V posledních měsících mezi Čechy prudce vzrostl zájem o investování, kdy se sami učí z tutoriálů na YouTube či webinářů poskytovaných řadou firem zdarma. K investování používají burzovní platformy, portály bank nebo také aplikaci Revolut. Každý takový investor ale nesmí zapomenout na to, že své kapitálové příjmy musí uvést do svého daňového přiznání. Když to neudělá, hrozí mu, že po něm půjdou berní úředníci. Neplatí to ale vždy, existují situace, kdy není potřeba příjem přiznávat, a nemusí být tedy ani zdaněn.

K osvobození od daně lze využít například tříleté lhůty. Tedy pokud investor nakoupí akcie a následně je prodá až po třech letech, nemusí příjem z prodeje danit ani uvádět v daňovém přiznání. Podobně se lze dani zcela vyhnout, pokud příjmy nepřesáhnou sto tisíc korun. Příjmem se rozumí cena, za kterou investor dané akcie prodá. Pokud nakoupil akcie nějaké banky za 50 tisíc korun a prodal je za 70 tisíc korun, pak rozdíl v podobě zisku danit nemusí. Kdyby se ale cena akcií zdvojnásobila a investor by je prodal za 100 tisíc korun, pak už by musel svůj zisk ve výši 50 tisíc korun zdanit.

Pokud ale investor drží akcie méně než tři roky, přiznání podává. A to pokud měl příjmy vyšší než sto tisíc korun. Přiznání podává také, pokud má podíl na hlasovacích právech či kapitálu společnosti vyšší než pět procent. Daňová sazba pro tento druh příjmů je ve výši 15 procent. Toto osvobození od daně platí pouze pro cenné papíry a zároveň pro občasného investora, pro nějž není investování soustavnou činností.

Na otázky čtenářů ohledně danění výnosů z investic odpovídal daňový poradce Lukáš Eisenwort, jeden ze zakládajících partnerů a zároveň jednatel společnosti EK Partners. Čtenářům vysvětlil, jak na danění kryptoměn, opcí, futures či úroků z P2P platforem. Jakou použít účetní metodu při průběžném odprodeji akcií nebo jak se vypořádat s daňovou povinností ve více zemích. Také upozornil, že v případě doměření daně při daňové kontrole vyměřuje berní úřad penále ve výši 20 procent z doměřené částky a také úroky z prodlení ve výši 14 procent p.a. + repo sazba ČNB. 

Online rozhovor

Online rozhovor byl ukončen. Již nelze položit nový dotaz.
Filip Kvapil
Dobrý den, jakým způsobem se daní výnos při obchodování s opcemi? Jak započítat do daně ztráty, z opčních i akciových obchodů (při prodeji akcie pod kupní cenou)? Děkuji
Dobrý den, záleží na tom, zda se obchodování věnujete soustavně nebo příležitostně. Pro zdanění u neúčtujících fyzických osob jsou relevantní pouze uzavřené obchody, tj. nezohledňujeme dosud držené pozice. Pokud příležitostně, jde o tzv. ostatní příjmy, kde lze započítávat zisky a ztráty vůči sobě jen v rámci stejného druhu obchodovaného aktiva (ztrátu z jedné akcie jen proti zisku z jiné akcie). Nelze např. započítat ztrátu z obchodování s deriváty se ziskem z obchodování s akciemi. Výsledek každého druhu příjmu je vždy nejméně nula, tj. nelze vykázat ztrátu. Jinými slovy, pokud máte ztráty u všech druhů příjmů, je dílčí základ daně roven nule. Pokud máte u akcií ztrátu a u derivátů zisk, je dílčí základ roven zisku z derivátů. Pokud je obchodování soustavnou činnosti, pak jde o podnikání. U příjmů z podnikání lze uplatnit výdaje paušální nebo reálné, přičemž u všech podnikatelských aktivit musíte uplatnit výdaje stejným přístupem (všude paušál, nebo všude reál). Pokud uplatníte reálné výdaje, lze vykázat i ztrátu, tj. započíst ztrátu z akcií proti zisku z derivátů. Pokud by celkový výsledek (za všechny podnikatelské aktivity) byl ztrátový, lze ztrátu použít proti dalším typům příjmů s výjimkou příjmů ze zaměstnání. Případně lze ztrátu použít i v následujících 5 letech. Doplňuji, že u příjmů z podnikání nelze použít osvobození příjmů z prodeje cenných papírů (3 roky držby nebo do 100 tis. ročně) a neplatí se jen daň z příjmů fyzických osob, ale také odvody na sociální a zdravotní pojištění.
Lukáš Eisenwort
František Klofáč
Dobrý den, jak budu danit příjem z amerických akcií? Musím podat daňové přiznání i v USA?
Pokud jde o dividendu, tak bude zdaněna jak v USA, tak je třeba tento příjem zdanit i v ČR. Americkou daň Vám strhne emitent akcie hned při výplatě dividendy. Českou daň si vyměříte v daňovém přiznání. Dvojí zdanění bude řešeno formou zápočtu, pokud budete mít k dispozici potvrzení od amerického správce daně. Pokud jde o příjem z prodeje - podléhá zdanění pouze v ČR. Je třeba posoudit, zda obchodování je pro Vás příležitostnou nebo soustavnou činností a dle toho zdanit (viz odpověď na první otázku.
