Podporu 2,3 miliardy korun pro malé a střední podniky na poradenství, marketing a vzdělávání či na inovace pro boj s nemocí covid-19 získalo jedno promile všech menších firem. Nebude tak mít velký dopad na celý sektor, uvedl v pondělí Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) v tiskové zprávě k prověrce podpory. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), které peníze rozdělovalo, navíc podle kontrolorů nedokáže vyhodnotit přínosy podpory. Mluvčí MPO Štěpánka Filipová ČTK sdělila, že nastavení podpory se postupně měnilo, aby se její efektivita zvýšila. Pro roky 2021 až 2027 vláda schválila novou strategii podpory malých a středních podniků.

NKÚ prověřoval peníze na poradenství, marketing a vzdělávání pro menší firmy rozdělované MPO v letech 2015 až 2020 z evropského operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Peníze by měly podnikům třeba pomoci na začátku podnikání nebo usnadnit přístup na zahraniční trhy. „Podporu získalo do začátku roku 2021 jen jedno promile z více než jednoho milionu malých a středních podniků v ČR. Nelze tak očekávat, že vyplacené peníze budou mít výraznější pozitivní dopad na celý tento sektor,“ uvedla mluvčí NKÚ Jana Gabrielová.

Na cíle, které si ministerstvo stanovilo, podpora podle NKÚ neměla vliv. Podle kontrolorů také stát nezjišťoval dopady podpory. „Například u podpory na poradenství rostly cílové hodnoty ukazatelů ještě před spuštěním první výzvy,“ sdělila mluvčí NKÚ. „Ministerstvo se také nezabývalo tím, jak podniky poradenské služby využívaly ani jaký měly tyto služby dopad na jejich podnikání,“ doplnila.

U podpory marketingu se cílové ukazatele dokonce od roku 2015 navzdory vyplácené podpoře neustále zhoršovaly. Podle kontrolorů také není jasné, zda a jak podpora pomohla podnikům zvýšit export. Podpora na vzdělávání byla určena na budování školicích středisek, ale MPO podle prověrky nesledovalo, jestli podniky využívají střediska pro stanovený účel. „Teprve v průběhu kontroly NKÚ ministerstvo průmyslu a obchodu zavedlo, že podniky musí předkládat přehled o vytíženosti školicího střediska,“ uvedla mluvčí NKÚ.

Podpora malých a středních podniků v operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost byla v minulosti - v roce 2013 - nastavována podle MPO nešťastně. „Časem se zpřísňovala právě za účelem větší efektivity,“ sdělila ČTK mluvčí ministerstva. „V reálu se tak malé a střední podniky podporují daleko víc a efektivněji, než jak se píše ve zprávě NKÚ, kde se mimo jiné vynechává fakt, že některé programy stále běží, kdy samozřejmě víc vypovídající je hodnocení po skončení programu,“ doplnila.

Kontrolní úřad prověřil také peníze, které měly malým a středním podnikům pomoci při vývoji inovací, materiálů a technologií pro boj s covidem-19. „Šlo například o výrobu ochranných prostředků, likvidaci infekčního odpadu nebo sdílení znalostí s výzkumnou sférou. MPO nebude schopno vyhodnotit, co tato podpora přinesla a jak pomohla v boji s pandemií. Sleduje totiž jen to, jestli podnikatel pořídil z peněz danou technologii nebo kolik podniků navázalo spolupráci s výzkumnými institucemi,“ sdělila mluvčí NKÚ.