Čeští výzkumníci vyvíjejí průmyslového robota, který se dokáže naučit plnit zadanou úlohu pozorováním, posloucháním a napodobováním člověka. Podniky díky tomu nebudou muset pořizovat několik robotů na více úkolů, ale jen jednoho, který se přizpůsobí i měnícímu se trhu. V tiskové zprávě to oznámila Technologická agentura České republiky (TA ČR). Výzkumníky z Českého vysokého učení technického (ČVUT) podpořil stát prostřednictvím agentury více než 2,5 milionu korun.

"Automatické učení industriálních robotů novým výrobním postupům bez nutnosti vytváření příslušných softwarů je příkladem nové průmyslové revoluce. Znamená výrazné snížení času i nákladů na přípravu robotů pro nové výrobní úlohy," uvedl předseda TA ČR Petr Konvalinka. České podniky budou podle něj schopny reagovat na rychle se měnící podmínky a požadavky světového trhu. Zvýší to také konkurenceschopnost českého průmyslu, výzkumu a inovací.

Nová technika umožní rychlou změnu robotického chování a je vhodná pro pravidelné přeučování. Podle vedoucí vývojového týmu Karly Štěpánové z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT jsou vědci první na světě, kdo používá pozorování a poslouchání pro učení robotů. "Doposud jsme pracovali v simulovaném prostředí a provedli první zkoušky v praxi. V letošním roce se zaměříme na ověření projektu v reálném prostředí a zároveň budeme vyvíjet metody zkvalitnění učení a přenosu znalostí mezi jednotlivými úlohami," sdělila.

Většina vývojářů používá, jak tvrdí Štěpánová, pro rozpoznávání pohybů takzvané markery na těle zaučující osoby robota. To však neumožňuje stroji sledování běžných pracovníků. "Naše metoda by měla umožnit pozorování velkého množství pracovníků při jejich běžné práci. Ti nemusí mít žádné technické vzdělání. Díky tomu robot získá obsáhlou sadu úkonů, která zvýší přesnost provádění úkolu," řekla Štěpánová. Přidání jazykových instrukcí a naslouchání robota umožní lepší rozpoznání akce, která je spíše skryta, například zašroubování šroubku na dně misky a podobně.

TA ČR podpořila projekt ČVUT z Programu ZÉTA, jehož hlavním cílem je zapojení studentů a mladých vědců do výzkumu s výsledky uplatnitelnými v podnikatelské sféře.