Podnikání muselo v čase tvrdých opatření proti šíření koronaviru podle poradenské firmy Bisnode zavřít 204 tisíc fyzických osob - podnikatelů. Zprostředkovaně se toto nařízení dotklo dalších desetitisíců osob, o jejichž zboží a služby se zcela nebo podstatně snížil zájem. Nejvíce se to týká podnikatelů ve stravování, kadeřnických a kosmetických služeb či maloobchodu, vyplývá z analýzy Bisnode.

V ČR bylo v březnu registrováno 2 124 596 živnostníků, z nichž zhruba polovina, a to 1 048 735, vyvíjí podnikatelské aktivity.

"Podle našich propočtů se krizová opatření bezprostředně dotkla 203 543 živnostníků, což je téměř pětina z celkového počtu aktivních podnikatelů," uvedla analytička Bisnodu Petra Štěpánová.

Nejpočetnější skupinu postižených živnostníků tvoří podnikatelé ve stravování. Jde o 45 261 osob. Následují kadeřnice a kosmetičky, kterých je 37 576, a 33 648 maloobchodníků v nespecializovaných prodejnách. 

Prvních pět oborů činnosti podle počtu zasažených živnostníků: 

Obor činnosti Počet registrovaných podnikatelů Ekonomicky aktivní Podíl na celkovém počtu přímo zasažených
Stravování v restauracích, u stánků a v mob. zařízeních 111 983 45 261 22,24 %
Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti 65 549 37 576 18,46 %
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách 106 006 33 648 16,53 %
Ostatní vzdělávání 29 185 15 486 7,61 %
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu 29 421 14 395 7,07 %

*data k 23. 3. 2020

Zdroj: Bisnode

Sdružení: Epidemie ochromila 90 procent autoprůmyslu

Kvůli epidemii covid-19 je nyní fakticky ochromeno téměř 90 procent automobilového průmyslu v České republice, z toho zhruba třetina firem byla nucena zastavit výrobu. Současná situace ohrožuje až 150 tisíc přímých pracovních míst a až osm procent hrubého domácího produktu (HDP). Uvedlo to v úterý Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP).

"Oceňujeme dosavadní vládní kroky, jako je například zavedení programu Antivirus na podporu zaměstnanosti, považujeme ale za nezbytné, aby vláda v krátkém čase urychleně implementovala a rozšířila soubor opatření na podporu likvidity firem a zaměstnanosti a schválila dostatečně dlouhý harmonogram platnosti těchto opatření. Už nyní je také zapotřebí pracovat na dlouhodobém plánu směrujícího k uvolňování omezení chodu ekonomiky a podpoře nastartování výroby a trhu," uvedl prezident sdružení Bohdan Wojnar.

Sdružení vládě navrhuje prodloužení platnosti programu Antivirus minimálně do 3. čtvrtletí letošního roku a zrychlení procesu vyměření a vrácení nadměrných odpočtů DPH, včetně možnosti poskytovat zálohy na nespornou část odpočtu DPH. Zejména exportéři dlouhodobě vykazují nadměrné odpočty DPH, což podle sdružení negativně ovlivňuje jejich likviditu. Vláda by také měla urychlit spuštění programu půjček a záruk za komerční účely také pro firmy nad 250 zaměstnanců.

Aby restart ekonomické činnosti, trhu a výroby byl co nejsnazší, navrhuje AutoSAP umožnit přeshraniční pohyb specializovaných expertů, dojíždějících zaměstnanců a zboží, a také zajistit možnost speciálního režimu pro pracovní cesty do ČR klíčových manažerů a vlastníků firem. Také považuje za nutné koordinovat se sousedními členskými státy uvolnění pravidel pro tzv. pendlery.

Vláda by rovněž měla připravit opatření pro nastartování domácího trhu a koordinovat rozjezd vnitřního trhu EU, protože kromě přijetí národních opatření bude klíčová koordinace otevírání národních trhů v EU.

Sdružení automobilového průmyslu reprezentuje 140 klíčových firem odvětví. Firmy automobilového průmyslu přímo zaměstnávají na 170 tisíc zaměstnanců a generují roční tržby přes 1,1 bilionu korun. Přispívají tak devíti procenty k českému HDP, podílejí se 23 procenty na exportu a 26 procenty na české průmyslové výrobě.