Ministerstva, úřady a jejich příspěvkové organizace zaměstnávají letos 469 737 lidí, což je proti loňskému roku nárůst zhruba o 17 tisíc. Nejvíce je učitelů, a to 183 tisíc. Nepedagogických pracovníků ve školství je zhruba 64 tisíc. Následují příslušníci ozbrojených složek, jako jsou policie, Vězeňská služba nebo celníci, kterých je 64 500. Vojáků je 25 600. Vyplývá to z informační brožury ministerstva financí Státní rozpočet v kostce, jejímž cílem je přiblížit problematiku státního rozpočtu široké veřejnosti.

Jde o počet míst, na která mají jednotlivá ministerstva v rozpočtu vyčleněné peníze. Všechna místa ale nemusí být obsazena.

Na platy by přitom z letošního rozpočtu včetně peněz z EU mělo jít bez příslušenství zhruba 200 miliard korun. Celkové výdaje rozpočtu jsou přitom naplánovány na 1505 miliard korun.

MF v publikaci také uvádí, že by letos ke konci roku státní dluh mohl být v absolutním vyjádření vyšší než loni. "V roce 2018 dosáhla výše státního dluhu 1622 miliard korun (tj. 30,5 procenta HDP). V roce 2019 je odhadovaná jeho výše na 29,8 procenta HDP, tedy maximálně na úrovni 1666 miliard korun," uvádí brožura.

Publikace také v rámci příjmů rozpočtu upozorňuje, že v rámci aktuálního srovnání zemí OECD na základě dat z roku 2017 má Česká republika druhé nejvyšší odvody na sociální a zdravotní pojištění. Jejich výše je na 15 procentech HDP. Nejvyšší má Francie 16,8 procenta HDP. "Při srovnávání výše efektivních sazeb (tj. daňových sazeb, které jsou sníženy o veškeré možné slevy na daních a úlevy povolené daným státem) u daně z příjmů fyzických (zahrnující pouze odvody placené zaměstnancem, nikoli i zaměstnavatelem) a právnických osob je však v rámci zemí OECD Česká republika pod průměrem jak zemí EU, tak i pod průměrem zemí OECD," uvádí materiál.

Informační brožura popisuje hlavní funkce státního rozpočtu, jeho charakteristiky, proces jeho přípravy a přináší konkrétní informace k rozpočtu na letošní rok. Představuje českou verzi "Rozpočtu pro občany" (Citizens Budget), jehož publikování doporučuje řada mezinárodních organizací, jako je Světová banka, OECD nebo International Budget Partnership.

Na letošní rok je schválen rozpočet se schodkem 40 miliard korun. Celkové výdaje rozpočtu by měly činit 1,505 bilionu korun a příjmy 1,465 bilionu korun. 

Struktura zaměstnanců organizačních složek státu a příspěvkových organizací v roce 2019:

 

Počet

Podíl (v procentech)

Pedagogové

183 108

39

Nepedagogičtí pracovníci

63 784

13,6

Ostatní zaměstnanci organizačních složek státu

48 093

9,8

Policie, celníci, Vězeňská služba, hasiči, GIBS

64 528

13,7

Vojáci

25 603

5,5

Bezpečnostní sbory

17 262

3,7

Generální finanční ředitelství

16 210 

3,5

Ostatní zaměstnanci příspěvkových organizací

14 899

3,2

Úřady práce

12 135

2,6

Soudy

9863

2,1

ČSSZ

8805

1,9

Katastrální úřady

4560

1

MF, ÚOOÚ, ČSÚ, ERÚ, ÚOHS

1400

0,3

Státní zastupitelství

1487

0,3

CELKEM

469 737

 

Zdroj: Státní rozpočet 2019 v kostce, MF