Lukáš Eisenwort
A
Dobrý den, zajímalo by mě, jak je to u zdanění při obchodování s měnami. U akci nebo jiných investičních nástrojů je to jasné. Existují nějaká pravidla pro zdanění výnosu z obchodu s menami?
Pravidla speciálně jen pro obchodování s měnami neexistují a je třeba vycházet z obecných pravidel zdanění. U měn si lze představit 3 varianty: 1) vyměním si peníze na dovolenou v zahraničí, po návratu zbytek cizí měny vyměním zpět na CZK. V tomto případě nejde dle mého názoru o příjem, tj. není třeba zohledňovat v přiznání. 2) jde o příležitostnou činnost - lze započítávat zisky a ztráty z jednotlivých měn(obchodů), ale v celku bude základ daně nejméně nula 3) jde o soustavnou činnost - lze i realizovat ztrátu a tu použít proti jiným druhům příjmů vyjma příjmů ze zaměstnání. Více detailů viz odpověď na první otázku.
Lukáš Eisenwort
Petr Prchal
Dobry den, jak funguje daneni kryptomen? Musim zdanit zisky pri prevodu z jedne kryptomeny na druhou nebo az zisk pri prevodu na fiat? Dekuji
Jakmile jednu kryptoměnu konvertujete na druhou kryptoměnu, je třeba spočítat zisk/ztrátu z prodeje první kryptoměny. Dle burzy si spočtete hodnotu prodané kryptoměny a zahrnete do svého daňového přiznání. I zde platí, že je třeba posoudit, zda jde o příležitostnou nebo soustavnou činnost a dle toho zdanit (viz odpověď na první otázku).
Lukáš Eisenwort
Petr
Dobrý den, jak jako fyzická osoba zdaním dividendy z Německa a z Rakouska? V zahraničí mi bude sražena srážková daň. Rád bych, aby mi byla jako daňovému rezidentovi ČR sražena v nejnižší možné míře podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Komu a jak musím prokazovat rezidentství? Může to za mě udělat můj broker? Zle toto daň dodatečně alespoň částečně vrátit? V jaké výši pak mohu tuto zaplacenou srážkovou daň započíst v ČR? Děkuji
Ano, dividendy se daní v Německu i Rakousku. Takto zaplacenou daň je možné započítat na českou daň, pokud máte potvrzení od zahraničního správce daně. Započítat lze maximálně do výše daně, kterou byste zaplatil v ČR. Prokazovat rezidentství je nutné tomu, kdo daný příjem vyplácí (emitent akcie nebo jím zmocněná osoba).
Lukáš Eisenwort
Václav Hendrych
Dobrý den, s některými státy máme smlouvu o zabránění dvojího zdanění. Znamená to, že pokud už jsem dividendy zdanil 15 % daní v USA, v ČR je již danit nemusím. Nebo zaplatím ještě další 15 % daň ze "zbytku"?
Pokud jde o dividendu, tak bude zdaněna jak v USA, tak je třeba tento příjem zdanit i v ČR. Americkou daň Vám strhne emitent akcie hned při výplatě dividendy. Českou daň si vyměříte v daňovém přiznání. Dvojí zdanění bude řešeno formou zápočtu, pokud budete mít k dispozici potvrzení od amerického správce daně.
Lukáš Eisenwort
Adam
Dobrý den, jak se změnila situace od doby podepsání posdlední dohody s Usa , kdy tamější uřady aktvně hlásí našim výsledky obchodů? Jen tak máš FU vůči našim obchodníkům aktivnější?
Omlouvám se, ale zabýváme se pouze tím, jak příjmy správně zdanit, nikoliv tím, zda má finanční úřad lepší nástroje ke získávání informací.
Lukáš Eisenwort
D
Dobrý den, v článku výše se píše, že při prodeji akcií po třech letech již zisk nepodléhá zdanění. Platí to i pro prodej kryptoměn?
Toto osvobození platí pouze pro cenné papíry. Kryptoměny nejsou cennými papíry, tj. osvobození nelze využít.
Lukáš Eisenwort
Daniel Lustig
Dobry den, jsem danovym rezidentem v Nemecku, kde i ziji, avsak v CR mam stale trvaly pobyt. V Ceske Republice jsem take dostal dedictvi, ktere bych rad v CR investoval. V Nemecku je kapitalova dan 25%, v CR 15%. Kde budu muset tyto vydelky z investovaneho dedictvi platit? Predem dekuji za odpoved.
Jako německý daňový rezident, musíte zdanit své celosvětové příjmy v Německu. Dále záleží na typu investice. Některé z nich (např. dividendy, nemovitosti) mohou být zdaněny také v ČR. Zdanění v Německu je třeba prodiskutovat s německým daňovým poradcem.
