Česká investiční společnost Wood & Company přistoupila ke změně názvu svých dvou nemovitostních fondů. Důvodem je snaha o lepší orientaci investorů.

Realitní podfond I., který vlastní obchodní centrum Harfa a také přilehlou administrativní budovu, se přejmenoval na Wood & Company Retail. Podfond Czechoslovak High Yield se nově jmenuje Wood & Company Office. Tento druhý fond se zaměřuje na investice do kvalitních kancelářských nemovitostí v Praze a Bratislavě. Do jeho portfolia patří Hadovka Office Park v Praze a čtyři prestižní budovy v Bratislavě: Aupark Tower, Westend Tower, Lakeside Park a BBC 5.

"Snažili jsme se tím docílit toho, aby investor okamžitě získal co nejpřesnější informaci o zaměření obou fondů – zda se jedná o investice do kancelářských prostor nebo obchodních center," uvedla Veronika Holíková, která má v investiční společnosti na starost marketing a komunikaci.

Oba podfondy jsou určené pro kvalifikované investory. Výše prvotní investice tedy činí nejméně jeden milion korun.

 

Přehled realitních fondů v Česku