Mezinárodní ratingová agentura Moody's Investors Service v pátek zlepšila hodnocení úvěrové spolehlivosti Česka o jeden stupeň na úroveň Aa3 z dosavadní úrovně A1. Poukázala na zlepšující se rozpočtové ukazatele a na vládní reformy podporující ekonomiku. Výhled ratingu Moody's změnila z pozitivního na stabilní. Signalizovala tak, že další změnu ratingové známky v dohledné době nepředpokládá.

"Česko má nejlepší rating v historii i mezi zeměmi bývalého východního bloku," napsal na sociálních sítích ekonom Lukáš Kovanda.

Agentura předpověděla, že zadlužení české vlády se navzdory zhoršeným vyhlídkám pro hospodářský růst bude v letošním i v příštím roce dál snižovat. Na konci příštího roku by mělo činit 30,8 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Do roku 2023 by pak mělo klesnout pod hranici 30 procent HDP.

Moody's rovněž uvedla, že česká vláda dosáhla určitého pokroku ve strukturálních reformách, a to například v oblasti trhu práce a vzdělávacího systému. Upozornila, že příznivým faktorem pro hodnocení úvěrové spolehlivosti Česka by bylo úspěšné zavedení reforem, které by zajistily dlouhodobou fiskální udržitelnost důchodového systému a systému zdravotní péče.

"Skvělý úspěch pro české hospodářství. Agentura Moody's po 17 letech zvedla rating ČR! Ocenila zlepšující se fiskální výsledky a taky vládní reformy podporující ekonomiku. Jsem rád, že nás ratingové agentury hodnotí pozitivně," uvedl na Twitteru premiér Andrej Babiš.

Ministryně financí Alena Schillerová na Facebooku napsala, že jí rozhodnutí agentury dává "neskutečnou sílu do další práce". "Čím vyšší známku země obdrží, tím je považována za spolehlivějšího dlužníka a může si pak na trhu půjčovat za výhodnějších podmínek. Díky tomu můžeme ušetřit na financování státního dluhu nemalé peníze, které následně můžeme použít tam, kde jsou nejvíce potřeba," uvedla v tiskové zprávě ministryně.

Úvěrový rating je důležitým vodítkem pro investory, neboť jim ukazuje, jaká je pravděpodobnost řádného splácení půjček. Má významný vliv na ochotu věřitelů příslušnému státu či jinému subjektu půjčovat a rovněž na podmínky půjčky, například na úrokovou sazbu. Čím je rating vyšší, tím lépe je dlužník vnímán v očích věřitelů a tím je i pravděpodobnější, že si bude schopen zajistit levnější půjčky.

Zpráva potvrzuje správnost strategie zaměřit se na investiční pobídky s vyšší přidanou hodnotou. Uvedl to mluvčí Hospodářské komory ČR Miroslav Diro. Pobídky na investice s vyšší přidanou hodnotou orientuje novela platná od letošního 6. září.

"Moody's mimo jiné připomíná, že Česko je sice průměrným inovátorem, ale inovační strategie, na které se podílela Hospodářská komora ČR, nebo nový zákon o investičních pobídkách mají potenciál hospodářství země posílit," uvedl Diro. Vláda podle komory učinila dobrý krok, když vyslyšela její apely na zaměření podpory státu do výroby s vyšší přidanou hodnotou.

Podle novely, kterou definitivně schválil v červenci Senát a v srpnu ji podepsal prezident Miloš Zeman, vláda schvaluje všechny investiční pobídky, nejen velké strategické projekty. Pobídky se zaměřují na projekty s vyšší přidanou hodnotou a spojené s tvorbou kvalifikovanějších pracovních míst.

Novela má posílit mezinárodní konkurenceschopnost Česka, snížit se mají rovněž nároky na státní rozpočet. "O investiční pobídky se budou moct nově ucházet jen firmy, které prokazatelně investují peníze do vývoje a spolupracují s univerzitou nebo výzkumnou organizací. Vláda se tím snažila vyhovět Hospodářské komoře, která dlouhodobě apelovala na stát, aby přestal investičními pobídkami podporovat výrobu s nízkou přidanou hodnotou," uvedl Diro.

Analytik Czech Fund Lukáš Kovanda připomněl, že Česko má nyní dosud nejlepší rating a je na tom nejlépe ze zemí bývalého východního bloku, když předstihlo Estonsko. "ČR suverénně vévodí zemím bývalého východního bloku, které si zároveň ponechaly svoji národní měnu. Z tohoto pohledu se na druhém místě v souhrnném hodnocení agentur umisťuje s poměrně značným odstupem Polsko," připomíná hodnocení dalších agentur Standard & Poor's a Fitch.

Z celosvětového pohledu je ČR stále "dlužníkem druhé kategorie", dodal Kovanda. "Žádná z tří nejdůležitějších agentur jí nepřisuzuje prvotřídní hodnocení, které náleží zemím typu Německa, Nizozemska, Švýcarska nebo třeba Austrálie," uvedl. Veřejné finance ČR jsou podle něj však v lepším stavu než ve většině zemí s lepším hodnocením. "Ratingové agentury totiž zohledňují také vlastní výkonnost ekonomiky a do hodnocení promítají i jiné než ryze ekonomické aspekty, například kvalitu a stabilitu institucí nebo geopolitickou pozici," konstatoval.

Pozn.: Mapu lze přiblížit držením CTRL+kolečkem, na dotykových mobilních zařízeních pohybem dvou prstů po mapě.

Stupně ratingu:

Rating Definice
Aaa Dlužník má EXTRÉMNĚ SILNOU schopnost plnit své závazky.
Aa1
Dlužník má VELMI SILNOU schopnost plnit své závazky. Od nejvyššího hodnocení se tato hodnocení liší jen minimálně.
Aa2
Aa3 (Česko)
A1
Dlužník má SILNOU schopnost plnit své finanční závazky, ale je poněkud citlivější na nepříznivé účinky změn okolností a ekonomických podmínek než dlužníci ve vyšších ratingových kategoriích.
A2
A3
Baa1
Dlužník má DOSTATEČNOU schopnost plnit své finanční závazky. Nepříznivé ekonomické podmínky nebo měnící se okolnosti však pravděpodobně oslabí schopnosti dlužníka dostát svým finančním závazkům.
Baa2
Baa3
Ba1
Dlužník je v blízké budoucnosti MÉNĚ ZRANITELNÝ než ostatní dlužníci s nižším hodnocením. Musí však čelit závažným přetrvávajícím nejistotám a vystavení nepříznivým obchodním, finančním nebo ekonomickým podmínkám, které by mohly vést k nedostatečné schopnosti dlužníka dostát svým finančním závazkům.
Ba2
Ba3
B1
Dlužník je VÍCE ZRANITELNÝ než dlužníci s ratingem „BB“, ale má v současné době schopnost plnit své finanční závazky. Nepříznivé obchodní, finanční nebo ekonomické podmínky pravděpodobně zhorší schopnost nebo ochotu dlužníka dostát svým finančním závazkům.
B2
B3
Caa Dlužník je V SOUČASNOSTI ZRANITELNÝ a je závislý na příznivých obchodních, finančních a ekonomických podmínkách, aby mohl splnit své finanční závazky.
Ca Dlužník je V SOUČASNOSTI VYSOCE ZRANITELNÝ.
C Dlužník nezaplatil jeden nebo více svých finančních závazků (hodnocených nebo bez hodnocení) v okamžiku jejich splatnosti.

Zdroj: Wikipedia