Lukáš Eisenwort
Jakub Daniel
Dobrý den, existuje nějaký finanční limit pro fyzickou osobu, kdy nemusím danit přijem/prodej z akcií za rok? Děkuji
Pokud obchodování není soustavnou činností, pak lze využít osvobození u příjmů do 100 000 Kč za rok. Jde o limit příjmů, nikoliv zisku
Lukáš Eisenwort
JS
Pokud obchodování ukončím ve ztrátě, musím podávat daňové přiznání když byl "příjem" vyšší než 100.000 CZK?
Pokud nelze příjmy osvobodit, je třeba je zahrnout do daňového přiznání. Opět je třeba posoudit, zda jde o příležitostnou nebo soustavnou činnost a dle toho zdanit, resp. ve Vašem případě dle toho naložit se ztrátou (viz odpověď na první otázku).
Lukáš Eisenwort
Jana Novotná
Dobrý den, jak je to se zdaněním úroků, které nejsou zdaněny u zdroje - typicky mám na mysli třeba třžiště půjček Mintos, je zde nějaký limit, do které se dá příjem brát jako mimořádný a tudíž osvobození, nebo dani podléhá vše?
Úroky z platformy jako je Mintos jsou zdaňovány jako příjmy z kapitálového majetku, kde nelze využít osvobození. Zdanění podléhá vše. Pokud by Vaše celkové roční příjmy (nejen úroky, ale i vše ostatní) nepřesáhly 15 000 Kč, nemusíte podávat daňové přiznání, tj. nedošlo by ke zdanění. Pokud jste zaměstnanec a nemáte jiné příjmy než ze zaměstnání a úroků, pak by Vám zaměstnavatel mohl udělat roční zúčtování, pokud příjmy z úroků nepřesáhnou 6 000 Kč, přičemž příjmy z úroků by se do ročního zúčtování nezahrnuly, tj. nezdanily by se. Pokud ale úroky přesáhly 6 000 Kč a celkové příjmy 15 000 Kč, musíte podat daňové přiznání.
Lukáš Eisenwort
Daniel P.
Dobrý den, platí stejná pravidla danění i u komodit? Pokud je mám 2 roky, prodám se ziskem do 100 000 Kč, je třeba zisk danit? Dekuji.
Osvobození do 100 000 Kč se týká pouze cenných papírů. Pro komodity/deriváty nelze použít. Příjmy je tedy potřeba zdanit a to buď jako ostatní příjmy (příležitostná činnost) nebo příjmy z podnikání (soustavná činnost). Více informací viz odpověď na první otázku.
Lukáš Eisenwort
J
Jak probíhá zdanění zisků ze seed investing (nákup akcií start-upů)? Tyto akcie obchoduji na britské platformě Seedrs.com. Nejedná se o akcie obchodované na akciové burze. Platí i pro tyto akcie tříletý daňový test?
Ano platí. Zákon o daních z příjmů zná jen pojem cenné papíry. Nerozlišuje je jakkoliv detailněji.
Lukáš Eisenwort
Ondřej Pelikán
Mnozí investoři jistě během pandemie utrpěli ve svých akciových portfoliech významnou ztrátu. Jak dlouho lze tuto ztrátu na akciích uplatnit? Platí také 36 měsíců pro uplatnění ztráty jako je to s časovým testem pro prodej, anebo je třeba ztrátu uplatnit nejpozději do konce kalendářního roku? Děkuji O.Pelikán
Předně je třeba rozlišit, zda daný investor stále akcie drží, nebo je prodal. Pokud je stále drží, nedošlo k realizaci příjmů z prodeje a není tudíž co danit. Ke zdanění/osvobození dojde až v budoucnu po prodeji. Pokud akcie prodal, realizoval příjem z prodeje. Opět je třeba posoudit, zda jde o příležitostnou nebo soustavnou činnost a dle toho přistoupit k osvobození, zdanění a využití ztráty - viz odpověď na první otázku.
Lukáš Eisenwort
Jiri
Dobrý den, 1) pokud dostanu dividendu za celý rok v řádech stokorun, je to potřeba uvádět v daňovém přiznání? Existuje nějaká hranice, kdy je nutné dividendu přiznat? 2) Pokud přes zahraniční platformou koupím U.S. akcie, musím danit příjem v ČR nebo stačí pouze danit v zahraničí? 3) Pokud příjem z akcií přesáhne 100tis a zároveň jsem je držel víc jak 3 roky (tzn se nemusí odvádět daň) je potřeba to vůbec uvádět v daňovém přiznání? Mockrát děkuji
1) hranice existuje pouze pro povinnost podat daňové přiznání (celkové příjmy nad 15 000 Kč). Jakmile máte povinnost podat přiznání, musíte uvést celosvětové příjmy, tj. i dividendy v řádech stokorun. 2) viz výše - již zodpovězeno u obdobné otázky na zdanění příjmů z US akcií. 3) Pokud jsou splněny podmínky pro osvobození, neuvádí se příjmy z prodeje v přiznání. Upozorňuji ale, že pokud by osvobozený příjem přesáhl 5 000 000 Kč, je třeba podat oznámení o osvobozených příjmech.
