

- Bogle Architects

- DAM architekti

- Chybik+Kristof Associated Architects

- Ivan Kroupa architekti

- Qarta architektura

Podle Sedláčka všech devět architektonických týmů předložilo kvalitní urbanistické řešení. Snahou je, aby byla nová čtvrť architektonicky rozmanitá. Proto porota doporučila, aby se do architektonického plánu zapojilo dalších pět ateliérů, které se zúčastnily workshopu. Podobu bytových domů dostane příležitost ztvárnit Atelier bod architekti, Loxia a Chybík+Krištof. Řešení administrativních objektů se budou věnovat Qarta a A.D.N.S. Všech devět účastníků workshopu dostane skicovné a první až třetí místo je ještě dodatečně finančně ohodnocené.

"Předpokládáme, že do šesti měsíců představíme finální studii vycházející z práce pěti či šesti vybraných architektů," řekl Leoš Anderle, výkonný ředitel Sekyra Group. 

Druhá etapa Rohan City je na území nejblíže k centru města a podle územního plánu bude mít přibližně 55 tisíc metrů čtverečních hrubé podlažní plochy. To odpovídá 439 bytům a 16 tisícům metrů čtverečních kancelářských ploch, které navrhli architekti z ateliéru Schindler Seko podél Rohanského nábřeží. Výšková hladina je daná regulačním výkresem – maximálně sedm pater. Sekyra Group vnímá území jako rezidenční, a proto v něm chce maximalizovat bytovou funkci. V této části se počítá také s parkem, o jehož podobě chce investor diskutovat s veřejností. V letošním roce by chtěl investor začít pracovat na dokumentaci pro územní rozhodnutí. 

První etapa projektu Rohan City, jejíž zahájení developer plánuje na začátek příštího roku, navazuje na druhou etapu od ulice Kaizlovy sady a dál směrem k Invalidovně, třetí a další etapy pokračují směrem k Libeňskému mostu.

Přehled realitních fondů v Česku