Až 20 milionů pracovních míst ve zpracovatelském průmyslu nahradí po celém světě do roku 2030 roboti. To odpovídá téměř jedné desetině míst ve zpracovatelském sektoru. Nejvíce ohrožená jsou pracovní místa s nízkými příjmy v rozvinutých zemích. Vyplývá to z analýzy zveřejněné analytickou společností Oxford Economics.

Automatizace by měla posílit ekonomiku jako celek. Pravděpodobně však také vytvoří větší nerovnost, protože ztráty pracovních míst se soustředí do určitých odvětví a zemí, upozornila agentura Bloomberg.

Každý nový průmyslový robot podle analýzy zruší 1,6 pracovního místa. Regiony, kde má většina obyvatel nižší dovednosti a které již tak mají tendenci mít slabší ekonomiku a vyšší míru nezaměstnanosti, jsou nejvíce zranitelné, pokud se týká ztráty pracovních míst kvůli tomu, že je nahradí roboti. Zaměstnanci, kteří přijdou o práci v průmyslu, by mohli usilovat o nová místa v dopravě, stavebnictví, údržbě a administrativě, nicméně následně i do těchto oblastí bude pronikat větší automatizace, upozornila Oxford Economics.

V průměru každý nový robot instalovaný v regionech s méně kvalifikovanou pracovní silou může způsobit téměř dvojnásobek ztráty pracovních míst než v regionech s více kvalifikovanou pracovní silou ve stejné zemi. To zhorší ekonomickou nerovnost a politickou polarizaci, které již nyní rostou, upozorňuje studie.

BBC na svých internetových stránkách upozornila, že se již objevilo množství odhadů o tom, jak roboti budou schopni nahradit každého, od zaměstnanců továren po novináře. Zpráva Oxford Analytics však přináší podrobnější pohled. Upozorňuje i na přínosy automatizace, které podpoří ekonomický růst. To znamená, že stejný počet pracovních míst, který kvůli robotům zanikne, díky těmto přínosům vznikne.

Roboti se sice začínají dostávat i mimo továrny, např. do odvětví služeb, je to však stále zpracovatelský průmysl, na který mají největší dopad. Zvláště v Číně by mohly být armády pracovníků nahrazeny roboty. Ze sektoru služeb jsou nejvíce ohrožené doprava a stavebnictví, méně pak právo nebo žurnalistika.

Průzkum také ukazuje, že čím více je práce monotónní, tím vyšší riziko zde je, že ji zvládnou roboti. Pracovní místa, která vyžadují více citu, kreativity nebo sociální inteligence, budou pravděpodobně i v dalších desetiletích obsazována lidmi.

Od roku 2000 nahradili roboti již zhruba 1,7 milionu zaměstnanců ve zpracovatelském průmyslu. Z toho v Evropě zhruba 400 tisíc, v USA 260 tisíc a v Číně 550 tisíc lidí.

Čína bude mít podle zprávy největší automatizaci ve zpracovatelském průmyslu. Do roku 2030 by zde mělo být až 14 milionů průmyslových robotů.