Lukáš Eisenwort
Vít N.
Dobrý den, když po mně půjde berňák, zaplatím stejné peníze jako kdybych podal daňové přiznání, nebo dostanu ještě k tomu pokutu, úroky a podobně. Děkuji.
V případě doměření daně při daňové kontrole bude vyměřeno penále ve výši 20 % z doměřené částky a také úroky z prodlení ve výši 14 % p.a.+ repo sazba ČNB.
Lukáš Eisenwort
Karel
Dobrý den, jak se řeší výsledné danění z výnosů a prodělků jednotlivých akcií při jejich častějším obchodování (denně, týdenně atd.) ? Odečítají se ztráty od výdělků (včetně odečtu obchodovacích poplatků) a pokud ano, opět platí hranice danění oněch 100 tisíc ?
Předně k použití limitu 100 000 Kč - jde o limit příjmů nikoliv o limit zisků. Z Vašeho dotazu mám pocit, že jste jej nesprávně použil jako limit zisku. Ohledně započítávání zisků a ztrát - viz odpověď na první otázku.
Lukáš Eisenwort
Jan Novák
Dobrý den, pokud na platformě Revolut obchoduji aktivněji v průběhu celého roku (např. 3 nákupy nebo prodeje denně, denní obchody ad.), je z hlediska správce daně limit 100 000 Kč vztažen na "soubor všech prodejů během celého roku"? Základem daně je tedy součet všech prodejů?
Ano, limit 100 000 Kč je limitem pro součet všech příjmů. Pozor na to, že osvobození se vztahuje jen na cenné papíry. Na Revolutu lze obchodovat i další aktiva – na ty osvobození není. Osvobození lze aplikovat jen pokud je o příležitostnou činnost. U soustavné činnosti (podnikání) osvobození uplatnit nelze.
Lukáš Eisenwort
Tomáš
V případě držení ETF, které nedistribuují dividendu a jsou tzv. akumulační a reinvestovány na úrovni emitenta, podlehají takové dividendy zdanění? Děkuji
Pokud fond realizuje dividendový výnos a tento rovnou reinvestuje, nedochází k výplatě držiteli podílového listu a nedochází tedy ke zdanění na úrovni držitele podílového listu. Dividendový výnos na úrovni fondu bude zdaněn dle předpisů platných pro tento fond.
Lukáš Eisenwort
Robert
Dobrý den, modelová situace: Pošlu CZK k brokerovi, tam je směním na USD a za to nakoupím americké akcie. Po nějaké době část akcií prodám a USD směním zpět na CZK a pošlu zpět. Musí se do daňového přiznání uvádět i zisk/ztráta z kurzového rozdílu a pokud ano, je možné případnou ztrátu započítat proti zisku z prodeje akcií?
Generální Finanční Ředitelství pro každý rok vydává pokyn s přehledem kurzů cizích měn použitelných pro přepočet cizoměnových příjmů. Tento kurz použijete a nic dalšího není třeba dělat. Pro rok 2019 lze pokyn stáhnout na odkazu https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/de-legislativa/Pokyn_GFR-D-42.pdf
Lukáš Eisenwort
Tomas
Dobry den. Co delat v situaci kdy pro urcity fond nejde dohledat jak velka cast investice se nakoupila vice nez 3 roky zpatky a jaka v poslednich 3 letech? Jedna se o pravidelne investovani a banka ve vypisu nerozlisuje kdy se penize zainvestovaly. Dekuji
Pokud to opravdu nelze jednoznačně určit, doporučil bych s odkazem na účetní předpisy (byť byste nebyl účetní jednotkou) použít metodu FIFO, tj. „vyskladňovat“ jako první ty instrumenty, které jste koupil nejdříve a dle toho aplikovat osvobození/zdanění.
Lukáš Eisenwort
Josef Novotný
Dobrý den, existuje zákonem daná povinnost pro Investiční společnosti/Podílové fondy, brokery s cennými papíry informovat FÚ (správce daně) o dosažených příjmech fyzických osob z obchodováním s cennými papíry/podílovými listy ?
Omlouvám se, ale toto je otázka spíše na právníka. My se zabýváme tím, jak příjmy správně zdanit.
Lukáš Eisenwort
Daniel P.
Dobrý den, pokud investuji 100 000 Kč, prodám po roce za 100 001 Kč, tak se 100 001 Kč počítá jako příjem. Platím tedy daň z celých 100 001? Děkuji.
Příjem = 100 001 Kč, výdaj (pořizovací cena) = 100 000 Kč, zisk = 1 Kč. Zdaňujete 1 Kč.
Lukáš Eisenwort
Iva Zothova
Dobrý den, pokud koupím akcie za 100tis, prodám je za 150 tis, tak realizuji zisk 50 tis. Ten předpokládám nedaním, protože nepřesahuji limit 100tis Kš ročně. Jde o akcie které vlastním méně než 3 roky. Musím ale i v této situaci uvést tuto operaci v daňovém přiznání (tj. příjem 150, výdaj 100, a zisk 50 - osvobozený)? Nebo tuto transakci v přiznání nemusím vůbec uvést? Modelově řekněme, že toto bude jediná operace s akciemi za celý kalendářní rok. Děkuji.
Osvobození se vztahuje k příjmům do 100 000 Kč, nikoliv ke zisku do 100 000 Kč. Ve vámi popsaném případě je příjem 150 000 Kč a nelze tedy využít osvobození. Příjem je třeba zahrnout do daňového přiznání. Pokud by příjem byl do 100 000 Kč a tudíž osvobozený, do přiznání by se nezahrnoval.
Lukáš Eisenwort
Jakub
Je nutné danit i zisk, který není doposud od brokera převeden na účet v ČR? Mám brokera v USA. Děkuji
Pokud jste českým daňovým rezidentem, musíte zdanit své celosvětové příjmy. Pokud byl tedy příjem realizován (prodal jste např. cenný papír), zdanit ho musíte bez ohledu na to, zda příjem máte na českém účtu nebo ne.
Lukáš Eisenwort
Michal Řeháček
Dobrý den, jak je to s daněním příjmu ze snížení emisního ážia z akcie, např. z plánované výplaty 4Kč na akcii O2?
Takový příjem by měl být u zdroje zdaněn srážkou, tj. emitent nebo broker daň odvede za Vás a vy nemusíte dělat nic. V některých případech ke zdanění nemusí dojít - záleží na pořizovací ceně akcie.
Lukáš Eisenwort
Kuba
Pokud jsem nakoupil akcie a jen je držím, musím podat daň přiznání jak pro FED tak pro český berňák? Jak je to s daněním dividend pokud budu držet akcie déle než tři roky?
Pokud akcie jen držíte, nemusíte zdaňovat. Zdaňuje se až příjem z prodeje. Zdanění dividend z USA je popsáno v předešlých dotazech.
Lukáš Eisenwort
Václav
Dobrý den, jak správně zdanit obchody s futures (na americkém trhu)? Lze případnou ztrátu odečíst od jiných investičních nástrojů, např. akcií?
Kombinaci zdanění akcií a derivátu se věnuje odpověď na první otázku.
Lukáš Eisenwort
Ivan Rylka
Dobry den, Pokud vim tak aplikace Revolut dividendy automaticky dani, viz Vas clanek v HN "Zároveň má klient nárok i na dividendu, kterou Revolut automaticky zdaní a připíše. "Predpokladam tedy ze tak jako tak neni potreba dividendy dodanovat v Cesku vzhledem k zamezeni dvojiho zdaneni ktere mame s USA? Napada me jen snad moznost danove "vratky" pokud by dan v USA byla vyssi nez v CR? Samotne "zisky" nad 100.000czk je ale tedy "potreba" dodanit ? Pod 100.000 ne? Dekuji
Revolut zobrazuje srážkovou daň u zdroje, tj. zdanění v zemi emtinta cenného papíru. Pokud jste český daňový rezident, musíte takové příjmy uvést ve svém přiznání a zahraniční sraženou daň započíst - viz odpovědi výše. Limit 100 000 Kč je limit příjmů, nikoliv zisků.
Lukáš Eisenwort
Jaroslav
Dobrý den, začal jsem obchodovat přes platformu Revolut s akciemi, nakoupil jsem akcie v řádu tisic korun, cca 40 tisíc korun českých v tomto roce, pokud přesáhnu hranici 100 tisíc korun českých budu muset tento příjem zahrnout do daňového přiznání? Jsem student a zároveň OSVČ. Nebo jaký jiný důvod je abych toto obchodování uváděl v daňovém přiznání. Děkuji
Pokud jste akcie jen koupil, ale neprodal, nerealizoval jste příjem z prodeje a nemusíte nic danit. Danit budete v momentě přijetí dividend nebo prodeje akcií.
Lukáš Eisenwort
Jakub Gajdušek
Dobrý den, jak prosím funguje danění výnosů z investic do forexu? V objemech několika stovek až tisíců obchodů ročně bude chtít daný úřad vidět kompletní trading historii? Nebo pokud si peníze pošlu až po 3 letech zpět na účet, tak daň neplatím? Děkuji za odpověď
V tomto objemu se přikláním k názoru, že jde o soustavnou činnost a měla by být považována za podnikání. Ve svém dotazu narážíte na osvobození po 3 letech držby - toto osvobození je pouze pro cenné papíry, nikoliv pro forex a dále toto osvobození lze použít u příležitostné činnosti, nikoliv u podnikání. Co se týče tradingové historie - v první řadě uvedete do svého přiznání pouze příjmy a výdaje v celku. Pokud by u Vás finanční úřad zahájil kontrolu, bude požadovat prokázání skutečností uvedených v daňovém přiznání. K prokázání by jistě šla využít i tradingová historie.
Lukáš Eisenwort
David
Dobrý den, mám dva dotazy: a) Pokud prodám přes Revolut více různých akcií. Např. firmu A za 70 tis., firmu B za 80 tis. atp. Platí limit 100 tis. pro danění v součtu za všechny? Tj. budu muset v tomto případě danit prodaných 150 tis.? b) Platí se daň ze zisku (tj. třeba z rozdílu 20 tis.) nebo z celé částky prodeje (např. 80 tis.)? Daň by v druhém případě mohla být de facto vyšší, než reálný zisk nebo velmi blízká.
a) limit 100 000 Kč je limitem úhrnu příjmů, tj. ve Vámi popsaném případě je nutno zahrnout vše do daňového přiznání. b) daň se platí z rozdílu mezi příjmy a výdaji. Za výdaj lze použít pořizovací cenu a dále např. poplatky burze.
Lukáš Eisenwort
Aleš Franěk
Dobrý den, jsem daňový resident v Británii. Pokud budu mít část investic v ČR a část v UK, kterému bernímu úřadu mám hlásit co? A až se vrátím do ČR a doběhnou mi britské investice, se kterým berním úřadem bych měl jednat? (pomineme-li nejistoty ohledně Brexitu) Děkuji.
Záleží na typu investic. Pokud budete investovat do českých akcií a pobírat dividendy z ČR, tak tento příjem je zdanitelný v ČR. Česká společnost Vám při výplatě srazí srážkovou daň a Vy obdržíte již čistý příjem. Předpokládáme, že Británie také uplatňuje celosvětové zdanění u rezidentů, a tak bude třeba nahlásit tento příjem i v Británii. Až se vrátíte do ČR, bude třeba posoudit, kde jste daňový rezident a od kdy. Jako český daňový rezident musíte v ČR danit celosvětové příjmy (takže i například dividendy z UK). Tyto dividendy však budou pravděpodobně zdaněny i v UK. Abyste se vyhnul dvojímu zdanění, je možné srážkovou daň na dividendy zaplacenou v UK započítat na daňovou povinnost v ČR (nutné disponovat potvrzením zahraničního správce daně).
Lukáš Eisenwort
Karel Šamšula
Dobrý den, existuje nějaká možnost pro FO uplatnit pro výpočet daňového základu ztrátu z obchodování s akciemi z předchozího roku? I pro FO existuje v zákoně o dani z příjmu pojem "daňová ztráta". Děkuji. MS
Pokud se jedná o příležitostnou činnost, tak v tomto případě není možné přenášet ztrátu, respektive ji vůbec vykázat. V případě soustavné činnosti je možné použít dříve vykázanou ztrátu proti budoucím základům daně (nikoli proti příjmům ze zaměstnání)
Lukáš Eisenwort
Jaroslav Kozich
Dobrý den, jak dlouho do minulosti je oprávněn finanční úřad doměřovat daň ze zisků z akcií, jaké jsou typické sankce a lze se jim vyhnout dobrovolným "dodaněním"?
Za normálních okolností může finanční úřad kontrolovat 3 roky zpětně. V některých případech déle. Sankce v případě doměření daně v rámci daňové kontroly jsou popsány výše u jiné otázky (penále a úroky z prodlení). Pokud podáte dodatečné přiznání (nelze, pokud byla daňová kontrola již zahájena), dopadnou na Vás pouze úroky z prodlení. Penále nikoliv.
Lukáš Eisenwort
Lisa
Vlastním kryptomeny, a používám je k platbám za zboží. Jejich hodnota ale roste a tak koupím zboží více než bych mohl za CZK. Takže si mohu dovolit např. Stejný výrobek s lepší vyarvou. Mám to daňově vůbec řešit?
Pokud jde o zboží osobní spotřeby, není to třeba řešit.
Lukáš Eisenwort
Jakub
Dobrý den, platí pravidlo, že pokud vybraný instrument (akcii, etf, dluhopis...) nakupuji průběžně v horizontu několik let, tak prodej části tohoto instrumentu po 3 letech držení nepodléhá zdanění? Např. každý rok nakupuji 100ks konkrétní akcie. Po pěti letech se rozhodnu 150ks prodat a 350ks mi zůstane. A musím tento prodej přiznat v daňovém přiznání nebo to vůbec nemusím oznámit? Děkuji
Záleží na tom, zda jste schopen jednoznačně určit, který instrument (kdy nakoupený) prodáváte. Pokud to není možné, doporučil bych s odkazem na účetní předpisy (byť byste nebyl účetní jednotkou) použít metodu FIFO, tj. „vyskladňovat“ jako první ty instrumenty, které jste koupil nejdříve. Pak by ve Vámi popsaném případě byl splněný časový test 3 roky a příjem bude osvobozený, tj. do přiznání se neuvádí. Pokud by osvobozený příjem přesáhl 5 mil. Kč ročně, je třeba podat oznámení o osvobozených příjmech.
Lukáš Eisenwort
Tomáš Hanzl
Dobrý den, jak budu danit těžbu cryptoměn na svém počítači u sebe doma. Tento počítač je určen a zakoupen jen pro tuto těžbu je tedy daňové uznatelnym nákladem a je uznatelná i poměrná část spotřeby elektřiny? Platí i u cryptoměn osvobození od daně při držení 3let?
Pokud počítač zakoupen jen za účelem těžby, tak tato činnost těžby kryptoměn by měla být považována soustavnou činnost, tj. podnikání. Proti výnosům tak lze uplatňovat související výdaje - pokud cena počítače byla vyšší 40 tis. Kč nelze tuto položku uplatnit do výdajů najednou, ale musíte jej odepisovat 3 roky, při nižší ceně je možné uplatnit cenu jednorázově v roce pořízení (zaplacení) U spotřeby energie musíte být schopen spotřebu prokázat, tj. ideálně ji měřit odděleně o zbytku domu podružným měřičem, jinak to může správce daně rozporovat. Při prodeji vytěžených kryptoměn nelze použít osvobození při držbě 3 roky (to platí pro cenné papíry). Jedná se de facto o Vaše výrobky (vytěžil jste je) a tudíž obchodní majetek, u kterého toto osvobození uplatnit nelze.
Lukáš Eisenwort
Martin
Dobrý den, mohu se zeptat, zda se musí danit zisk z prodeje zlata v Revolut? Vím že fyzické investiční zlato je od daní osvobozeno, ale platí to i pro to papírové v rámci Revolut? Děkuji.
Prodej fyzického zlata je osvobozen od DPH (při splnění podmínek), nikoliv od daně z příjmů. Pokud zlato nakupujete na Revolutu nebo jiné platformě, předpokládám, že se nejedná o fyzické zlato, ale o certifikáty. Certifikát je cenným papírem a dle toho se zdaňuje. Pro rozlišení toho, zdali se jedná o příležitostnou nebo pravidelnou činnost a jejich zdanění odkazuji na odpověď na první otázku.
Lukáš Eisenwort
Josef
Dobrý den, pokud jsem od začátku privatizace až nyní prodal akcie Slovnaftu na Slovensku a přišel mi příjem v EUR musím to zdanit? Doba byla přes 20 let. Jsem povinen to i uvést v danovém přiznání?
Pokud jste akcie držel 20 let, jde o osvobozený příjem v České republice a v přiznání jej uvádět nemusíte. Pokud by příjem byl vyšší než 5 mil. Kč musíte podat oznámení o osvobozených příjmech.
Lukáš Eisenwort
Dusan
Jestli to dobře chápu, stát preferuje aby lidi investovali do rizikovějších aktiv ? A proč tomu tak je ? (pokud koupím 10 různých rizikových akcií celkem za 100 000 Kč a pak prodám výdělečné akcie za 90 000, nemusím řešit daňové přiznání protože to nemusím uvádět, a vydělám přitom na jedné třeba těchto 800%, ale pokud koupím za 100 000 akcie stabilní firmy a pak je prodám za 120000, musím přesto, že jsem vydělal mnohem méně to danit a řešit tedy papírování s úřady)
Limit 100 000 Kč je v zákoně spíše pro zjednodušení - aby nemuseli všichni drobní investoři podávat přiznání. Zda tím zákonodárci zamýšleli i něco jiného, se musíte ptát jich.
Lukáš Eisenwort
Michal
Dobrý den, na Revolutu jsem zakoupil akcie za cca 2000 a po měsíci prodal a nakoupil tam jiné akcie, zisk jsem neměl, musím to také uvést do daňového přiznání?
Byť jste neměl zisk, měl jste příjem. Pokud to byl jediný příjem z prodeje cenných papírů, můžete využít osvobození příjmů do 100 000 Kč a pak tento příjem do přiznání uvádět nemusíte.
Lukáš Eisenwort
Martin
Dobrý den. Jakým způsobem stát obchodování s akciemi (především tedy danění výnosů z nich) například na Revolutu kontroluje a jakým způsobem mě bude kontaktovat pokud jsem něco opoměl v případě že to kontrola zjistila?
Omlouvám se, ale zabýváme se pouze tím, jak příjmy správně zdanit, nikoliv tím, zda má finanční úřad lepší nástroje k získávání informací.
Lukáš Eisenwort
Andrea
Dobrý den, mám příjem z českých i zahraničních akci. Jak mi bylo řečeno na FU, české dividendy nemusím uvádět na daňové přiznání (Český broker - dividendy již zdaněny 15%). Pokud můj příjem ze zahraničních dividend byl 30,000CZK a z českých 50,000CZK, může si můj manžel uplatnit nárok na daňovou slevu na manželku? Dekuju
Příjem z dividend od českých společností není třeba uvádět a danit v daňovém přiznání, protože již bylo zdaněno při výplatě. Jako příjem je třeba brát součet obou částek a není tudíž možné využít slevu na manželku
Lukáš Eisenwort
Ondřej
Dobrý den, pokud obchoduji během roku, ale na konci roku veškeré zisky investuji. Musím tyto zisky danit/uvádět v daňovém přiznání? Pokud jsem akcie prodal, ale zisk jsem nepřevedl na účet a jsou stále u brokera, musím tyto zisky danit/uvádět v daňovém přiznání? Děkuji
Jakmile prodáte, realizoval jste příjem a ten musíte uvést v daňovém přiznání (pokud není osvobozený od daně).Nezáleží, zda jste peníze nechal u brokera nebo si je převedl na běžný účet.
Lukáš Eisenwort
Petr Q
Dobrý den 1. Pokud si koupím 10 etf na s&p500 a držím 2 roky, potom prodám, ale peníze nechám stále na platformě a za měsíc znovu investuji celou částku, musím danit? (pokud by to byly 3 roky, tak už bych nemusel?) 2. Musím nějak danit peníze, které na platformě Degiro držím ve fondu peněžního trhu, než je zainvestuji třeba do akcií? 3. Musím danit dividendy pokud mám vyplněný formulář W-8BEN? Nebo stačí jen uvést do daňového přiznání? Díky moc za odpovědi
Dobrý den, 1) Pokud prodáte po 2 letech, tak tento příjem musíte zdanit a nezáleží na tom, zdali si peníze pošlete na svůj běžný účet nebo si ho necháte v "peněžence" na dané platformě. 2) Příjmy z prodeje investice do peněžního trhu musíte danit až když danou investici prodáte. 3) Tento formulář se týká zdanění příjmů v USA a upravuje tak zdanění (respektive osvobození) v USA. Jako český daňový rezident musíte tento příjem zdanit i v českém daňovém přiznání. Opět je třeba posoudit, zda jde o příležitostnou nebo soustavnou činnost a dle toho zdanit, ve Vašem případě se bude jednat spíše o pravidelnou činnost.
Lukáš Eisenwort
Karel
Dobrý den, Prosím vás věnuji se od dubna 2017 tradingu forex a comodity. Zatím mám za každý rok ztrátu. Letos jsem s údivem zjistil, že do daňového přiznání musím uvést i ztráty. Jak mám nyní postupovat za roky 2017,2018,2019. Hrozí mi nějaký postih když jsem to nedoložil nebo v případě ztráty to FÚ řesit nikdy nebude. Kdyby byl nějaky problém rak už by FU kontaktoval? Díky Za info Karel
Informaci o této vaší aktivitě je třeba uvádět do daňového přiznání. Vykázání v přiznání (a také toho, zdali je možné vykázat ztrátu nebo ne) záleží na tom, zdali se jedná o příležitostnou nebo soustavnou činnost. V případě příležitostné činnosti je třeba vykázat jak příjmy, tak související náklady, ale nebude zde vykázána ztráta. U soustavné činnosti můžete vykázat ztrátu a tu pak použít případně proti budoucím ziskům nebo proti zisku z dalších základů daně. Pokud jste nepodával daňové přiznání (nebo podáte opožděně dodatečné daňové přiznání), tak správce Vám správce daně vystaví pokutu (pokud je v přiznání reportována daňová povinnost nebo ztráta).
Lukáš Eisenwort
Petr
Dobrý den, jak je to s náklady, které mohu uplatnit oproti příjmům ? např . internet , počítač, monitor telefon atd. a musím vést nějakou evidenci a popřípadě mohu kupovat každý rok nové vybavení a jak je to s"vyřazením" této techniky z minulého roku ? děkuji
Předpokládám, že se jedná o soustavnou činnost. Jako uznatelné náklady můžete uplatnit veškeré související náklady. Toto však musíte být schopen prokázat, protože správce daně může rozporovat, že internet a počítač používáte i pro soukromé účely, a tak by tento náklad neměl být uplatněn (v plné výši). Pokud uplatňujete skutečné výdaje, tak musíte vést evidenci příjmů a výdajů (a mít i související faktury). Vybavení můžete kupovat každý rok nové, to zákon neřeší, správce daně by mohl rozporovat přiměřenost nákladů. Prodej věcí pořízených minulý rok (resp v předchozích letech) v souvislosti s podnikáním je zdanitelným příjmem a musí to být součástí základu daně.
Lukáš Eisenwort
Karel
Ještě k té mé otázce. Jsem standardně zaměstnán. Jedná se určitě o příležitostnou činnost, které se věnuji po večerech po práci nijak pravidelně třeba jednou za 3 měsíce. Z obchodního účtu od brokera jsem nikdy neposlal žádnou částku zpět na můj účet v ČR. A jak jsem psal každý rok vychází v reportu od brokera ve ztrátě sice v malé ale ve ztrátě. Musím tedy řešit zpětně daňové přiznání od 2017 do 2019 nebo ne. Děkuji Za odpověď karel
I přesto, že jste si neposlal zpět žádnou částku, tak obchody byly realizovány a je třeba je vykázat v přiznání (i pokud jsou ztrátové). V přiznání však bude vykázán příjem a výdej, ale výsledkem bude nula. Pokud příjmy (nikoli výnosy) přesáhly ročně 6 000 Kč, tak jste povinen podat daňové přiznání (pokud Vám roční zúčtování dělal zaměstnavatel) nebo dodatečné daňové přiznání (pokud jste si podával daňové přiznání).
Lukáš Eisenwort